İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Ay: Ekim 2020

ParagraftaHız

Paragraf

Paragraf Soru Tipleri ve Çözümleri Eğitimi

Günümüz insanı – özelde öğrencisi –sinema seyircisi gibi her şeyi unutturacak kadar çok görüntüyle karşı karşıya bırakıldığı için okuduklarına odaklanamamak ve okuduklarını anlamamak gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Hal böyle olunca günümüzde “edilgen göz” olmaktan öteye gidemeyen bir insan modeli oluşmuştur. Bu insan tipi, her şeye çok hızlı baktığı için gördüklerini didikleyecek bir zihin yapısından uzaklaşmaktadır. Çünkü durağan görüntüler belirli bir hızın üzerinde gösterildiğinde beyin okuduklarına odaklanamamaktadır. Oysa etkin bir göz için insanın gördükleri üzerinde anlamlar kurması, imajlar üzerinde derinleşmesi ve bunları hayatla ilişkilendirmesiyle mümkündür. Çünkü anlamak sadece metindeki sözcükleri işitsel olarak duymak ve seslendiriyor olmak değildir; işitilen sözcüklerin etkileşiminden doğan düşünceleri kavramaktır.

Mekteb-i Suffa Tipi Öğretmen

Müslüman topluluk ve milletler eğitim öğretim faaliyetleri konusunda daha İslamiyet’in doğuşundan itibaren önemli çabalar sarf etmişlerdir. Sistemlere göre öğretmen tipleri yazımız bu noktada öğretmen tiplerini tahlil ediyor.

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.