Blog

BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

Gönderen:

BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

AHMET KUTSİ TECER (1901–1967)

Türk öğretmen, siyasetçi, şair ve tiyatro oyun yazarıdır. BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

Halk kültürü alanında çalışmaları ile tanınır. Çalışmaları, Karacaoğlan ve Yunus Emre’nin hayatına ışık tutmuştur.

Önemli

Ünlü halk şairi Âşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan, halk müziği derlemecisi Muzaffer Sarısözen’i keşfeden kişidir.

 

Püf Noktası

1930’larda adını şiir alanında duyuran edebiyatçının en çok bilinen eseri, Münir Ceyhan tarafından bir okul şarkısı haline getirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirdir.

 • Tecer, şairliğinin yanı sıra kaynağını yerli ve millî unsurlardan alan tiyatro eserleri vermiş bir oyun yazarıdır.

Bu yıllarda köy temsilcileri ile ilgilendi, köy tiyatrosunu inceledi ve Koç yiğit Köroğlu oyununu yazdı.

Şiirleri

İlk şiirlerini 1921-1922’de Dergah Mecmuası’nda yayımlayan Ahmet Kutsi’nin ilk eseri 1932 yılında bastırdığı “Şiirler”kitabıdır. Bu eser sınırlı sayıda basıldığı için (250 adet) kütüphanelerde mevcut değildir. (Orda Bir Köy Var Uzakta, Neredesin, Baş Başa, Kır Uykusu…)

Daha sonraki şiirleri Varlık, Oluş, Yücel, Ülkü, Türk Düşüncesi, Şadırvan, Türk Dili gibi dergilerde çıkar. 1933-36 yılları arası şiir bakımından en verimli olduğu dönemdir.

2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Tecer’in “Bütün Şiirler”i yayınlanmıştır.

Şiir Anlayışı

Ahmet Kutsi, şiirlerini hece ölçüsünde ve yalın bir dille yazmış.

Aşk, doğa, ölüm, özlem gibi konuları işlemiştir.

Genellikle halk şiirlerinin “sekizli ve on birli” hece ölçüsüne ve ulusal nazım birimi olan dörtlüğe bağlı kalan Tecer, bazen da heceyi yeni ölçülerle denemiştir.

 • Millî edebiyat anlayışını sürdürmüş, ulusal duyguları öne çıkaran temalara yönelmiştir: “Halay”.
 • Fransız simgeciliğinden gelen etkilerle saf şiir anlayışına uygun eserler de vermiştir: “Neredesin”.

İnceleme

1940 yılında yayınlanan Köylü Temsilleri adlı kitabı seyirlik oyunları üzerine yazılmıştır.

Tiyatro Eserleri 

BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

Türk tiyatro geleneğinden, halk kültüründen ve halk motiflerinden gelen malzemeyi batı tekniği ile işleyen tiyatro eserleri yazmıştır.

 • Yazılan Bozulmaz: 1946’da Ankara Devlet Konservatuarı Tatbikat sahnesinde oynanmıştır.
 • Köşebaşı: İlk defa İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynanmıştır. The Neighbourhood adıyla İngilizceye çevrilmiş, ABD’de sah-neye konmuştur. 1964 yılında Ankara’da basılmıştır.
 • Koçyiğit Köroğlu: İlk defa Ülkü’de yayınlanmıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 1949 ve 1961 yıllarında sahnelenmiştir.
 • Bir Pazar Günü: 1957’de Teknik Üniversitesi Tiyatrosu; 1959’da genç oyuncular bu oyunu sahneye koymuşlardır.
 • Satılık Ev: 1961’de İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.

NECMETTİN HALİL ONAN (1902 – 1968)

Şair, öğretmen ve edebiyat tarihçisidir.

Önemli

Türk ordusunun Çanakkale Savaşları’ndaki savunmasını anan “Bir Yolcuya” (Dur Yolcu) şiirini kaleme alan şairdir.

Şiir Anlayışı

Necmettin Halil, yazın yaşamına aruz ölçüsünde şiirler yazarak başladı.

Aşk, doğa ve ulusal duygular ile ilgili şiirler yazdı.

Son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı etkisi görülür.

Eserleri

BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

“İşleyen Yara” adlı romanı, kitap olarak basılmamış ancak 1932 yılında Vakit Gazetesi’nde tefrika edilmiştir. Ortaokullar için dilbilgisi kitapları da hazırlamıştır.

Şiir Kitapları:

 • Çakıl Taşları (1927)
 • Bir Yudum Daha (1933)

Diğer Kitapları:

 • Dilbilgisi (1928), 2 cilt
 • Dilbilgisi (1934)
 • Dilbilgisi (1943), İlkokullar için
 • İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940, 1946)
 • Namık Kemal’ in Talim-i Edebiyatı üzerine bir Risalesi (1950)
 • Leyla ve Mecnun (1956) (Fuzuli’nin eserinin tenkidi)

Romanları:

 • İşleyen Yara (yayımlanmadı.)
 • Kolejli Nereye (1977)

BEŞ HECECİLER DIŞINDA MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

Dur Yolcu!

Bilmeden gelip bastığın bu toprak,

Bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir…

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, Anadolu’ nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmed’ in yattığı yerdir..

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’ in düşmanı boğduğu sele,

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,

Bir harbin sonunda, bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattığı yerdir…

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!