Blog

Yedi Meşaleciler

Gönderen:

Yedi Meşaleciler

Sığ ve gerçeklikten uzak “memleket şiiri”ne tepki 1928’de Yedi Meşaleciler’den gelmiştir. Yedi Meşale dergisi etrafında toplanan gençlerin oluşturduğu bu grup “canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik” arayışını şiir anlayışlarının merkezine koymuşlardır. 1 Temmuz- 15 Ekim 1928 tarihleri arasında sekiz sayı çıkmıştır. Kısa sürede dağılmış.

Yedi Meşaleciler

Sloganları:Ayşe Fatma edebiyatından bıktık. Bu sloganla “Beş Hececiler”in şiir anlayışlarına karşı çıkmışlardır.

ÖZELLİKLERİ

 • Sanat, sanat içindir anlayışı hâkimdir.
 • Yalnız duygular ifade edilecek.
 • Şiirin konu ve temaları genişletilecek.
 • Yıllardır değiştire değiştire verilen fikir ve konulardan vazgeçilecek.
 • Taklitten kaçınılacak ve şiirde canlılık samimiyet ve yenilik esas olacak.
 • Gerçek bir sanat eseri meydana getirmek için şiirlerde sanat ve inceliğe dikkat edilecektir.
 • Bir ressam duyarlılığıyla hareket eden şairler, duygu ve hayalden çok, göze seslenmek istediler.
 • İç dünyamıza eşyaya, hayata ve olaylara izlenimci bir ressam gözüyle bakmışlardır.
 • Şiirimize yeni bir duyarlık getirmişler; bu duyarlığı, işledikleri konuları, imge ve benzetmelerle beslediler.
 • Şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır.
 • Edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar ve amaçlarına ulaşamadan dağıldılar.

 Yedi Meşaleciler KİMLERDEN OLUŞUR?

 • Cevdet Kudret Solok =ce
 • Ziya Osman Saba= z
 • Vasfi Mahir Kocatürk= v
 • Sabri Esat Siyavuşgil= si
 • Yaşar Nabi Nayır=ya
 • Muammer Lütfi Bahşi=mu
 • Kenan Hulusi Koray=k

 

Şifre: Cevzesi Yamuk

Dikkat! Bu şairlerden Ziya Osman Saba, grup dağıldıktan sonra da edebi faaliyetlerini devam ettirerek öz şiirin önemli temsilcileri arasında yer almıştır.

Yedi Meşaleciler

Cevdet Kudret Solok (1907 – 1992)

Birinci Perde adlı kitabında şiirlerini topladı.

Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren Cevdet Kudret, okul kitapları ve edebiyat tarihimizle ilgili ciddi eserler yazmıştır. Behçet Necatigil Cevdet Kudret’i “hakkı yenmiş bir şair” olarak tanımlar.

Ziya Osman Saba (1910 – 1957)

 • Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu.
 • Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlı kitaplarında şiirlerini topladı.
 • Saba hikâyeler de yazmıştır.
 • Özellikle ev içi şiirler yazdı ve kendisinden daha kabiliyetli bir başka şaire, Behçet Necatigil’e örnek oldu.
 • Şair yalnızlık duygusunu ve hatıraları şiirlerinde başarıyla dile getirmiştir.
 • Behçet Necatigil, Ziya Osman ile Yunus Emre arasında benzerlik görür.
 • Cahit Sıtkı Tarancı en yakın arkadaşıdır. Aralarındaki bağ da zikredilemeye değerdir.
 • Heceyi, duraklarında değişiklik yapmadan kullanmıştır.
 • Serbest şiir örnekleri de vermiştir.
 • Ziya Osman, bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşamıştır.
 • Bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlâna geleneğinin modem çağdaki temsilcisi olduğu kabul edilir.

Vasfi Mahir Kocatürk (1907 – 1961)

 • Şiirlerini Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon adlı kitaplarda topladı.

Daha çok edebiyat tarihi ve incelemesi çalışmalarıyla tanınmıştır.

Sabri Esad Siyavuşgil (1907 – 1968)

 • Ev içi eşya ve tasvirleriyle dikkat çekmiştir.
 • Özellikle çevirileri ve edebiyatı yakından takip eden denemeleriyle edebiyatla olan bağlantısını sürdürdü.
 • Psikoloji profesörü olarak bilimsel çalışmalara kendisini verdi.
 • Onun Karagöz üzerine yaptığı çalışma hâlâ önemini korumaktadır.
 • ŞiirleriniOdalar ve Sofalar adlı kitapta topladı.

Yaşar Nabi Nayır (1908 – 1981)

 • Şiirlerini“Kahramanlar” ve  “Onar Mısra” adlı kitaplarda topladı ve diğer edebiyat türlerinde eserler verdi.
 • 1933 yılında çıkarmaya başladığıVarlık dergisini ömür boyu devam ettirdi.
 • Bu dergi Türk edebiyatının gelişmesinde, yeni kabiliyetlerin yetişmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynadı.
 • Ayrıca Varlık yayınlarıyla da bir edebiyat kütüphanesi kurdu.

Muammer Lütfi Bahşi (1903 – 1947)

 • Topluluğun dağılmasından sonra bütünüyle edebiyattan uzaklaşmıştır.

Kenan Hulusi Koray (1906 – 1944)

 • Edebiyat dünyasına adım atması öğrencilik yıllarıyla başlar.
 • “Servetifünun” dergisinde yayınlanan ilk hikâyelerinden sonra, aynı dergiye yazan diğer altı arkadaşı ile birlikte, edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye anılan topluluğu oluşturdu.
 • Yedi Meşaleciler arasındaki tek hikâye yazarıydı.
 • Yaşadığı süre boyunca beş hikâye kitabı yayınlamış,“Osmanoflar” romanı ve kısa hikâyelerinin birçoğu gazete sayfalarında kalmıştır.
 • Gazeteciliğinin de etkisiyle küçük hikâye tarzını benimseyen sanatçı, Cumhuriyet Dönemi’nde korku türünde örnekler veren ilk hikâyecidir.
 • Önemli hikâyeleri: Bir Yudum Su, Osmanoflar, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi…
 • Yedi Meşaleciler

SORU:

Yedi Meşalecilerin şiire en sadık şahsiyeti olarak kabul edilen, yalnızlık duygusunu ve hatıraları şiirlerinde başarıyla dile getiren, özellikle ev içi şiirler yazarak kendisinden daha kabiliyetli bir başka şaire, Behçet Necatigil’e örnek olan ve şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlı kitaplarında toplayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Kenan Hulusi Koray

E) Vasfi Mahir Kocatürk

 

CEVAP

Soruda zikredilen isim Ziya Osman Saba’dır. Ziya Osman, Yedi Meşaleciler grubu dağıldıktan sonra da şiirden vazgeçmemiş, saf şiir anlayışını sürdürerek yeni nesil şairlere model olmuştur. Sonraları “evler şairi” olarak nitelendirilecek Behçet Necatigil’in örnek aldığı şair olmuştur. Ziya Osman Saba şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlı kitaplarında toplamıştır.

 

CEVAP: C.

 

0
  Related Posts

Yorum Ekle


error: İçerik Korumalıdır !!