Blog

ALES’te Yeni Anlayış

Gönderen:

ALES’teYeni Anlayış 

1-Bugüne kadar  dört bölüm olarak yapılmakta olan (Sayısal 1-2 ve Sözel 1-2 )ALES, artık Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır.

ALES Sözel Bölüm

1.Sözcük, cümle ve paragraf düzeyinde hazırlanmış okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmeye dayalı sorulardan oluşacaktır.

2. Sözel malzemeyle hazırlanmış önermeler arasında çeşitli anlam ilgileri kurma ve yeteneğini geliştirme becerilerini ölçmeye dayalı olacaktır.

3. Sözel malzemeyle akıl yürütme becerilerini (sınıflama ve sıralama becerisi ) yoklamaya yönelik sorulara yer verilecektir.

ALES Sayısal Bölüm

Temel sayisal beceriler, sayisal ilişkilerden yararlanarak sonuç çıkarma ve sayısal malzemeyle akıl yürütme becerilerini yoklamaya sorulardan oluşacak bir. Ayrıca basit geometrik kavramlar arasında ilişki kurma ve var olan bağlantıları idrak etme becerileri yoklanacaktır.

ALES ‘te Yeni Anlayış

Yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

 ALES Eşit Ağırlık

artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

 ALES Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

Üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

YÖK BAŞKANI SARAÇ’IN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BEYANATI:

“Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES’in kapsamında, uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık.

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!