Blog

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Gönderen:

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Söylev

YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ? Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu, duygulu konuşmalara denir. Söylevde amaç zihni ve kalbi harekete geçirmektir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Tartışma

Daha önceden belirlenmiş bir konu üzerinde değişik görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye denir.

Tartışmada bir başkan, konuşmacılar ve sözcüler bulunur. Başkan konuyu ve kuralları belirtir. Tarafsızdır, düşünce dayatmaz. Konuşmacılar gelişigüzel söz almadan konuşmazlar, belli sürelerle konuşurlar.

Münazara

Karşıt iki görüşü savunan iki grubun dinleyiciler önünde kendi görüşlerini kabul ettirmeye yönelik tartışma biçimine denir.

Münazarada kesinlikle bir grup kazanır. Konuşmalar sıra ile yapılır. Konuşma süresi başkanlarda en çok 4 en az 3 dakikadır. Üyelerde ise en çok 3 en az 2 dakikadır. Değerlendirme kurulu en az 1 en çok 5 puan verir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Açıkoturum

Ülke sorunlarının, güncel olaylardan birinin veya birkaçının dinleyiciler önünde ve bir başkanın yönetiminde, seçkin ve alanında uzman kişiler tarafından tartışılmasına denir.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Açıkoturumda bir tartışma havası yoktur. Başkan konuyu belirler. Konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konular hakkında bilgiler verir. Sonar konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir. Konuşmacılar görüşlerini belirtir. Konuşmalarda eleştiri var ama suçlama yoktur.

Panel

Bir konunun birkaç kişi tarafından dinleyiciler önünde karara varmadan, söyleşi havası içinde çeşitli yönleriyle ortaya konmasına ve çeşitli görüşlerin, eğilimlerin ortaya çıkarılmasına denir.

Panelde en az 3 en çok 6 konuşmacı olur. Genellikle küçük bir salonda ve bir masanın çevresinde toplanılarak yapılır. Panel konuşması sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular sorabilir.

Forum

Eski Romalılar döneminde, kentlerde kamu işlerini görüşmek için halkın toplandığı alan.

Ortaya konan bir konuyu bir başkanın yönetiminde dinleyicilerin tartışmasına denir.

 

Sempozyum( Bilgi şöleni)

Ortaya konan ana bir konu hakkında, diyelim ki Ahmet Yesevi, aynı veya farklı gün ve oturumlarda alanında uzman kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşmalara denir.

Sempozyumda bir başkan bulunur. Başkan konuyu önceden saptamış ve bölümlere ayırmıştır. Her bölüm için o bölümde uzman olan en az üç en çok altı konuşmacı bulur ve oturumları yönetir.

1.Konuşmalardan sonra konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan sonra panele geçilmiş olur.

2.Daha sonra tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden foruma geçilir.

Konferans

Dinleyiciler topluluğuna belli bir konuyu tanıtmak, açıklamak, ispatlamak, öğretmek amacıyla yapılan konuşmalara konferans denir.

Konferans bir kişi tarafından verilir ve konferans verecek kişi bir başka konuşmacı tarafından sahneye çıkmadan tanıtılmalıdır.

Mülakat( Görüşme)

Tanınmış bir kişiyle önemli bir olay, konu ve sorun hakkında konuşmaya, görüşmeye ve görüşme sonunda yazılan yazıya mülakat denir.

Röportaj

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya ya da yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri fotoğraflarla süsleyerek ve kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete yazsına denir.

Röportaj yapacak olan kişide üstün bir görüş, anlayış, gözlem yeteneği olmalıdır. Röportaj bir çeşit haberdir fakat röportajda bilgiden başka yazarın izlenimleri, düşünceleri de yer alır. Yazar konuya en sondan, en ilginç noktadan başlayıp okuyucuda şok etkisi yaratmak ister.

Rapor

Bir konuyu ya da sorunu incelemekle görevlendirilen kişi tarafından sunulan resmi inceleme yazılarına rapor denir.

Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, dilekçe yazmak biçiminde olmalıdır.YAZI TÜRLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Rapor Aşamaları

1.Konu

2.Konu hakkında bilgi toplama

3.Planlama ve yazma

Rapor Planı

  1. Başlık
  2. Giriş Bölümü
  3. Gelişe Bölümü: Bu bölümde ayrıntılara geçilir.

4.Sonuç Bölümü

Not: Ayrıca raporlara ek eklenebilir.

FAYSAL DAL

0
  Related Posts
  • No related posts found.

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!