Blog

Kur’an Nasıl Öğretir? -2

Gönderen:

Kur’an Nasıl Öğretir? -2

Ey Muhammed! De ki: Kur’an Nasıl Öğretir? -2 “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”( İsrâ -88)Kur’an Nasıl Öğretir? -2

İlköğretmen olan Rabbimizin öğretim tekniklerinden biri de tahrik ve merak duygusunu kamçılayan iddia tekniğidir.

İddia Nedir?

Kur’an Nasıl Öğretir? -2 Arapça “dawa” kökünden gelen iddiˁā “bir dava ileri sürme, kendini öne sürme, bir davaya çağırma” anlamlarına gelir. Arapça sözcük Arapça daˁwat, (davet ) “çağırma” sözcüğünün iftiˁāl vezni mastarıdır.

Peki Herkes İddia İleri Sürebilir mi?

 • Davanıza inanıyorsanız
 • Davanızda haklıysanız
 • Davanız için sağlam delilleriniz varsa
  iddia ileri sürebilirsiniz.

Delil Nedir?

Arapça dll kökünden gelen dalalet, “yol gösterme, işaret etme, delil olma” anlamına gelir. Sözcük, Arapça dalla “gösterdi, işaret etti” fiilinin masdarıdır.

Şimdi dikkatli bir şekilde ayetin içeriğine odaklanın. Ayet hiçbir düşünürün, bilim adamının, ideoloğun ileri süremeyeceği bir iddia taşımıyor mu? Taşıyor ve  Allah iddiası için,

 1. Yemin ediyor.
 2. Yaratılmış bütün sorumlu varlıklara karşı meydan okuyor.
 3. Bunların kafa kafaya verip tezlerini ileri sürebileceklerini söylüyor.
 4. Asla bu kitap ( Kur’an) gibi bir kitap meydana getiremeyeceklerini beyan ediyor.

Şimdi size soruyorum bir yazar kitabı için böyle bir iddia ortaya atsa siz sırf bu yüzden bile o kitabın içeriğini merak etmez misiniz? Ben ederim. Duyuları çalışan birinin de az çok etmesi gerekir.

Hiç unutmam yazar olmaya hevesli bir kişi, ” Ben Dünyanın En Akıllı Adamıyım ” diye bir kitap yazmıştı zamanında. Kaç adet sattı biliyor musunuz? Bu kitap bile 100 bin sattı.

Oysa Kur’an’daki sözlerin yazarı yeryüzünün sahibi, her şeyin yaratıcısı, oluşturanı, sistem kurucusu Allah’tır. Üstelik hiç bir varlığın ileri süremeyeceği bir iddiayla kelamını savunuyor. İnsan salt bu iddia yüzünden bile merak eder. “Ne diyor, ne savunuyor, neye ilişkin bu kitap, neden gönderildi, hangi özelliği ile bu iddiayı ileri sürüyor?” vb. soruların yanıtını arardı.

İddianın Yönteminin Öğretime Etkisi

Eğitim ve Öğretimde eğitmen ve öğretmen liderdir, lider değilse de lider öğretmen nitelikleriyle donanmalıdır.

Dikkat!
Otoriter öğretmen ve lider öğretmen arasında fark vardır.

 • Lider öğretmen rehberlik ederek öğrencinin kendini gerçekleştirme aşamalarını geçmesini sağlar.
 • Otoriter öğretmen biat kültürü ile bütün sınıfın kendine her koşulda tartışmasız bir boyun eğişle biat etmesini bekler.
 • Otorite sağlanmadığında birinci ve ikinci tip cezaya başvurmakta sakınca görmez.
 • Lider öğretmen ceza vermez. Kuralları öğrenciyle birlikte koyar. Hem öğretmen hem de öğrenci sorumluluk alır.
 • Lider öğreticinin de bir iddia ve sav sahibi olması gerekir .
  İddia sahibi öğretmen öğrenciyi öğrenmeye tahrik eder. Onda bir düşünceye karşı çıkma ve o düşünceyi çürütme hissi uyandırır.
  Araştırmalar yapmasına, merak duygusunu kamçılamasına katkı sağlar.
 • “Tez-antitez-sentez” anlayışıyla yeni ve orijinal fikirler ortaya koymasına yardımcı olur.
 • Sınıfta tartışma kültürü oluşmasına katkı sağlar. İnatlaşmanın iddia olmadığını sezdirir.
 • Münazaralar yaptırarak öğrencilerde tezini savunma, tezine sahip çıkma ve argümantasyon yapma anlayışı kazandırır.
 • Empati duygusunu geliştirir.
  Kendine ve düşüncelerine değer verme duygusu verir.
 • Karşı fikirlere değer verme ve yeni düşüncelerin oluşmasını sağlama.

Sonuç

Bu teknik Sokrates tarafından kullanılmış ve “mayotik teknik” olarak isimlendirilmiştir. Mayotik teknikte iddia, muhataba sorular sorularak benimsetilir. Her soru, iddianın kabulüne giden zorlu yolu biraz daha açar. Bu teknikle yeni bilgi muhataba benimsetilir.

İddianın Tekniğinin Sınıfa Katkısı

Öğretmen sınıfta iddia tekniğiyle dersin en durağan yerinde sınıfı birden çalkalamaya başlar ve dikkatleri tekrar derse çeker. Ayrıca aktif öğrenmede en etkin yöntemlerden biri de iddia tekniğidir.

 

Faysal DAL

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!