Bir sokakta A, B, C, D, E, F, G, H harfleriyle kodlanmış 8 kadın, ev yemekleri, el işi, kurutmalık, çeyiz eşyası ve süs eşyası satıyor. Bunlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. • Her kadın bir ya da en fazla iki ürün satmaktadır ve hiçbir ürünü iki kişiden fazla satan yoktur. •

D ve E aynı iki ürünü satıyor ve el işi bunlardan biri değil.

• F, süs eşyası satıyor.

• H’nin sattığı ev yemekleri değil.

• Kurutmalıkları B ile bir kişi daha satıyor.

D’ nin sattıkları aşağıdakilerden hangisidir?

İki kişiden fazla aynı ürünü satamaz, bilgisinden dolayı süs eşyası olamaz. Kurutmalıkları bir kişi seçtiği için kurutmalık da olamaz. El işi olmadığı da önceden belirtilmiştir. Bu durumda D ve E’nin sattığı ürünler çeyiz eşyası ve ev yemekleridir.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

D ve E aynı ürünleri sattığı biliniyor. Bir ürünü de iki kişiden fazla kimse satamaz. Bu durumda E kurutmalık satamaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Bir ürünü iki kişiden fazla satan olmadığı biliniyor. D ve E’nin de aynı ürünü sattığı biliniyor. F’nin de süs eşyası sattığı bilindiğine göre D’nin sattığı ürün süs eşyası değildir.

Ertuğrul, Yunus, Elif, Remziye, Ahmet ve Canan isimli yaşlılardan ve gençlerden oluşan bir grup satranç, koşu, atletizm, bilardo ve briç etkinliklerine katlıyorlar. Ertuğrul ve Canan yaşlı, diğerleri gençtir. Bunların yaptığı etkinliklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Herkes iki farklı etkinlikle ilgileniyor.

4 briç, 3 koşu, 2 atletizm, 2 satranç, bir bilardo etkinliği yapılmıştır.

Remziye satranç ve briç etkinliğine katılmıştır.

Ahmet ve Canan farklı etkinliklere, Elif ile Yunus aynı iki etkinliğe katılmış.

Bilardoyla ilgilenen gençlerden biridir ve atletizmle de ilgileniyor.

Ertuğrul’un briçle ilgilendiği bilinirse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

Sorunun öncülündeki olasılık değerlendirildiğinde bu durumda brici tercih eden Yunus Elif ve Canan kalır. Bunlardan ikisi briçle ilgilendiğine göre bu Yunus ve Elif’tir. Çünkü bunlar aynı iki etkinlikle ilgileniyor. Elif ile Yunus zorunlu olarak koşuyu da seçmişlerdir. Çünkü koşuyu 3 kişi tercih etmiş ve Ahmet ile Remziye’yi çıkardığımızda 4 kişiden üçü olduğu görülecek. Elif ile Yunus aynı tercihler olduğu için koşuyu tercih eden iki isim Elif ile Yunus’tur. Elif’in briçle ilgileniyor bilgisi kesinlikle doğrudur. Canan, briçle ilgileniyor, bilgisi kesinlikle yanlıştır. Çünkü Ertuğrul ve Remziye’nin briçle ilgilendiği verilmiştir. Kalan iki kişi Yunus ve Elif’tir. Bu durumda Canan briçle ilgilenemez. Yunus’un koşuyla ilgilenmesi doğrudur. Briçi Yunus da Remziye de seçmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Elif ile Yunusun birlikte katılabileceği etkinlikler koşu ve briçtir. Dolayısıyla Elif, atletizmle ilgilenemez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Verilen bilgilerden Elif’in bilardoyla ilgilenmediği bellidir. Elif ile Yunus aynı etkinliğe katılacağı için atletizme katılamaz. Bilardoyla ilgilenen gençlerden biri olduğu için Canan olamaz. Ertuğrul, yaşlı biri olduğu için bilardoyla ilgilenmiyor. Bilardoyla ilgilenmeyenler yaşlılar (Ertuğrul ve Canan, Yunus ve Elif de aynı iki etkinliğe katıldığı için ilgilenmiyor çünkü bilardoyu bir kişi seçmiş. Remziye de sadece satranç ve briç etkinliğine katılmıştır. Bu durumda bilardoyla ilgilenen Ahmet kalıyor.

Antibiyotik, vitamin, öksürük şurubu, penisilin, sandoz, ağrı kesici, göz damlası ve kas gevşetici ilaçları alttan üste doğru sıralanan 5 rafta yer almaktadır. İlaçların raflardaki yerleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Her rafta en fazla iki ilaç bulunmaktadır.

3. rafta yalnızca penisilin vardır.

Antibiyotik ve ağrı kesici aynı rafta, vitamin bunların hemen bir üst rafında yer almaktadır.

Öksürük şurubu ve sandoz farklı raflarda, göz damlası ikisinin de üstünde yer almaktadır.

Vitamin ilacı, sandozla da göz damlasıyla da aynı rafta değildir.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 4. rafta yer alır?

“Vitamin ilacı ile sandoz aynı rafta yer almıyor.” Bilgisi verilmiştir. Bu bilgi dikkate alındığında sandoz 4. rafta yer alır.

Kas gevşetici 4. rafta yer aldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

5. raf Göz damlası 4. raf Sandoz 3. raf Penisilin 2. raf Vitamin - Öküsürük şurubu 1. raf Antibiyotik - Ağrı kesici Verilen bilgiler kas gevşetici dışındaki bütün ilaçların yerini bulmak için yeterlidir. Kas gevşetici 5. ya da 4. raftadır. Verilen bilgiler ışığında vitamin ilacı 2. ya da 5. rafta • yer almalı. Çünkü “ağrı kesicinin ve antibiyotiğin hemen üstünde yer alır.” Bilgisinden hareketle vitamin ilacının yeri 4. raf olamaz. Bilgilerden göz damlasının 5. rafta olduğu çıkarılmıştır. • Vitamin ilacının göz damlasıyla aynı rafta yer almadığı bilgisinden hareketle vitamin ilacı 5. rafta yer alamaz. Sandoz 3. ve 5. raflarda olamaz. 2. rafta olabilir, 1. • ve 4. rafta da olabilir. C seçeneğindeki bilgi “kesinlikle doğru” diyebileceğimiz bir bilgi değildir. Antibiyotik 1. ya da 4. rafta yer alabilir. 2. raf kesinlikle • olamaz. Öksürük şurubu ve sandoz farklı raflarda ise bunlar • antibiyotik ve ağrı kesicinin olduğu rafta olamaz. (Her rafta en fazla iki ilaç var.) Bu durumda bu ilaçlardan biri 4. rafta yer alır. Göz damlası da bunun üstündeki rafta olduğu biliniyor. Durum böyle olunca göz damlası kesinlikle 5. raftadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

5. raf Göz damlası 4. raf Sandoz 3. raf Penisilin 2. raf Vitamin - Öküsürük şurubu 1. raf Antibiyotik - Ağrı kesici Verilen bilgiler ışığında vitamin ilacı 2. ya da 5. rafta • yer almalı. Çünkü “ağrı kesicinin ve antibiyotiğin he¬men üstünde yer alır.” Bilgisinden hareketle vitamin ilacının yeri 4. raf olamaz. Bilgilerden göz damlasının 5. rafta olduğu çıkarılmıştır. Vitamin ilacının göz damlasıyla aynı rafta yer almadığı bilgisinden hareketle vitamin ilacı 5. rafta yer alamaz. Sandoz 3. ve 5. raflarda olamaz. 2. rafta olabilir, 1. ve 4. rafta da olabilir. Antibiyotik 1. ya da 4. rafta yer alabilir. 2. raf kesinlikle olamaz. Öksürük şurubu ve sandoz farklı raflarda ise bunlar antibiyotik ve ağrı kesicinin olduğu rafta olamaz. (Her rafta en fazla iki ilaç var.) Bu durumda bu ilaçlardan biri 4. rafta yer alır. Göz damlası da bunun üstündeki rafta olduğu biliniyor. Durum böyle olunca göz damlası kesinlikle 5. raftadır.

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L harfleri ile kodlanan on doktor, uzmanlık sınavını kazanmış ve çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, göz ve KBB dallarından birini seçmişlerdir. Bu seçimle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Bir bölümü en fazla üç kişi tercih etmiştir ve her doktor yalnızca bir tercih yapmıştır.

D, KBB bölümünü tercih etmiş, çocuk hastalıklarını da yalnızca H tercih etmiş.

F ile G aynı bölümü tercih etmiş.

C, aynı bölümü tercih eden E ve A’nın tercih ettiği bölümü tercih etmemiş.

Üç kişinin tercih ettiği tek bölüm olan genel cerrahi bölümünü tercih edenlerden biri de B’dir.

Gözü yalnızca K ve L tercih etmiştir.

A, genel cerrahi bölümünü tercih etmiş ise aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

Verilenlerden hareketle tabloyu yorumlarsak, A ve E genel cerrahi bölümünü, F ve G kadın doğum bölümünü, C de KBB bölümünü tercih ettiği çıkarılabilir. Bu durumda G, genel cerrahi bölümünü tercih edemez.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Verilen bilgiler ışığında A ile E’nin tercih edeceği bölüm KBB olmadığı için ya kadın doğum ya da genel cerrahidir. Doğru olma ihtimali olduğu için A seçeneği doğru cevap olamaz. Bir bölümü 3 kişi, K ve L, A ve E, F ve G de aynı • bölümleri tercih ettiğine göre ( 3 + 2 + 2 + 2 = 9 ) bir bölümü yalnızca bir kişi tercih etmiştir. Bilgi doğru olduğu için cevap B olamaz. C, KBB bölümünü tercih etmiştir, bilgisi doğrudur. • Diğer ikili gruplar KBB tercih ederse 3 doktor tercih etmiş olur. Bu da verilen bilgiyle çelişir. Bu durumda C’nin KBB’yı tercih ettiği doğrudur. Cevap C de olamaz. A ile E aynı bölümü tercih etmiş. C de bunlardan biri ise bu durumda C’nin tercihi genel cerrahi olmalı. Fakat o zaman da genel cerrahi bölümünü tercih eden 4 kişi olur ki (B de bunlardan biri) verilen bilgiyle çelişir. İkili tercihlerden biri de olamaz. A ve E ikili bir grup oluşturduğu için C ile A’nın tercihi aynı olamaz. Bu seçenekteki bilgi kesinlikle yanlıştır. F, çocuk hastalıkları bölümünü tercih etme ihtimali vardır. E seçeneği de doğru cevap olamaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Verilen bilgiler doğrultusunda KBB’yi yalnızca bir doktor tercih etmiş bilgisi A ile E; F ile G de aynı bölümleri tercih ettiği düşünülürse KBB’yi birden fazla kişi tercih etmiş olabilir. (A seçeneği cevap olamaz.) • F, kadın doğumu tercih etmiş olabilir, ancak bu bilgi kesin değildir. (Cevap B de olamaz.) • A ile E aynı bölümü tercih ettiği bilgisinden hareketle bu doktorlar KBB’yi tercih etmiş olurlarsa “En fazla tercihi 3 tercihle genel cerrahi almıştır” bilgisiyle çeliştiği için bu bölümler KBB’yi tercih edemez. Aynı durum F ile G için de geçerlidir. Bu durumda C’nin seçebileceği tek bölüm KBB’dir. • E, A ile aynı tercihi yaptığı için tercihi KBB olamaz. (Cevap D değildir.) • A, D ile aynı bölümü tercih ederse ki KBB olur bu, o zaman KBB’yi üç kişi tercih etmiş olur ki (çünkü A ile E aynı bölümü tercih etmiştir bilgisi vardır.) en fazla tercihin üç kişiyle genel cerrahi bölümü seçilmiştir bilgisiyle çelişir.

Bir kitapseverin, kütüphanesinde bulunan •

Kemal Tahir'e alt Devlet Ana Körduman, Sağırdere ve Yol Ayrımı, •

İhsan Oktay Anar'a ait Puslu Kıtalar Atlası ve Suskunlar, •

Stephen King'e ait Çorak Topraklar, Kujo, Mahşer ve Tılsım adlı kitapları okuma sırasıyla ilgili şunlar bilinmektedir: •

Birinci sırada Devlet Ana, altıncı sırada Suskunlar ve dokuzuncu sırada Mahşer adlı kitapları okumuştur.

Her İhsan Oktay Anar kitabından hemen sonra bir Kemal Tahir kitabı okumuştur. •

Kujo adlı kitabı Yol Ayrımı adlı kitaptan hemen sonra, Çorak Topraklar adlı kitaptan önceki bir sırada okumuştur.

Dördüncü ve onuncu sırada bir Kemal Tahir kitabı okumuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikte doğrudur?

Kitapları sıraladığımızda dördüncü sırada "Yol Ayrımı" adlı kitabın okunduğunu kesin olarak görürüz. Sıralama yaparken 1'de 10'a kadar sıra yapıp yazar ve eserleri verilen şartlara göre yerleştirmeyi unutmayın.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikte yanlıştır?

Tılsım adlı kitaptan sonra Puslu Kitaplar Atlası adlı kitap okunmuştur.

Bu kitapsever,

I. beşinci

II. yedinci

III. sekizinci

sıralardan hangilerinde Stephen King'in bir kitabını okumuştur?

Tabloya göre beşinci S. King yedinci K. Tahir sekizinci S. King

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olabilir?

Çorak Topraklar adlı kitaptan önce K. Tahir kitaplarından biri olan Körduman ya da Yol Ayrımı okunmuş. olabilir.