Blog

Paragrafta Hız DGS- KPSS -YGS- ALES Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

Gönderen:

Paragrafta Hız DGS- KPSS -YGS- ALES Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

Soru Tipi:

Bu parçada anlatılmak istenen nedir? Paragrafta Hız DGS- KPSS -YGS- ALES Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

Çözüm Stratejisi :

1. Parçanın önce son cümlesine odaklanın, sonra da ilk iki cümle ile anlam bütünlüğü oluşturup seçeneklerle anlamca uyumlu olanını işaretleyin.Paragrafta Hız KPSS Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

2.Parçada örnekleme varsa sadece örnekten önceki cümleyi okuyup seçeneklerle anlamca aynı olanı işaretleyin.

3.Parçada tanık gösterme varsa sadece tanığın sözünü iyi anlayın ve seçeneklerle aynı olanı bulup işaretleyin.

4.Parçada benzetme varsa benzetme yönüne odaklanın.

5. Parçada karşılaştırma varsa karşılaştırma yönüne odaklanın.

Soru Tipi:

Bu parçada anlatılan nedir?

Paragrafta Hız KPSS Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

Çözüm Stratejisi:

Bu soruda parçanın konusu istenmektedir.  Bunun için parçanın ilk cümlesini iyi analiz edin, hangi seçenekle anlamca örtüşüyor ise yanıt odur.

Soru Tipi:

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çözüm Stratejisi:

Parçanın ilk iki cümlesiyle anlamca uygun bir seçenek bulmalısınız.

Soru Tipi :

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çözüm Stratejisi:

Eğer boş bırakılan yer, parçanın ortasında bir yer ise boşluğun öncesini ve sonrasını okuyup hangi seçenekle uyumlu olduğunu bulmaya çalışın.

Soru Tipi:

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Çözüm Stratejisi :

Parçanın son iki cümlesini okuyup anlamca hangi seçenekle ilgiliyse yanıt odur.

Soru Tipi :

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz?

Çözüm Stratejisi

Parçanın ana düşüncesine ve konusuna en uzak seçeneği bulmalısınız. Yani ana düşünce ve konuyla ilgisiz bir seçenek odaklanamalısınız.

Paragrafta Hız KPSS Paragraf Soruları İçin Stratejik Okumalar

Soru Tipi:

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin değinilmemiştir?

Çözüm Stratejisi:

Bu tip sorularda parçanın tamamına hakim olmalısınız ama parçayı  seçeneklerle ilişkilendirip eleme yapmanız okumanızı kolaylaştıracaktır.

Soru Tipi:

Bu parçanın hangi cümlesi anlatımın akışını bozmaktadır?

Çözüm Stratejisi:

1. Önce aralarında bağ olan cümleleri bulup kalan cümlelerden hangisinin anlamca hangisinin bunlara uzak kaldığını tespit ediniz.

2. Anlatılmak istenen düşüncenin başka yönüne değinen cümle akışı bozar.

Soru Tipi:

Bu parça hangi cümleden sonra ikiye ayrılabilir?

Çözüm Stratejisi:

Bir parçanın ikiye ayrılabilir olması için parçada aynı konunun iki farklı yönüne değinilmiş olması gerekir. Yani parçada kitap konusu anlatılmış ise parçanın bir bölümünde kitabın yararları, bir ölümünde kitap yazmanın zorlukları anlatılmalıdır?

 

 

 

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!