Için Arşiv Nisan, 2017

Paragrafta Hız – Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

Gönderen:

Paragrafta Hız – Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

 

ÖZGÜR OLAMAYAN ÇOCUK

Paragrafta Hız – Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?Kalıplaşmış, koşullanmış, disiplinli ve baskı altındaki çocuk – ki bu özgür olmayan çocuktur ve bunlar ülkemizde çoğunluktadır – dünyanın her yerinde bulunur. Kendi şehrimizde ve sokağın karşı kaldırımında mutsuz ve baskı altında yaşar hatta sıkıcı bir müfredatın içine sıkıştırılmış sıkıcı bir okulun sıkışık sıralarında sıkışık bir durumda oturması olasıdır.

SONUÇ

Bu çocuk uysaldır, otoriteye boyun eğmeye alışıktır. Eleştiriden korkar. Normal ve uzlaşılır ve anlaşılır olma isteği neredeyse bağnaz bir hale gelmiştir. Hiçbir soru sormadan kendisine öğretileni kabul eder. Sonunda tüm karmaşalarını ve korkularını ve çöküntülerini, bunalımlarını kendi çocuklarına geçirir.

 

PEKİ, ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Özgürlüğün kısıtlanması doğumla başlar. Hatta doğumdan çok önce de başladığını söyleyebiliriz. Ezilmiş, baskı altındaki bir kadın kaskatı kesilmiş bedeniyle bir çocuk doğurursa anneden gelen katılığın yeni doğmuş çocuğun üzerinde nasıl bir etki yaratacağını kim inkar edebilir?Paragrafta Hız – Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

 

ÇOCUKLAR KÖPEK DEĞİLDİR

Çocuk eğitimi tıpkı köpek eğitimi gibidir. Dövülen çocuk, tıpkı dövülen köpek gibi boyun eğen, aşağılık duygusu içinde yetişen bir yetişkin olur. Nasıl köpeklerimizi kendi amaçlarımıza uygun bir şekilde yetişitiriyorsak çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Köpekler temiz olmalıdırlar, çok havlamalı. Her düdüğümüze boyun eğmelidirler. Onlar için uygun gördüğümüz zaman beslenmelidir.

 

GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİM FACİALARI

Bugün özellikle İslami anlayışla eğitim ve öğretim vermek isteyen kurumlarımızın “Değerler Eğitimi” altında verdiği eğitsel programlar ve sözde Batılı ülkelerin eğitim sitemleri model alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen kurumlarımızın çoğundaki çocuklar tutsak ve sıkıştırılmış olarak yaşıyor. Ne gerçek anlamda İslami ne de gerçek anlamda gelişmiş Batı medeniyetine uygun bir programın içinde yer alıyor çocuklarımız. Hepsinin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Bugünkü uygarlık ve onun paradigmalarıyla bütün çocuklar hasta ve mutsuzdur. Çocuklar bağnazlığın  ve nefretin, aşırı kutuplaşmanın ve ötekileştirmenin doğrularıyla ruhsuz ve çölleşmiş bir tarlaya dönmüşlerdir.

Çocuklara hayattaki tüm olumsuz şeylere evet demeleri öğretilmiştir. Eskiyi muhafaza et, Allah’tan tamamen kopuk dedelerin muhafaza ettiği gelenekleri din diye kabul et ve geleceğe taşı;  okul müdürüne saygı göster, babaların yasalarına saygı göster. Yalnızca saygı…Hiçbir şey sorma; sadece boyun eğ ve sorun çıkarma.

Bugün ülkemizde yaşayan çocukların nerdeyse üçte ikisi mutsuz ve gergin. Sınavlara hazırlanmaktan hayatın hiçbir rengine dokunmadan teğet yaşıyorlar. OECD ülkeleri arasında yapılan duyuşsal bir araştırmada 174 ülke içinde Türkiye’deki çocukların  %80’i mutsuz. Peki neden? Çünkü çocuk özgür değil.

Kesinlikle şuna inanıyorum ki bebekliklerinde sarılıp sarmalanmış yeni kuşaklar birbiriyle dostça ilişkiler içinde yaşayacaklardır. Bunu evrenin ve bütün vücutların sahibi Rabbimiz de öneriyor yüce kitabında. Peki kitabın neresinde mi? Öyle kolay lokma yok . Aç, bak, incele, öğren ve paylaş!

0

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

Gönderen:

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

Okuma ve Anlama Üstüne Saptamalar

Saptama-1

Eskiden metnin anlamına ulaşmak için defalarca okunması gerektiği düşünülüyor ve metinler öğrencilere defalarca okutuluyordu.PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?
Yorum: Öğrenci ne anlamış, nasıl anlamış kimsenin umrunda değilmiş. Oku oku oku oku….

Saptama -2

Paragrafta Hız – Okuma ve Anlama Özürlülüğünden Nasıl Kurtulmalıyız?

1900’lü yıllarda metinler derinlemesine incelenmiştir. Metin incelemede metnin konusu,olayları, ana fikri vb. ögeler üzerinde durulmuş.
Yorum: Bunda da öğrenciler anlamalarını geliştirmek yerine metnin anlamını ezberlemişler.Ezberlenenler de haliyle bir süre sonra unutulmuş.

Saptama -3

Paragrafta Hız – Okuma ve Anlama Özürlülüğünden Nasıl Kurtulmalıyız?

1970′ yıllarda öğrencilerin anlamları için sessiz okumaya metnin sonunda verilen anlama sorularını cevaplamaya ağırlık verilmiştir.
Yorum: Metnin anlamı ile ilgili sorulan sorular hatırlamaya ilişkin olduğu için yine ezberleyen ve unutmayan öğrenciler önemsenmiştir.
Hatta bazı öğrencilerin anlamak için çok çalışmalarına rağmen durumlarının düzelmediği , okuduklarını anlayamadıklarını ifade etmiştir.
Bu konuda Pressley, okullarda öğrencilerin anlama becerilerinin değerlendirildiği ancak anlamanın ögretilmediğini belirtmektedir.

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

Saptama-4

Paragrafta Hız – Okuma ve Anlama Özürlülüğünden Nasıl Kurtulmalıyız?

Son yıllarda yapılan deneysel çalışmalarda öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek için tahmin etme, sorgulama, özetleme ve açıklama tekniklerinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Yorum: Anlamak,  metinde anlatılanı anlamaktan çok anlatılmayana da ulaşmaktır. Yani metinde hem doğrudan anlatılanlar hem de dolaylı ve örtülü verilen anlamları düşünmeliyiz.

Bunun İçin Ne Yapmalıyız?

Metindeki bilgiler; inceleme,sıralama, sınıflama, ilişkilendirme, sorgulama ve değerlendirme vb. Zihinsel işlemlerden geçirilmelidir.

Anlam Nasıl Oluşur?

Eski bilgilerle yeni bilgi sentezlenir ve yeni anlama ulaşılır.
Dikkat!
Anlamın oluşması için mutlaka zihinde yapılandırılması gerekir ve her öğrenci bu yapılandırmayı kendine göre yapar. Buna da kişiye göre “anlama modeli” denir.Ayrıca anlama modeli kadar bireyin bu bilgileri metinden hangi sürede ve hızda aldığı da önemlidir.

Bazı Uyarılar

1. Hızlı anlama, hızlı düşünme, sorgulama ve sorgulama arasında doğrudan bir bağ vardır.
2. Hızlı okumada sadece görme çabukluğunu değil anlama çabukluğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani gözler yazının sözcüklerini hızlı bir şekilde gördüğünde beynin de kendisine gönderilen sözcükleri anlayıp sınıflandırma ve sıralamadan geçirmesi gerekir. Beyin ve göz aynı anda koordineli çalışmalıdır. Hani bir söz vardır: Eli işte gözü oynaşta. İste okumada da beyin ayrı, göz ayrı çalışmaz. Göz okuyor ama beyin başka bir şeyle ilgili ise asla anlama gerçekleşemez.PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

3. Okuma esnasında beyin, avına odaklanmış bir panter gibi metne odaklanmak zorundadır. Göz de dinlenme payını da unutmadan amacına göre metne odaklanmalıdır. Kendisine sorulan soruya ve amaca göre metnin ne kadarlık kısmını okuması gerektiğini bilmelidir. Yoksa gelişigüzel okuma yapmış olur ki bu da dikkatin dağılmasına yol açar.

ANLAMA MODELLERİ

Paragrafta Hız – Okuma ve Anlama Özürlülüğünden Nasıl Kurtulmalıyız?

1.Etkileşimsel Model

Üç bileşeni var: Metin, okuyucu, ortam (bağlam)
Metin: Metni anlamada metnin tipi, üslubu, tekniği önemlidir.
Okuyucu: En önemli ögedir. Önceden edindiği bilgileri metinle birleştirip yeni bir anlama ulaşır.
Ortam(bağlam): Okurun metinle etkileşimi sağladığı ve metni anlamaya çalıştığı ortamdır.

2. Süreçsel Model

Bu modele göre anlama üç aşamada gerçekleşir.
Seçme: Okuma esnasında metindeki bilgiler seçilir. Okuyucu metinden ayıklama yapar. Bu ayıklama da okurun ilgi ve ihtiyaçlarına göre olmaktadır. Yani okurun ilgi ve ihtiyacı neyse ona göre metne yoğunlaşmaktadır.
Sıralama: Seçilen bilgiler önemine göre sıralanır. Seçme sırasını okur, yine kendine göre yapmaktadır.
Düzenleme: Metinden elde edilen bilgiler sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, değerlendirme, iç bağlantılar kurma vb. zihinsel işlemlerden geçirilir. Düzenlenen bu bilgiler okuyucunun ön bilgileriyle birleştirilerek yeni anlamlara ulaşılır.

Bilgileri Düzenleme Adımları

 • a. Küçük Yapıları Yapılandırma
  Metindeki kelimeler, deyimler, ata sözleri, sıfatlar, yan cümlecikler ve cümlelerin anlamlarını tespit edilir.Okur önce sözcük ya deyimin anlamına odaklanıyor, sonra cümlenin anlamını kestiriyor. ( tümevarım)
  b. Büyük Yapıları Yapılandırma
  Metnin paragraflarını ve aralarındaki ilgileri anlamaktır.
  c. Anlama Modelini Düzenleme
  Okur son olarak nasıl öğrendiğini tespit etmeli ve bunu modelleyip sonraki okumalarına transfer etmelidir.

ANLAMA SÜREÇLERİ

1. Küçük Yapıları Anlama

 • Kelimeleri tanıma
 • Deyim ve cümleleri tanıma
 • Yan cümleleri tanıma

2. Anlamı Bütünleştirme 

* Cümle Bağlarını Tanıma: Cümlelerde geçen “ve, veya, gibi, oysa, de, beri vb.” bağlaç ve edatların cümledeki anlam ve görevlerini tespit etmek.
* Mantık Bağlarını Tanıma: Cümleler arası anlam bağlarını sağlayan kelimelerden yola çıkarak ” neden- sonuç, amaç – sonuç, karşıtlık, benzerlik, koşul ” ilgilerini bulmak.
* Çıkarım Yapma: Metinde açıkça verilen anlamlardan yola çıkarken örtülü olarak sezdirilen anlamlara ulaşmak. Yorum yapma yeteneğini kullanarak ipuçlarını yakalama gerekir.

3. Büyük Yapıları Anlama

*Ana fikir ve ana duygu belirleme
*Metni özetleme

4. Seçme ve Yapılandırma

Metinden seçilen bilgiler kategorize edilip  kod ve şifre verilerek zihinde yapılandırılır.

ANLAMA TEKNİKLERİ

 1. Tümdengelimsel metodu kullanarak ( bütün – parça – bütün metodu )
 2. Tümevarımsal metodu kullanarak ( parça – bütün )
 3. Analojik teknik kullanarak ( parça – bütün )
 4. Anlatım bicimlerinden yola çıkarak ( Öyküleme, Betimleme, Tartışma, Açıklama )
 5. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak ( örnekleme, alıntılama, benzetme,tanık gösterme, sayısal veri )

ANLAMA DÜZEYLERİ

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

1.Genel Anlama
Yazar tarafından açıkça verilen bilgileri anlamadır. Buna yüzeysel anlama da denir
2. Yorumlayıcı Anlama
Buna “çıkarımcı”anlama da denir. Yani metinde açıkça verilmeyen derin anlamları da bulmaktır. Her öğrenci kendi anlama duzeyine göre yorum yapabilir.
3. Sorgulayıcı Anlama
Bir metni anlamak için metne ilişkin hazırlanmış sorularla metinden anlam elde edilir.
4. Yaratıcı Anlama
Okurun anladıklarını günlük yaşamına transfer edebilme yeteneği sergilemesi. Yani bilgilerin kullanılmasıdır.

 

TAHMİN YOLUYLA OKUMA NASIL YAPILIR

Metnin başlığından, görsellerden, anahtar kelimelerden, metnin türünden yola çıkarak metnin içeriğine ilişkin varsayımlar ileri sürmek gerekir. Tahmin yapabilmek için çok yönlü düşünceye ihtiyaç vardır. Olaylar, durumlar ve olgular arasındaki bağlantılardan yola çıkarak tahmin yapılabilir. Düz mantık yerine sarmal ve hipotetik mantık taşımak gerekir.

Tahmin Nasıl Yapılır?

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

Okuyucu metni hızlıca gözden geçirip kendilerine göre metnin önemli yerlerini belirleyip 10 kelimeyle tahmin etmeleri beklenir.
Dikkat! Tahmin etme, hayal yoluyla değil metindeki ipuçlarından yola çıkılarak yapılır.
Okumadan önce
* Başlık
* Alt başlık
* Varsa özet
* Resim
* Giriş ve sonuç cümleleri
* Kitapsa arka kapak yazısı
Okuma sırasında
*Tırnak içi ifadeler
* Yönlendirici kelimeler

SORGULAMA VE ELEŞTİRİ

PARAGRAFTA HIZ – OKUMA VE ANLAMA ÖZÜRLÜLÜĞÜNDEN NASIL KURTULMALIYIZ?

Eleştiri, bir düşüncenin veya bir eserin doğru ve yanlışlığını ortaya koymak ve gerçek değerini belirlemek için onu incelemektir.
Sorgulama, akıl yürütme, problem çözme, ilişki kurma, yaratıcı düşünce becerisidir.

0

PARAGRAFTA HIZ VE ATASÖZLERİ NASIL AÇIKLANIR?

Gönderen:

 PARAGRAFTA HIZ VE ATASÖZLERİ NASIL AÇIKLANIR?

ATASÖZLERİ

PARAGRAFTA HIZ VE ATASÖZLERİ NASIL AÇIKLANIR?Atalarımızın hayata dair bir gerçeği uzun deneyimlerden sonra en sözcükle anlattığı sözlere atasözü denir.

Özellikleri:

 1. Söyleyeni belli değildir.
 2. Birer açık veya kapalı öneri ve öğüt anlamı taşır.
 3. Her ulusun yaşama bakışını anlatır.
 4. Kısa ve özlü sözlerdir.
 5. Ölçülü ve uyaklı bir formla söylenir.
 6. Sanatlı ve etkileyici bir anlatıma sahiptir.( cinas, tevriye, mecaz, tezat, simgesel vb.)
 • Sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi.( tevriye)
 • Ağaç yaşken eğilir(kinaye)
 • Besle kargayı oysun gözünü( simgesel)
 • Dilim seni dilim dileyim / Başıma her geleni senden bileyim( cinas)
 1. Ses uyumu ve tekrarlarına başvurulmuştur.
 2. Anlamca uyumlu ve ölçülü sözlerden elde edilmiştir.
 3. Genel kural niteliği taşıyan sözlerdir.
 4. Bütün atasözlerinden bir ana düşünce elde edilir.

PARAGRAFTA HIZ VE ATASÖZLERİ NASIL AÇIKLANIR?

Atasözleri Nasıl Açıklanır?

Atasözlerini “kolay” ve “doğru” açıklayabilmek içi şunları öneriyoruz:

 • Atasözlerinin sözlük anlamlarından yola çıkarak mecaz anlamlarına odaklanın.
 • Atasözlerini açıklayan kitapları çokça okuyup karıştırın.
 • Atasözündeki asıl mesajı ve ana düşünceyi kavramaya çalışın. Yani o atasözünün neden söylenmiş olabileceğini anlamaya çalışın. Hangi temel gerçeği vurgulamak için söylenmiş olabilirin peşinde olun.

Düşüncenin Özü Nedir? (giriş bölümü)

Ana düşüncenin temel ögesidir. Konun asıl maddesidir.

 • Açıklanacak nedir?
 • Neyi açıklayacağım?

sorularının karşılığıdır.

Dikkat!

Düşüncenin özü aynı zamanda o konuyu açıklayacak yazının başlığıdır.

Görüşler ( gelişme bölümü)

Ana düşüncenin temel yargısını verir. Sınırı belirler. Bu bölümde düşünce örneklerle, benzetmelerle, karşılaştırmalarla, sayısal verilerle, tanık göstermelerle, kişileştirmelerle geliştirilir.

Ne ile açıklayacağım?

Nelerle açıklayacağım?

PARAGRAFTA HIZ VE ATASÖZLERİ NASIL AÇIKLANIR?

Çıkarımlar(sonuç)

Sözü edilen atasözünden elde edilen ana düşüncedir. Yani atasözünden elde edilen mesaj nedir? Sorusunun yanıt bulduğu bölümdür.

Örnek Çalışma

Atasözü: Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz.

Dikkat! Simgesel atasözlerinde öncelikle atasözünde kullanılan simgeleri belirleyip hangi amaçla kullanıldıklarını anlamalısınız. Ayrıca kullanılan her simgenin insana uyarlanması gerektiğini unutmamalısınız.

Bu sözde geçen simgeler “ala keçi” ve püsküllü oğlak” tır. Bu simgelerin gerçek anlamlarını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmelisiniz.

Al keçi: En güzel keçi (En iyi ve başarılı insanın simgesi)

Püsküllü oğlak: En çekici ve hoş oğlak (En güzel davranışın simgesi)

Sonuç: En güzel keçi nasıl ki her en güzel oğlak doğuramıyorsa en başarılı insan da her zaman başarılı davranış beklenemez.

Son olarak şunu belirtelim: Nasıl olursa olsun atasözlerini doğru ve etkili açıklayabilmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerle açıklama yaptığınızda TEOG- YGS- LYS- KPSS- ALES- DGS ölçmelerindeki atasözlerine ilişkin soruları çok rahat çözebilirsiniz.

Faysal DAL

 

 

 

0
3 Sayfa 1 123
error: İçerik Korumalıdır !!