Kategorilenmemiş

Paragraf Soruları İçin Şifreler

Gönderen:

Paragraf Soruları İçin Şifreler

Bütün Paragraf Soruları İçin Temel İlkeler

1. Paragraf Soruları İçin Şifreler Metinde geçen sözcüklerin anlamlarını kesinlikle bilmelisiniz. Örneğin, “Bu sanatçı, sofistike imgelemin kapısını aralarken önceki tortulardan da yararlanmayı ihmal etmiyor.” yargısında geçen “sofistike, imgelem, tortu, kapı aralamak” söz ve sözcüklerin anlamlarını bilmelisiniz. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmediğimizde metinde anlatılmak istenene ulaşmada zorlanabiliriz.

2. Paragraf Soruları İçin Şifreler Metinde geçen ve gerçek anlamlarının dışında kullanılan söz ve sözcüklerin anlamlarını metnin bağlamından yola çıkarak yordayabilmelisiniz(tahmin edebilmelisiniz).Örneğin, “Bazı insanlar yapabileceklerinin farkında olmadan, sürekli bir özgüven eksikliği içinde yaşarlar. Bazıları da abartılı bir özgüvenle, hayatta her şeyi başarabileceklerine, her alanda en iyi olduklarına inandırırlar kendilerini. Oysa insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalıdır.” yargısında geçen “insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalı.” Mecazı(metaforu) ile ne anlatılmak istendiğini metnin ana mesajından yola çıkarak belirleyebilmelisiniz.

Bunun için
• Önce gerçek anlamda içbükey, dış bükey ve düz aynanın ne olduğunu düşünmelisiniz.

İçbükey ayna: Çukur ayna
Dışbükey ayna: Şişkin, tümsek ayna
Düz ayna: Olduğu gibi gösteren ayna

• Sonra da bu sözcüklerin metne olan katkısını düşünmelisiniz. Yani sözcüklerin mecazen hangi amaçla kullanıldığını belirleyebilmelisiniz.

Verilen metinden çıkan değişmeceli anlam: İnsan nasılsa öyle görünmelidir.

3. Anlatım Biçimleri soruları hariç geriye kalan bütün paragraflı soru tipleri

• Metnin ana düşüncesinin bulunması
• Metnin konusunun saptanması
• Metne uygun başlık seçilmesi
• Metinde değinilen ve değinilmeyen yargının bulunması
• Metinden çıkarılan ve çıkarılmayan yarının tespit edilmesi
• Metinde akışı bozan cümlenin belirlenmesi
• Metindeki yargıların anlamlı bir şekilde sıralanması
• Metnin iki farklı parçaya ayrılması
• Parçadaki bir yargının sırasının belirlenmesi
• Parçadaki boşluğun tamamlanması
• Metnin konu ve ana düşüncesiyle ilgili olmayan yargını çıkarılması
• Metnin hangi soruya karşılık olarak yazıldığı
• Metindeki yargıların yerleri değiştirilerek metnin anlamlı bir sıraya konması

için öncelikle metnin ana düşüncesi ve konusunun belirlenmesi gerekir.

4. Paragraflı soruları etkin, hızlı, pratik ve doğru çözebilmek için

• Neden
• Amaç
• Koşul
• Gerekçe
• Saptama
• Çıkarım
• Değerlendirme
• Eleştiri
• Öznellik
• Nesnellik
• Anlamca yakın yargılı olmak
• Sitem
• Yakınma
• İçerik
• Yadırgama
• Yadsıma
• Kanıksama
• Doğrudan anlatım
• Dolaylı anlatım

kavramlarının tam ve net olarak bilinmesi gerekir.

5. Parçada başvurulan anlatım biçimlerinin doğru tespiti için
• Açıklama
• Öyküleme
• Betimleme
• Tartışma

kavramlarını bilmeniz gerekli

6. Paragraf Soruları İçin Şifreler Parçada başvurulan düşünceyi geliştirme yollarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkileri saptayabilmelisiniz.

• Tanımlama
• Örnekleme
• Karşılaştırma
• Benzetme
• Sayısal verilere başvurma
• Sayıp dökmelere yer verme
• Alıntı yapma
• Tanık gösterme
• Duyusal anlatımdan yararlanma

7. Parçanın anlatım niteliğinin ne olduğunu belirlemelisiniz.
• Yalınlık
• Duruluk
• Açıklık
• Yoğunluk
• Derinlik
• Özlülük
• Özgünlük
• Sürükleyicilik
• Akıcılık

8. Tahmin etme, sıralama, sorgulama, eleştirme, değerlendirme becerilerini edinilmesi paragraflı soruları etkin bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır.

9. Düşünme, anlama, yorumlama ve akıl yürütme tekniklerini bilmeden paragraflı soruları çözme yetkinlikleri edinemezsiniz.

 

10. Okuduğunu anlamlandırma sürecinde
• Cevabı metinde açıkça verilen soruları
• Cevabı örtülü olarak verilen soruları
• Fikirleri birleştirme ve yorumlama soruları
• Metnin dil anlatım ve içeriğine ilişkin soruları
dikkatli bir şekilde çözebilmesiniz.

11. Metinde geçen özellikli kelime gruplarının metne katkısını belirlemeden metni tam anlamına hâkim olamazsınız. Nasıl ki atları dizginlemek için yular kullanılıyorsa metne hâkimiyet için de anahtar sözcükleri bilmek gerekir.
“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen vb.” ifadelerin metne olan katkısını belirleyebilmelisiniz.

0

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?

Gönderen:

 

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı? Bu sorunun cevabını hep  birlikte arayalım.  Öncelikle sizce  ister paragraf ister dil bilgisi ister matematik veya diğer dersler olsun her sorunun bir tekniği var mıdır?  Var dediğinizi duyar gibiyim. Yok diyorsanız da vazgeçin bence çünkü hangi tip soru  olursa olsun mutlaka bir çözüm yolu vardır. Yeter ki bu çözüm yolunu bulalım.

Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı? Sorusunun çok basit bir açıklaması var.

1. Evet, her sorunun bir çözüm tekniği var.

2. Bir soruyu çözmek için dört beceri edinmeniz gerekir.

  • Bilgi
  • Yorum
  • Hız
  • Teknik

İşte  “Paragraf Sorularını Kısa Sürede Çözmenin Yöntemleri Var Mı?” sorusunun cevabı:

  1. Öncelikle soru kökünü çok iyi anlayın. Sorunun sizden ne istediğini tespit edin. Örneğin paragrafta boş bırakılan yeri tamamlamanız istenmiş ise boşluğun paragrafın neresinde olduğunu tespit edin. Diyelim ki boşluk başta ise o zaman baştaki ilk iki cümleyi okumanız gerekir. Boşluk orta ise boşluğun öncesini ve sonrasını okumanız gerekli. Boşluk sonda ise son iki cümleye odaklanmanız gerekir.  Ayrıca paragrafa dahil edilecek ifadenin paragrafın ana düşünce ve konusuyla uyumlu olması lazım.
  2.  Metinde verilen bilgiden akıl yürüterek verilmeyen bilgiye ulaşabilmelisiniz. Örneğin. ” Bu sanatçı son eserinde mistik konulara yönelme ihtiyacı duymuştur. ” cümlesinden yola çıkarak yazarın birden çok eser yazdığı anlaşılmalıdır.
  3. Metinde geçen sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını tahmin etmelisiniz. Metindeki sözcük, gerçek anlamlı değilse metindeki diğer sözcüklerle ilişkisinden yola çıkarak anlamını belirlemelisiniz. Örneğin yukarıdaki cümlede geçen “mistik” sözcüğünün anlamını bilmelisiniz. Bilmediğinizde “Bu cümlede geçen ‘mistik konulara yönelmek’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?” sorusunu çözmekte zorlanabilirsiniz.
  4. Metinden korkmamalı ve geriye dönüşler yapmadan, sakince anlama odaklanarak okumalısınız. Unutmayın çabuk bakmak ayrı, çabuk anlamak ayrıdır. Çabuk bakarak anlayamazsınız. Odaklanarak anlayabilirsiniz.
  5. Siz İngiliz dilini öğrenmek için ne yaparsınız? Önce bu dilin sözcüklerini öğrenirsiniz değil mi? Sözcüklerin anlamını bilmeden istediğimiz kadar hızlı bakalım anlam gerçekleşmez. Bakmayınız bazı cambazların sırf pazarlama olsun diye hızlı bakmayı öğretip milleti sınavlara gönderdiklerine. Bir dilin mecazlı kullanımlarını bilmeden o dildeki metni anlayamazsınız. Hele de bu dil Türkçe ise.
  6. Yılmadan okuyun, okudukça beynin hipokampus bölgesi yeni hücreler üretir. Araştırmalar hipokampus bölgesi çalıştırılmayan, okumayan ve sözcükleri olmayan kişilerin öğrenme yeteneğini yitirdiğini göstermiştir. Her gün yeni sözcükler öğrenerek hipokampus bölgesini geliştirebilirsiniz. Yaşayan bir ölü olmak istemiyorsanız bu  bölgeye sahip çıkın. 
0

Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

Gönderen:

Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

 

ÖZGÜR OLAMAYAN ÇOCUK

Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?Kalıplaşmış, koşullanmış, disiplinli ve baskı altındaki çocuk – ki bu özgür olmayan çocuktur ve bunlar ülkemizde çoğunluktadır – dünyanın her yerinde bulunur. Kendi şehrimizde ve sokağın karşı kaldırımında mutsuz ve baskı altında yaşar hatta sıkıcı bir müfredatın içine sıkıştırılmış sıkıcı bir okulun sıkışık sıralarında sıkışık bir durumda oturması olasıdır.

SONUÇ

Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz? Çünkü  çocuk uysaldır, otoriteye boyun eğmeye alışıktır. Eleştiriden korkar. Normal ve uzlaşılır ve anlaşılır olma isteği neredeyse bağnaz bir hale gelmiştir. Hiçbir soru sormadan kendisine öğretileni kabul eder. Sonunda tüm karmaşalarını ve korkularını ve çöküntülerini, bunalımlarını kendi çocuklarına geçirir.

 

PEKİ, ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Özgürlüğün kısıtlanması doğumla başlar. Hatta doğumdan çok önce de başladığını söyleyebiliriz. Ezilmiş, baskı altındaki bir kadın kaskatı kesilmiş bedeniyle bir çocuk doğurursa anneden gelen katılığın yeni doğmuş çocuğun üzerinde nasıl bir etki yaratacağını kim inkar edebilir?Özgür Bir Çocuk Asla Yetiştiremezsiniz?

 

ÇOCUKLAR KÖPEK DEĞİLDİR

Çocuk eğitimi tıpkı köpek eğitimi gibidir. Dövülen çocuk, tıpkı dövülen köpek gibi boyun eğen, aşağılık duygusu içinde yetişen bir yetişkin olur. Nasıl köpeklerimizi kendi amaçlarımıza uygun bir şekilde yetişitiriyorsak çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Köpekler temiz olmalıdırlar, çok havlamalı. Her düdüğümüze boyun eğmelidirler. Onlar için uygun gördüğümüz zaman beslenmelidir.

 

GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİM FACİALARI

Bugün özellikle İslami anlayışla eğitim ve öğretim vermek isteyen kurumlarımızın “Değerler Eğitimi” altında verdiği eğitsel programlar ve sözde Batılı ülkelerin eğitim sitemleri model alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen kurumlarımızın çoğundaki çocuklar tutsak ve sıkıştırılmış olarak yaşıyor. Ne gerçek anlamda İslami ne de gerçek anlamda gelişmiş Batı medeniyetine uygun bir programın içinde yer alıyor çocuklarımız. Hepsinin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Bugünkü uygarlık ve onun paradigmalarıyla bütün çocuklar hasta ve mutsuzdur. Çocuklar bağnazlığın  ve nefretin, aşırı kutuplaşmanın ve ötekileştirmenin doğrularıyla ruhsuz ve çölleşmiş bir tarlaya dönmüşlerdir.

Çocuklara hayattaki tüm olumsuz şeylere evet demeleri öğretilmiştir. Eskiyi muhafaza et, Allah’tan tamamen kopuk dedelerin muhafaza ettiği gelenekleri din diye kabul et ve geleceğe taşı;  okul müdürüne saygı göster, babaların yasalarına saygı göster. Yalnızca saygı…Hiçbir şey sorma; sadece boyun eğ ve sorun çıkarma.

Bugün ülkemizde yaşayan çocukların nerdeyse üçte ikisi mutsuz ve gergin. Sınavlara hazırlanmaktan hayatın hiçbir rengine dokunmadan teğet yaşıyorlar. OECD ülkeleri arasında yapılan duyuşsal bir araştırmada 174 ülke içinde Türkiye’deki çocukların  %80’i mutsuz. Peki neden? Çünkü çocuk özgür değil.

Kesinlikle şuna inanıyorum ki bebekliklerinde sarılıp sarmalanmış yeni kuşaklar birbiriyle dostça ilişkiler içinde yaşayacaklardır. Bunu evrenin ve bütün vücutların sahibi Rabbimiz de öneriyor yüce kitabında. Peki kitabın neresinde mi? Öyle kolay lokma yok . Aç, bak, incele, öğren ve paylaş!

0
20 Sayfa 1 12345...»
error: İçerik Korumalıdır !!