Için Arşiv Mayıs, 2017

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Gönderen:

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Söylev

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ? Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu, duygulu konuşmalara denir. Söylevde amaç zihni ve kalbi harekete geçirmektir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Tartışma

Daha önceden belirlenmiş bir konu üzerinde değişik görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye denir.

Tartışmada bir başkan, konuşmacılar ve sözcüler bulunur. Başkan konuyu ve kuralları belirtir. Tarafsızdır, düşünce dayatmaz. Konuşmacılar gelişigüzel söz almadan konuşmazlar, belli sürelerle konuşurlar.

Münazara

Karşıt iki görüşü savunan iki grubun dinleyiciler önünde kendi görüşlerini kabul ettirmeye yönelik tartışma biçimine denir.

Münazarada kesinlikle bir grup kazanır. Konuşmalar sıra ile yapılır. Konuşma süresi başkanlarda en çok 4 en az 3 dakikadır. Üyelerde ise en çok 3 en az 2 dakikadır. Değerlendirme kurulu en az 1 en çok 5 puan verir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Açıkoturum

Ülke sorunlarının, güncel olaylardan birinin veya birkaçının dinleyiciler önünde ve bir başkanın yönetiminde, seçkin ve alanında uzman kişiler tarafından tartışılmasına denir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Açıkoturumda bir tartışma havası yoktur. Başkan konuyu belirler. Konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konular hakkında bilgiler verir. Sonar konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir. Konuşmacılar görüşlerini belirtir. Konuşmalarda eleştiri var ama suçlama yoktur.

Panel

Bir konunun birkaç kişi tarafından dinleyiciler önünde karara varmadan, söyleşi havası içinde çeşitli yönleriyle ortaya konmasına ve çeşitli görüşlerin, eğilimlerin ortaya çıkarılmasına denir.

Panelde en az 3 en çok 6 konuşmacı olur. Genellikle küçük bir salonda ve bir masanın çevresinde toplanılarak yapılır. Panel konuşması sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular sorabilir.

Forum

Eski Romalılar döneminde, kentlerde kamu işlerini görüşmek için halkın toplandığı alan.

Ortaya konan bir konuyu bir başkanın yönetiminde dinleyicilerin tartışmasına denir.

 

Sempozyum( Bilgi şöleni)

Ortaya konan ana bir konu hakkında, diyelim ki Ahmet Yesevi, aynı veya farklı gün ve oturumlarda alanında uzman kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşmalara denir.

Sempozyumda bir başkan bulunur. Başkan konuyu önceden saptamış ve bölümlere ayırmıştır. Her bölüm için o bölümde uzman olan en az üç en çok altı konuşmacı bulur ve oturumları yönetir.

1.Konuşmalardan sonra konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan sonra panele geçilmiş olur.

2.Daha sonra tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden foruma geçilir.

Konferans

Dinleyiciler topluluğuna belli bir konuyu tanıtmak, açıklamak, ispatlamak, öğretmek amacıyla yapılan konuşmalara konferans denir.

Konferans bir kişi tarafından verilir ve konferans verecek kişi bir başka konuşmacı tarafından sahneye çıkmadan tanıtılmalıdır.

Mülakat( Görüşme)

Tanınmış bir kişiyle önemli bir olay, konu ve sorun hakkında konuşmaya, görüşmeye ve görüşme sonunda yazılan yazıya mülakat denir.

Röportaj

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya ya da yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri fotoğraflarla süsleyerek ve kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete yazsına denir.

Röportaj yapacak olan kişide üstün bir görüş, anlayış, gözlem yeteneği olmalıdır. Röportaj bir çeşit haberdir fakat röportajda bilgiden başka yazarın izlenimleri, düşünceleri de yer alır. Yazar konuya en sondan, en ilginç noktadan başlayıp okuyucuda şok etkisi yaratmak ister.

Rapor

Bir konuyu ya da sorunu incelemekle görevlendirilen kişi tarafından sunulan resmi inceleme yazılarına rapor denir.

Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, dilekçe yazmak biçiminde olmalıdır.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Rapor Aşamaları

1.Konu

2.Konu hakkında bilgi toplama

3.Planlama ve yazma

Rapor Planı

 1. Başlık
 2. Giriş Bölümü
 3. Gelişe Bölümü: Bu bölümde ayrıntılara geçilir.

4.Sonuç Bölümü

Not: Ayrıca raporlara ek eklenebilir.

FAYSAL DAL

0

2017 YGS PARAGRAF SORULARI ANALİZİ

Gönderen:

2017 YGS PARAGRAF

SORULARI ANALİZİ

 • 2017 YGS’de toplam 31 soru paragraf ve paragrafla ilişkili konulardan sorulmuş.
 • Soruların içerikleri daha çok sanat eseri,  sanatçı, sanat konuları ile ilgilidir.

SORU İÇERİKLERİ

1. Bir sözcüğün bir parça veya paragraf içindeki anlamına ilişkin =1 soru

2. Sözcüğün anlam özellikleri  ( gerçek,  mecaz)= 1 soru

3. Sözcüğün cümle içindeki bağlamından elde edilen anlam =1soru

4. Sözcüğün deyimleşmesi = 1 soru

5. Numaralanmış cümlelerin belirlenmiş ölçütlere göre yorumlanması =3 soru

(Değerlendirme, saptama, çıkarım vb. Ölçütler )

6. Neeen- sonuç ve öneri anlamı için = 2 soru

7.Paragrafın ikiye ayrılması =2 soru

8. Paragrafta akışı bozan cümlenin bulunması = 1 soru

9.Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları =2 soru

10. Paragrafa cümle dahil edilmesi = 2 soru

11. Parçada değinilen düşüncenin bulunması =1soru

12. Parçada anlatılmak istenen düşüncenin bulunması = 1 soru

13. Parçadan çıkarılamaz düşüncenin bulunması = 2 soru

14. Parçanın gelişme ve sonuç bölümlerinin tamamlanması = 2 soru

15. Parçanın belli ölçütlere göre değerlendirilmesi =1

16. Parçada değinilmeyen ve parçayla ilgili söylenemez düşüncenin bulunması = 7 soru

17. Parçadan kesin çıkarılan sonucun bulunması =1 soru

18. Parçanın anlatım türleri bakımından  (nesnel, öznel vb.) değerlendirilmesi = 1 soru

Bu soruları çözmek için peki nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Öncelikle şu anda bu soruları hızlı okumanın bir alanı olan göz kaslarını geliştirme egzersizleri ile eğitim veren hiçbir kurum bu soruları etkin , doğru ve pratik çözdüremez.
 • Peki, neden? Çünkü bu soruların göz kası egzersizlerinden çok pratik  ve etkin çözüm tekniklerine ihtiyacı var.
 • Öğrenci bu kurslarda göz kasını geliştiriyor ama paragraf sorularını yine yanlış ve çok zaman harcayarak çözmek durumunda kalıyor.
 • Öğrenci öncelikle bu soruların cevabını en çabuk ve en pratik yoldan bulduracak yol ve yöntemleri öğrenmelidir.

Bu pratik ve etkin çözüm yeteneklerini  nasıl edinebilirsiniz?

1.Bizim sitemizde bugüne kadar ÖSYM ‘nin sorduğu yaklaşık 70 paragraf soru türünün birbirinden seçkin soru tiplerini ve çözüm tekniklerini ücretsiz edinebilirsiniz.

2. Yaklaşık 22 yıllık tecrübesiyle YGS, KPSS, LYS, ALES, DGS paragraf sorularına TAKLA attıran Faysal Hoca’ dan birebir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

2. Paragrafa farklı ve derin bir bakış atmak istiyorum,  okuduklarımı yapılandırmada güçlük çekiyorum, soru tipine göre paragrafın neresine yoğunlaşamam gerektiğini bilmiyorum  diyorsanız Faysal Hoca’ya mutlaka görünmelisiniz.

Yok sitenizdeki bilgiler bana yeter diyorsanız o zaman da sizi seve seve sitemizde ağırlamak isteriz.

Unutmayın ki bütün sınavların bir çözüm tekniği  ve mantığı  vardır. Bu mantığı  ve tekniği  edinen adaylar sağlıklı  ve  kaygısız bir sınav süreci geçirmiş olur ve emin adımlarla geleceğine yolculuk yapar.

Hepinize başarılar dilerim.

Faysal DAL

1

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Gönderen:

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

TÜRKÇEDE VURGU

Vurgu Nedir?

Cümlede hecenin hecelerden, sözcüğün sözcüklerden daha baskılı söylenmesine, okunmasına vurgu denir. ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Vurgu Ne İşe Yarar?

Vurgu, anlatılanların değerini, önemini artırır. Dinleyenlerin dikkatini canlı ve uyanı tutar. Vurgusuz konuşma cansız, etkisiz ve bozuk bir konuşmadır.

Yazı Dilinde Vurgu Nasıl Olur?

Vurgulanmak istenen sözcük ya da sözcükler tırnak içinde, koyu siyah, altı çizilerek gösterilir.

KONUŞMA DİLİNDE VURGU

Sözcük Vurgusu

Bir sözcükteki hecelerin daha baskılı söylenmesine denir.

 1. Tek heceli sözcüklerde sözcük vurgusu yoktur.
 2. Çok heceli sözcüklerde vurgu genel olarak son hecededir.
 3. Orta hece genellikle vurgusuz ya da çok zayıftır. Türkçede orta hece vurgusuz olduğu için orta hece ünlüsü genellikle düşer: kayısı > kaysı
 4. “ –me “ olumsuzluk eki geniş zaman çekimlerinde vurguyu üstüne çeker:

Görür idim eskiden görmez oldum.

Dikkat! Aynı ek diğer fiil çekimlerinde vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.

Sakın yanılma, aldanma.

 1. “mi” soru eki vurguyu üstüne çekmez.
 2. “ de “bağlacı vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.
 3. “ ki “ bağlacı vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.
 4. Niteleme ve sayı sıfatları vurguludur.
 5. Pekiştirme sıfatlarında vurgu ilk hecededir.
 6. Anlam derecesi bakımından miktar belirteçleri vuguludur.
 7. “ m, p, r, s “ sesleriyle yapılan pekiştirme sıfatlarında vurgu ilk hecededir.
 8. Soru bildiren sözcükler vurguludur? Sorunun cevabı olan sözcük ya da sözcükler de vurguludur.
 9. Ek- fiil ekleri sözcük olarak yazıldığında vurguyu üstüne alır. Ek olarak yazıldığında vurgusuz olur. Ayrıca ek fiilin geniş zaman ekleri vurgusuz olur.

Babam henüz genç idi.

 1. Tür adları özel yer adı olarak kullanıldığında vurgu başa doğru kayar: Kartal

Cümle Vurgusu

 1. Bir fiil cümlesinde yüklem sondaysa vurgu yüklemden önce gelir.

Çocuk çarşıdan dün oyuncak aldı.

 1. Yüklemden uzak düşen ve virgülle ayrılan ögeler de vurguludur.

Ton Nedir?

Duygu ve düşüncelerimiz anlatırken sesin alçalıp yükselmesi, sertleşip yumuşaması, kalınlaşıp incelmesine ton denir. Tonlama yazı dilinde yoktur, konuşma dilinde vardır.

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Dikkat! Soru, emir ve ünlem cümleleri tonlamaya daha uygundur.

Ezgi Nedir?

Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.

Diksiyon Nedir?

Konuşmada ve okumada seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının açık ve anlaşılır olmasına dikkat eden konuşma biçimi; düzgün söz söyleme sanatı.

0
6 Sayfa 1 12345...»
error: İçerik Korumalıdır !!