Blog

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz?

Gönderen:

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz?

BİR YAZIYA BAŞLIK NASIL ATILIR?

Başlık Nedir?

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz? Bir yazının adına başlık denir. Nasıl ki her varlığın bir adı varsa bir yazının adı vardır ve o ad da yazının başlığıdır.

Başlık Neye Verilebilir?

Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı vb. birer başlıktır.

BAŞLIK TÜRLERİ

 

1.Büyük Başlıklar:

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz? Bunlar kitap, bölüm, konu, yazı vb. başlıklardır. Büyük başlıklara “genel başlık, ana başlık, asıl başlık” da denmektedir. Büyük başlık kapsam yönünden en geniş başlıklardır.

2.Küçük Başlıklar:

Büyük başlık altında sıralanan başlıklara küçük başlık denir. Bunlara aynı zamanda “ara başlık, bölüm başlığı”  da denir.

NELERDEN BAŞLIK ELDE EDİLEBİLİR?

Her şeyden başlık elde edebilirsiniz.

Sanat ve Kitap, Gece Vardiyası, Dört Kanatlı Kuş, Gülmek, Yükselen İnsanlık, Bizim Akdeniz, Bizim Köy Balıkçı Köyüdür, Bu Vatan Kimin? vb.

BAŞLIKLAR NASIL OLMALIDIR?

 1. Başlıklar ilgi çekici ve sonucu merak edici olmalıdır.
 2. Başlıklar kısa ve öz olmalıdır.
 3. Başlıklar konuyu tam kapsamalıdır. Yani konuyu ana hatlarıyla sezdirmelidir.
 4. Başlıklar ana düşünceyi bütünüyle sezdirmelidir.

BAŞLIKLAR YAZININ NERESİNE YAZILMALIDIR?

 

1.Büyük Başlıkların Yazılışı:

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz? Büyük başlıklar yazının üstüne, satır ortasına büyük harflerle yazılmalıdır. Üstünden en az iki, altında da en az bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Büyük başlıkların önüne ve sonuna hiçbir noktalama işareti konmaz ancak gerekirse soru işareti ve ünlem işareti konabilir.

2. Küçük Başlıkların Yazılışı:

 1. Satır başlarına yazılırlar.
 2. Üstünden bir aralık boşluk bırakılabilir.
 3. Açıklanacaksa küçük başlığın sonuna iki nokta konur.
 4. Varsa bölümlemeyi göstermek için sıra numarası konur.

BAŞLIKLARA NASIL BULUNUR?

 

1. Düşünce Yazılarında Başlığın bulunması:

Fıkra, makale, deneme, söyleşi, eleştiri vb. yazılarda başlık “konu, konunun maddesi, konun maddesi, cümlenin öznesi” olarak bulunur.

 • Konuyu bulmak için “konu nedir” sorusu sorulmalıdır.
 • Konunun maddesini başka bir deyişle düşüncenin özünü bulmak için “açıklayacağım nedir? Neyi açıklayacağım?” sorularını sormalısınız.
 • Cümlenin öznesini bulmak için “Olan ne, yapan kim?” soruları sorulmalıdır.

Örnek:

İnsanı gam, duvarı nem yıkar.

 • Bu sözde konu nem ve gam kavramalarıdır.
 • Neyi açıklayacağım? Nem ve gam

2.Olay Yazılarında Başlığın Bulunması:

Paragrafta Hız ve Bir Yazıya Başlık Atabiliyor Muyuz? Anlatılan olayın adı, kahramanın adı, olayın geçtiği yer, olayın geçtiği zaman vb. ögeler göz önünde bulundurularak başlık bulunur.

Faysal DAL

 

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!