Blog

Tüm Yönleriyle Paragraf Soruları

Gönderen:

Tüm Yönleriyle Paragraf Soruları

Bir satır başından diğer satır başına devam eden cümleler bütününe paragraf denir. Yani paragraf bir birlik oluşturan cümleler bütünüdür.

İçerik yönünden paragraf; bir düşünceyi, duyguyu, bilgiyi, yargıyı, dileği, isteği, öneriyi, olayı yalnız bir boyutuyla açıklayan ve betimleyen cümleler bütününe paragraf denir.PARAGRAFTA HIZ VE TÜM YÖNLERİYLE PARAGRAF SORULARI

Şimdi aşağıdaki paragrafı inceleyelim:

ÖRNEK:

(I)İnsanoğlu uzun yıllar avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kaldıktan sonra nasıl oldu da yerleşik hayata geçti ve çiftçiliğe başladı? (II)Bu sorunun cevabının, iklim ve nüfus değişikliğiyle ilişkili olduğu düşünülüyordu.(III) Bugüne kadarki tezler, o bin yıl önce başlayan tarımsal etkinliklerin, Neolitik devrimi tetiklediğini ve insanların avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene geçtiğini ileri sürüyordu. (IV) Bu anlayışa göre din de yerleşik hayatın ve çok sayıda insanın bir arada yaşamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. (V) Ancak Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe kazıları bu teoriyi geçersiz kılıyor. (VI)Kazı sonuçları gösteriyor ki insanlar; yerleşmeden, tarıma başlamadan ve hayvanları evcilleştirmeden önce kapsamlı ve organize  bir dine inanıyorlarmış.PARAGRAFTA HIZ VE TÜM YÖNLERİYLE PARAGRAF SORULARI

Bu paragrafta şunları kolayca görebiliriz.

  1. Öteki satırlara göre beş harf içeriden başlamıştır.
  2. Altı cümleden oluşmuştur.
  3. Belli ve yalnız bir konusu vardır. Konuyu bulmak için “Bu parçada neyin sözü edilmektedir?” sorusu sorulmalıdır. Bu parçada konu: İnsanların yerleşik hayata geçişi ve dine inanışın başlangıcı
  4. cümle giriş – konu cümlesidir” Bu paragrafta neyi açıklayacağım?” sorusunun yanıtı genellikle ilk cümlede verilir.
  5. cümle ve V. cümleler arası “gelişme, geliştirme, açıklama” cümlesidir. Bu bölümde yazar, örnekler, benzetmeler, tanımlar, karşılaştırmalar yaparak düşüncesini geliştirir. Bu bölüm konuyu değişik açılardan değerlendirme yeridir.
  6. Cümle sonuç bölümüdür. Bu bölümde yazar düşüncenin özünü açıklar. Yani anlatmak istediklerini bir sonuca ulaştırır.

Paragraflar içerik bakımından ikiye ayrılır:

1.Düşünce Paragrafları: Bu paragraflarda genellikle bir yargı, yorum, duygu ve bilgi olur.

2.Olay Paragrafları: Bu paragraflarda bazen bir tasvir ya da yer zaman ve kişi gösterilerek bir olay anlatılır.

Paragrafları okurken öncelikle hangi bilgiyi, düşünceyi, yargıyı, olayı ve tasviri anlattığına odaklanmanız gerekir. Buna odaklanmış okuma denir. Siz de odaklanarak metinlere yaklaşırsanız gelişigüzel okumaktan uzaklaşırsınız.PARAGRAFTA HIZ VE TÜM YÖNLERİYLE PARAGRAF SORULARI

İyi Okumalar

Faysal DAL

 

 

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!