Blog

Paragraf Soru Analizleri

Gönderen:

Paragraf Soru Analizleri

(I) Türkiye’nin konut mimarisine yönelik farkındalığı 1970’lerde kurumsallaşmaya başladı. (II) 1973 yılında çıkarılan Eski Eserler Kanunu ile cami, kervansaray, hamam gibi yapıların yanı sıra yöresel konutlar ve kentsel sit alanları da koruma altına alındı. (III) Ardından 1976 yılında, eski evlerin korunması için Türkiye Tarihî Evleri Koruma Derneği kuruldu. (IV) Derneğin amacı, tarihî evlerin ortak bir kültürel mirasın parçası olduğunu halka göstermekti. (V) Evlerin bakımına katkı sağlamak adına ev sahiplerine yardımda bulunmak da derneğin öncelikleri arasındaydı. (VI) Türkiye Tarihî Evleri Koruma Derneği için son derece anlamlı bir logo tasarlandı. (VII) Osmanlı Dönemine ait tipik ahşap bir evin kolonlarla desteklenmiş üst katının silüeti logoda yer almaktaydı. Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  1. A) II.                            B) III .                         C) IV .                     D) V.                 E)VI.

Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

ÖĞRETEN ÇÖZÜM

-Parçanın ikiye ayrılabilmesi için ( Paragraf Soru Analizleri)

  • Parçada iki farklı konu işlenmişse parça ikinci konuya geçilirken ikiye ayrılmalıdır.

Ama ÖSYM bugüne kadar birbirinden farklı iki konuyu işleyen bir paragraf verip bunu ikiye ayırın dememiş. Böyle bir soru tipi yok yani.(Paragraf Soru Analizleri)

  • Parçada aynı konunun iki farklı yönü ele alınmış bir paragraf varsa konunun ikinci yönüne geçilirken paragraf ikiye ayrılmalıdır. Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

ÖSYM bu tip sorularda genellikle böyle bir yol izlemektedir. Yani aynı konunun iki farklı yönünün ele alındığı metinlerden soru oluşturup adaylara sormaktadır.

-Peki, adaylar bu sorularda ne yapmalıdır?

-Aynı konunun başka bir yönünün ele alındığı cümleden itibaren paragrafa ikiye ayırmalıdırlar.

Gelelim sorumuza

Ana Konu:Türkiye’nin konut mimarisi

İlk cümleden bu hemen anlaşılmaktadır zaten.

Birinci Bakış Açısı: Konut mimarisine ilişkin farkındalık oluşturmak için kurulan dernek ve derneğin yaptığı faaliyetler.

İkinci Bakış Açısı: Sözü edilen derneğe yönelik logo bulmak için yapılan çalışmalar.

Buna göre logo bulma faaliyetlerinin ele alındığı cümleden sonra parça ikiye ayrılmalıdır.

Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

 

CEVAP: E

(I) Egzistansiyalizm bir felsefe sistemidir. (II) Alman filozofu Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünürü ve romancısı Sartre’ın benimsemesi ve edebiyata uygulamasıyla bütün dünyaya yayılmıştır. (III) Egzistansiyalist eserlerde standart karakterler yoktur, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. (IV) Karar verme özgürlüğüne sahip olan bu insanlar, karşılaştıkları durumlarda yaptıkları işlerle kendi özlerini yaratırlar. (V) Egzistansiyalist eserlerdeki insanların belirli davranış biçimleri olmadığı için yapacakları işler önceden kestirilemez. (VI) Bu bakımdan roman örgüsü, okurların merakını sürekli uyanık tutacak şekilde düzenlenir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A)II.                       B) III.                C) IV.               D) V.                             E) VI.

 

Paragraf Soru Analizleri

 

ÖĞRETEN ÇÖZÜM

Dikkat edilirse parçada genel olarak bir sanat akımı olan egzistansiyalizmden söz edilmektedir.

Konunun Birinci Boyutu: Egzistansiyalizmin ortaya çıkışı ve ilk temsilcileri.

Konunun İkinci Boyutu: Egzistansiyalist eserlerdeki karakterlerin özellikleri.

Aklında Bulunsun! Bu tip soruları hep bu şekilde çözmelisiniz. Buna göre cevabımız III. cümledir.

CEVAP: B

Paragraf Soru Analizleri

(I) Türkiye’nin konut mimarisine yönelik farkındalığı 1970’lerde kurumsallaşmaya başladı. (II) 1973 yılında çıkarılan Eski Eserler Kanunu ile cami, kervansaray, hamam gibi yapıların yanı sıra yöresel konutlar ve kentsel sit alanları da koruma altına alındı. (III) Ardından 1976 yılında, eski evlerin korunması için Türkiye Tarihî Evleri Koruma Derneği kuruldu. (IV) Derneğin amacı, tarihî evlerin ortak bir kültürel mirasın parçası olduğunu halka göstermekti. (V) Evlerin bakımına katkı sağlamak adına ev sahiplerine yardımda bulunmak da derneğin öncelikleri arasındaydı. (VI) Türkiye Tarihî Evleri Koruma Derneği için son derece anlamlı bir logo tasarlandı. (VII) Osmanlı Dönemine ait tipik ahşap bir evin kolonlarla desteklenmiş üst katının silüeti logoda yer almaktaydı. Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  1. A) II.                            B) III .                         C) IV .                     D) V.                 E)VI.

Paragraf Soru Analizleri

ÖĞRETEN ÇÖZÜM

-Parçanın ikiye ayrılabilmesi için

  • Parçada iki farklı konu işlenmişse parça ikinci konuya geçilirken ikiye ayrılmalıdır.

Ama ÖSYM bugüne kadar birbirinden farklı iki konuyu işleyen bir paragraf verip bunu ikiye ayırın dememiş. Böyle bir soru tipi yok yani.

  • Parçada aynı konunun iki farklı yönü ele alınmış bir paragraf varsa konunun ikinci yönüne geçilirken paragraf ikiye ayrılmalıdır. Bir parça iki paragrafa nasıl ayrılır?

ÖSYM bu tip sorularda genellikle böyle bir yol izlemektedir. Yani aynı konunun iki farklı yönünün ele alındığı metinlerden soru oluşturup adaylara sormaktadır.

-Peki, adaylar bu sorularda ne yapmalıdır?

-Aynı konunun başka bir yönünün ele alındığı cümleden itibaren paragrafa ikiye ayırmalıdırlar.

Gelelim sorumuza

Ana Konu:Türkiye’nin konut mimarisi

İlk cümleden bu hemen anlaşılmaktadır zaten.

Birinci Bakış Açısı: Konut mimarisine ilişkin farkındalık oluşturmak için kurulan dernek ve derneğin yaptığı faaliyetler.

İkinci Bakış Açısı: Sözü edilen derneğe yönelik logo bulmak için yapılan çalışmalar.

Buna göre logo bulma faaliyetlerinin ele alındığı cümleden sonra parça ikiye ayrılmalıdır.

Paragraf Soru Analizleri

 

CEVAP: E

(I) Egzistansiyalizm bir felsefe sistemidir. (II) Alman filozofu Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünürü ve romancısı Sartre’ın benimsemesi ve edebiyata uygulamasıyla bütün dünyaya yayılmıştır. (III) Egzistansiyalist eserlerde standart karakterler yoktur, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. (IV) Karar verme özgürlüğüne sahip olan bu insanlar, karşılaştıkları durumlarda yaptıkları işlerle kendi özlerini yaratırlar. (V) Egzistansiyalist eserlerdeki insanların belirli davranış biçimleri olmadığı için yapacakları işler önceden kestirilemez. (VI) Bu bakımdan roman örgüsü, okurların merakını sürekli uyanık tutacak şekilde düzenlenir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A)II.                       B) III.                C) IV.               D) V.                             E) VI.

Paragraf Soru Analizleri 

ÖĞRETEN ÇÖZÜM

Dikkat edilirse parçada genel olarak bir sanat akımı olan egzistansiyalizmden söz edilmektedir.

Konunun Birinci Boyutu: Egzistansiyalizmin ortaya çıkışı ve ilk temsilcileri.

Konunun İkinci Boyutu: Egzistansiyalist eserlerdeki karakterlerin özellikleri.

Aklında Bulunsun! Bu tip soruları hep bu şekilde çözmelisiniz. Buna göre cevabımız III. cümledir.

CEVAP: B

 

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!