Blog

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Gönderen:

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

TÜRKÇEDE VURGU

Vurgu Nedir?

Cümlede hecenin hecelerden, sözcüğün sözcüklerden daha baskılı söylenmesine, okunmasına vurgu denir. ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Vurgu Ne İşe Yarar?

Vurgu, anlatılanların değerini, önemini artırır. Dinleyenlerin dikkatini canlı ve uyanı tutar. Vurgusuz konuşma cansız, etkisiz ve bozuk bir konuşmadır.

Yazı Dilinde Vurgu Nasıl Olur?

Vurgulanmak istenen sözcük ya da sözcükler tırnak içinde, koyu siyah, altı çizilerek gösterilir.

KONUŞMA DİLİNDE VURGU

Sözcük Vurgusu

Bir sözcükteki hecelerin daha baskılı söylenmesine denir.

 1. Tek heceli sözcüklerde sözcük vurgusu yoktur.
 2. Çok heceli sözcüklerde vurgu genel olarak son hecededir.
 3. Orta hece genellikle vurgusuz ya da çok zayıftır. Türkçede orta hece vurgusuz olduğu için orta hece ünlüsü genellikle düşer: kayısı > kaysı
 4. “ –me “ olumsuzluk eki geniş zaman çekimlerinde vurguyu üstüne çeker:

Görür idim eskiden görmez oldum.

Dikkat! Aynı ek diğer fiil çekimlerinde vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.

Sakın yanılma, aldanma.

 1. “mi” soru eki vurguyu üstüne çekmez.
 2. “ de “bağlacı vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.
 3. “ ki “ bağlacı vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.
 4. Niteleme ve sayı sıfatları vurguludur.
 5. Pekiştirme sıfatlarında vurgu ilk hecededir.
 6. Anlam derecesi bakımından miktar belirteçleri vuguludur.
 7. “ m, p, r, s “ sesleriyle yapılan pekiştirme sıfatlarında vurgu ilk hecededir.
 8. Soru bildiren sözcükler vurguludur? Sorunun cevabı olan sözcük ya da sözcükler de vurguludur.
 9. Ek- fiil ekleri sözcük olarak yazıldığında vurguyu üstüne alır. Ek olarak yazıldığında vurgusuz olur. Ayrıca ek fiilin geniş zaman ekleri vurgusuz olur.

Babam henüz genç idi.

 1. Tür adları özel yer adı olarak kullanıldığında vurgu başa doğru kayar: Kartal

Cümle Vurgusu

 1. Bir fiil cümlesinde yüklem sondaysa vurgu yüklemden önce gelir.

Çocuk çarşıdan dün oyuncak aldı.

 1. Yüklemden uzak düşen ve virgülle ayrılan ögeler de vurguludur.

Ton Nedir?

Duygu ve düşüncelerimiz anlatırken sesin alçalıp yükselmesi, sertleşip yumuşaması, kalınlaşıp incelmesine ton denir. Tonlama yazı dilinde yoktur, konuşma dilinde vardır.

ETKİLİ VE VURGULU KONUŞMA KURALLARI

Dikkat! Soru, emir ve ünlem cümleleri tonlamaya daha uygundur.

Ezgi Nedir?

Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.

Diksiyon Nedir?

Konuşmada ve okumada seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının açık ve anlaşılır olmasına dikkat eden konuşma biçimi; düzgün söz söyleme sanatı.

0
  Related Posts
 • No related posts found.

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!