YKS Matematik Özel Ders

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

ÖSYM 2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı bu konuları dikkate almaktadır.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’dır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda,
adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme,
mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma,
okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi
amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.
Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak
lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve
Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim
Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.
Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.
Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Yeni müfredatla beraber Matematik ve Geometri dersleri birleştirildi.

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar *(1)
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik*(2)
 • Türev*(3)
 • İntegral*(4)

*(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı.

*(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı.

*(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı.

*(4)İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı.

YKSMatematik Özel Derslerimizle Tüm Bu Konuları Kısa, Pratik Yöntemlerle ve Yetkin Öğretmenlerimizden Öğrenmiş Olacaksınız.