Blog

PARAGRAFTA HIZ VE GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR (1940–1960)

Gönderen:

PARAGRAFTA HIZ  VE GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR (1940–1960)

 

BEHÇET NECATİGİL (1916–1979)

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960).İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir.

Püf Noktası!

 • Şiirlerinde kendi ev ve ailesinden başlayarak orta sınıfın ev, aile ve çevrelerini konu edinmiş; sevgi, ölüm, zaman gibi temaları memur ve aydın kişilerin yaşamıyla birleştirmiş bundan dolayı “Evler Şairi” olarak anılmıştır.
 • Şiirlerinde sembolleri, cinaslı, tevriyeli anlatımları kendine özgü alışılmamış bağdaştırmaları kullanmış, lirizmin özgün örneklerini vermiştir.
 • Taklitçilik boyutunda kalanlara Türk şiir geleneğini işaret etmiştir.

Eserleri

Şiir:

 • Kapalı Çarşı
 • Çevre
 • Divançeler
 • Evler
 • İki Başına Yürümek
 • En/Cam
 • Arada
 • Dar çağ
 • Sevgilerde

Radyo oyunları:

 • Yıldızlara Bakmak
 • Gece Aşevi
 • Üç Turunçlar
 • Pencere

Düzyazı:

 • Bile/Yazdı,

Araştırma:

 • Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
 • Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü

 

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914 – 2008)

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerinden olan Fazıl Hüsnü, öğrenimini Anadolu’nun değişik yerlerinde sürdürmüş, subaylık yaptığı yıllarda ise Anadolu’yu daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur. Sanatçı, iç ve dış gerçeklere bakarak, bilinçaltına yönelerek şiire yeni ürperişler getirir.

 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • “Çocuk ve Allah” adlı şiiriyle tanınmıştır.
 • Yapma destanlarıyla tanınmıştır. Bu şiirlerinde Kurutuluş Savaşı tarihini anlatmıştır.
 • İlk şiirlerinde Necip Fazıl etkisine rastlanır. Sonradan kendine özgü bir tarz tutturmuştur.
 • Şiirleri devamlı gelişme gösterir. Kurallı biçimlerden serbest biçimlere, anlamlı özlerden en yalın anlamlara varan şiir türlerini dener. Her şiirinde bir “yeni” yi dener  gibidir.
 • İç ve dış gerçeklikle bilinçaltına yönelerek genellikle epik-dramatik, lirik-didaktik ve toplumsal gerçekçi anlayıştadır.
 • Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.
 • İnsanın evren karşısındaki yalnızlığını, günlük yaşam sıkıntılarını, acılarını işlemiştir.

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

Püf Noktası

Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.

 

 • Güçlü bir Türkçe kullanarak evrensel temalara odaklanmıştır.
 • Şiir dışındaki hiçbir türle ilgilenmemiştir.

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

Eserleri

Şiir: 

 • Havaya Çizilen Dünya(1935)
 • Çocuk ve Allah(1940)
 • Daha(1943)
 • Çakırın Destanı(1945)
 • Üç Şehitler Destanı(1949)
 • Toprak Ana(1950)
 • Aç Yazı(1951)
 • Sivaslı Karınca(1951)
 • İstanbul- Fetih Destanı(1953)
 • Anıtkabir(1953)
 • Asu(1955)
 • Delice Böcek(1957)
 • Batı Acısı(1958)
 • Hoo’lar(1960)
 • Özgürlük Alanı(1960)
 • Cezayir Türküsü(1961)
 • Aylam(1962)
 • Türk Olmak(1963)
 • Yedi Memetler(1964)
 • Çanakkale Destanı(1965)
 • İçimdeki Şiir Hayvanı(2007)

 

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

CAHİT KÜLEBİ (1917 – 1997)

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve müfettişlik yapmıştır. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’yu tanıyan Cahit Külebi, memleketçi  şiirimize yeni bir soluk getirmiştir.

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İlk şiirlerini “Nazmi Cahit” imzasıyla Gençlik dergisinde yayımlamıştır. “Yaratılış”, “Türk Dili” gibi dergilerde yayımlanan şiirleriyle tanınmış, “Hikâye” şiiriyle meşhur olmuştur.

 • Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır: İyimser, açık ve gerçekçi bir bakışla Anadolu’ya eğilmiştir.
 • Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan’ı andıran bir içtenlik görülür.
 • Halk Edebiyatının olanaklarından, halk türküleri ve deyişlerinden yararlanmıştır.
 • Bir saz şairi içtenliğiyle yazmıştır. Şiirlerinde anılarını, çocukluk izlenimlerini yansıtmıştır.
 • Biçimin serbest olması gerektiğini savunmuş; heceyi pek kullanmamış, kafiyeyi ahenk oluşturmak için kullanmıştır.
 • Hayale pek yer vermeyip gerçekçi bir anlayışla şiir yazmıştır. Onu “gerçekçi– romantik” bir şair olarak niteleyebiliriz.
 • Yurt sevgisini, doğa sevgisini dile getirmiştir.

 

Eserleri

Şiir:

 • Adamın Biri
 • Rüzgâr
 • Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
 • Türk Mavisi
 • Süt
 • Yeşeren Otlar
 • Yangın
 • Güz Türküleri

Anı:

 • İçi Sevda Dolu Yolculuk

Düz yazı:

 • Şiir Her Zaman
 • Ece’nin Günlüğü

SABAHATTİN KUDRET AKSAL (1920 – 1993)

Şiir ve öyküleriyle tanınmış bir kişiliktir. Biçimi oldukça önemser.

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

 • İlk şiirlerinde Garip hareketinin tesirindedir. Fakat sonradan şiiri şahsi bir hüviyet kazanır.
 • Garipçilerden etkilendiği ve yaşama sevincini dile getirdiği ilk şiirlerinden sonra, insanın evrendeki yerini, değerini aramaya çabaladığı felsefi düşünceleri içinde barındıran bir şiire yönelmiştir.
 • Mehmet Kaplan onun şiirinin bir “iç düzene” sahip olduğunu söylemiştir.
 • Hikâyelerinde çocukluk ve gençlik anılarını, yaşamın tekdüzeliğini ele alır.
 • Hikâyelerinde psikolojik gözlemler ön plandadır.

Eserleri

Şiir:

 • Şarkılı Kahve
 • Gün Işığı

Öykü:

 • Gazoz Ağacı
 • Yaralı Hayvan

Oyun:

 • Evin Üzerindeki Bulut
 • Şakacı
 • Bir Odada Üç Ayna
 • Tersine Dönen şemsiye
 • Kahvede Şenlik Var
 • Kral Üşümesi,
 • Önemli Adam
 • Bay Hiç
 • Bir Dalda Üç Ayna

Deneme:

 • Geçmişle Gelecek

ÖZDEMİR ASAF (1923–1981)

 • Şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve biçimde kaleme almıştır.
 • Dize sayısını çoğu zaman en aza indirmiştir. Şiirlerinde imajsız, anlamsız, yer yer ironik söyleyişe yer vermiştir.
 • Şiirlerinde sen-ben ikilemini kullanmıştır.
 • Yaşadıklarını, çevresindeki olayları soyutlaştırarak eksenine kaydırmıştır.

Eserleri:

Şiir:

 • Dünya Kaçtı Gözüme
 • Sen Sen Sen
 • Bir Kapı Önünde
 • Benden Sonra Mutluluk
 • Nasılsın
 • Yalnızlık Paylaşılmaz
 • Çiçekleri Yemeyin

Düz Yazı:

 • Ça
 • Yuvarlağın Köşeleri

Hikâye:

 • Dün yağmur Yağacak

 

Paragrafta Hız  ve Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1913–1975)

 • Ressam, şair ve akademisyendir.
 • Şiirlerinde biçim, ölçü, uyak kaygısı taşımamıştır. Şiirlerini doğal, akıcı bir üslupla kaleme almıştır.
 • Şiirlerinin sosyal içeriği de vardır. Anadolu insanının yoksul yaşamını anlatmıştır.
 • Türk nakış ve kilim ve oyma sanatlarının desenlerini resimlerinde kullandığı gibi; türkü, ninni, bilmece deyim ve deyişlerini de şiirlerinde kullanmıştır.

Eserleri

Şiir:

 • Karadut
 • Yardana Mektuplar
 • Dol Kara Bakır Dol
 • Yaşadığım Aşklar
 • Tuz

Düz Yazı:

 • Canım Anadolu
 • Tezek
 • Delifişek

 

SORU

Şiirlerinde kendi ev ve ailesinden başlayarak orta sınıfın ev, aile ve çevrelerini konu edinmiş; sevgi, ölüm, zaman gibi temaları memur ve aydın kişilerin yaşamıyla birleştirmiş ve bu nedenle de “Evler Şairi” olarak anılan sanatkâr aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Behçet Necatigil

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Cahit Külebi

D) Sabahattin Kudret Aksal

E) Özdemir Asaf

 

CEVAP

Orta sınıfın ev, aile ve çevrelerini konu edinerek “Evler Şairi” olarak anılan sanatkâr Behçet Necatigil’dir. Seçeneklerdeki diğer isimlere böyle bir yakıştırma yapılmamıştır.

CEVAP: A.

 

 

0
  Related Posts
 • No related posts found.

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!