Blog

Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983)

Gönderen:

Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek

(1905–1983)

Necip Fazıl’ın İlk Dönemleri (1920–1934)

 • Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983)// Şair bu ilk dönemlerinde bireysel sıkıntı ve patlamaları, buhranlar yaşar. Ferdi bunalımlarının dışa vurmuş hali olan bu şiirlerde en çok ölüm, karanlık ve yalnızlık temaları işlenir. ( Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983)    )
 • “Kaldırım” adlı şiir kitabıyla ilk çıkışını yaptığı için “kaldırım şairi” olarak anılır.
 • Necip Fazıl’ı tahrik eden, bunalımlar içinde eriten asıl etken, dıştan ziyade onun kendi içindedir. O, bir mizaç şairidir.
 • Kaldırımlar’da bu mizaç en sanatkârâne ifadelerinden birini bulur.
 • Bu dönemin en güzel şiiri olan Kaldırımlar’ da dış alem, iç alemin objektif karşılığını teşkil eder.
 • Kaldırımlar, Otel Odaları, Sayıklama, Bu Yağmur,  Gel, Geçen Dakikalarım gibi şiirler bu dönemin en güzel örnekleridir.

Mistisizm Yılları (1934–1945)

 • Necip Fazıl’da, 1934 yılından itibaren fikrî ve manevi dünyasında bir değişim görülür.
 • Daha çok mistik ve tasavvufî bir şair kimliğini kazanır.(Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983)
 • 1934 yılından sonra bağlandığı tasavvufi anlayış ve dini kaygılardan dolayı Ben ve Ötesi ve Örümcek Ağı gibi şiir kitaplarındaki birçok şiirini kabul etmez.
 • Yararlandığı mistik şiir geleneği, onun ruhunu sakinleştirmekten uzaktır. Ancak bu özelliği, Necip Fazıl’ın şiirinin asıl cazibesini ortaya çıkarır. Sonraları dine yöneldikçe, Necip Fazıl başlangıçtaki bu trajik duyuşunu kaybeder.

 

PÜF NOKTASI

Necip Fazıl Millî edebiyatın, dolayısıyla toplumsal olanın revaçta olduğu bir dönemde bireye yönelen ve iç sesini arayan bir şair olarak karşımıza çıkar.

 

 • Mistik, metafizik temayüller, yalnızlık, vehimler, sayıklamalarla görülen trajik karakter, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in oluşturduğu saf şiir anlayışından farklılaşmasını sağlar.
 • Necip Fazıl’ın 1943 ‘ten sonraki şiirlerinde dini- mistik temayül artar.

 

BAĞLANTI KURALIM

Nazım Hikmet’in Sosyalist gerçekçilikte açtığı yoldan ilerleyen takipçileri olduğu gibi Necip Fazıl’ı da 1960’lardan sonra “İslami dünya görüşü”ne bağlı olanlar takip etmiştir.

 • Şiirlerindeki mistisizm, kapalılık, trajik söyleyiş, geleneğe bağlılık, şekil bakımından kusursuzluk, Necip Fazıl’ın şiirini önemli kılar.
 • Necip Fazıl da Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Fransız şiir anlayışını benimsemiştir.

Necip Fazıl, siyasi yönüyle korku ve pervası olmayan bir kişidir. Yaşadığı dönemde devamlı kendi etrafında oldukça geniş halk kitlelerini bulur. Necip Fazıl öldükten sonra, kendi döneminde gündemde olan ve ağırlık teşkil eden konular, devir ve şartlar değiştiği için gündemdeki yerini kaybeder.(Paragrafta Hız – Saf Şiir ve Necip Fazıl Kısakürek (1905–1983)

 

Kayıp Şair Yılları ve Yayıncılık Hayatı (1945–1983)

 • Necip Fazıl, memuriyet görevinden istifa ettikten sonra, dergicilik vasıtasıyla topluma seslenmeye çalışır.
 • Vakit dergisinde yazılar yazar, Ağaç dergisini yönetir.
 • Büyük Doğu dergisini çıkarır. (2 Kasım 1945’ten başlayarak 5 Haziran 1978’e kadar )
 • Bu dergiler fikir dünyasına toplumsal bir hareketlilik getirir. İşlenmesi ve anlatılması zor ve yasak olan yazı ve düşünceleri kaleme alır.
 • Büyük Doğu Hareketi‘ni başlattığı Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla İsmet Paşa ve tek parti (CHP) yönetimine şiddetli bir muhalefet sürdürmesi sonucu hakkında açılan çok sayıda davada yüzlerce yıl hapsi istendi. 163. maddeye aykırı bulunan yazıları ile birkaç yılda bir hapse mahkûm oldu.

Şiir Anlayışı:

 • Ona göre şiir iki unsurdan oluşur: His ve fikir.
 • Ona öre şiirde temel unsur, duygu haline gelmiş düşüncedir.
 • Şiir hiçbir zaman bir tebliğ değildir. Şiir şahsi olandan yalına doğru giderken duyuruculuk yoluyla manayı telkin ederek neticeye ulaşır.
 • Necip Fazıl yazdığı şiirlerde şekil ve sanatı hiçbir zaman ihmal etmez.
 • Şiirin estetik ve fanatik değerler içinde yeni büyük bir sanat gücü ile verilmesini şart koşar.
 • Mana şekli aşmalı, ona esir olmamalıdır.
 • Necip Fazıl duygularına en uygun hayaller yaratmakta mahir olan bir şairdir.
 • Onun şiirlerinde imajlar bir süs veya kelime oyunu değil, fonksiyonları olan, duyguların mahiyetini ve şiddet derecelerini ifade eden vasıtalardır.

 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Necip Fazıl’a göre bütün güzel sanatlar gibi şiir de Allah’ı yani mutlak hakikati arama işidir. Sanatçının şiire yüklediği fonksiyon da mistik-tasavvufî bir görünümdedir.

 

 • Necip Fazıl’ın son dönem şiirlerinde en çok işlediği tema sonsuzluk, ebediyet ve Allah’tır.
 • Sonsuzluğun sırrını çözdüğüne inanan Necip Fazıl’a göre, şairlik cüce işidir. “Büyük sanatkârlık” olarak gördüğü ebediyete kavuşma arzusu da onun biricik gayesi ve “meselesi”dir.

ÖNEMLİ ESERLERİ

Şiir:

Örümcek Ağı (1925)

Kaldırımlar (1928)

Ben ve Ötesi (1932)

Sonsuzluk Kervanı (1955)

Çile (1962)

Şiirlerim (1969)

Esselam

Roman:

Aynadaki Yalan (1980)

Kafa Kağıdı (1984)

Öykü:

Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965)

Birkaç Hikâye, Birkaç Tahlil

Hikâyelerim

Oyunlar:

Tohum (1935)

Bir Adam Yaratmak (1938)

Künye (1940)

Para (1942)

Namı Diğer Parmaksız Salih (1949)

Reis Bey (1964)

Abdülhamit Han (1969)

Sabır Taşı

Ahşap Konak

Siyah Pelerinli Adam

Yunus Emre

Monografi-Makale-Fıkra-Anı:

Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933)

Namık Kemal (1940)

Çerçeve (1940)

Son Devrin Din Mazlumları (1969)

Hitabe (1975)

İhtilal (1975)

Yılanlı Kuyudan (1970)

Hac (1973)

Babıali (1975)

İman ve İslam Atlası (1981)

Halkadan Pırıltılar

O ve Ben

Hz.Ali

 

SORU

Şiirlerinde bireysel eğilim içerisinde bulunan, “Büyük Doğu” dergisini çıkarak halka ulaşmaya çalışmış ve “kaldırım şairi” olarak isimlendirilmiştir. ———– ilk dönemlerinde bireysel sıkıntı ve patlamalar, buhranlar yaşar. Ferdi bunalımlarının dışa vurmuş hali olan bu şiirlerde en çok ölüm, karanlık ve yalnızlık temaları işlenir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Mehmet Âkif Ersoy

B) Yahya Kemal

C) Ahmet Haşim

D) Nazım Hikmet

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

Şiirlerinde bireysel eğilim içerisinde bulunan, “Büyük Doğu” dergisini çıkarak halka ulaşmaya çalışan ve “kaldırım şairi” olarak isimlendirilen şair Necip Fazıl Kısakürek’tir. Diğer seçeneklerdeki isimlerle soruda verilen bilgiler arasında bir ilgi yoktur. Şair ilk dönemlerinde bireysel sıkıntı ve patlamaları, buhranlar yaşar. Ferdi bunalımlarının dışa vurmuş hali olan bu şiirlerde en çok ölüm, karanlık ve yalnızlık temaları işlenir. Daha sonraki dönemlerinde mistisizme yönelen şairin son yılları yayıncılıkla geçmiştir.

Diğer seçeneklerdeki isimlerle soruda verilen bilgiler arasında bir ilgi yoktur.

 

 CEVAP: E

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!