İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Blog

ParagraftaHız

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampı

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampının Amacı Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında ÖSYM’nin son yıllarda yaptığı bütün sınavlarda “Paragraflı Soru Tiplerini Anlama ve Yordama” ya ilişkin üstbiliş beceriler yoklanmaktadır. Keza bu soru tipleri de her geçen sene artırılmaktadır. Örneğin TYT’nin 40 Türkçe sorusunun 32 tanesi, felsefe ve din dersinin tamamı bu tip sorulardan oluşmaktadır.  AYT edebiyat…
Devamı

Paragraf Sorusu Nasıl Çözülür?

TYT- DGS- LGS – ALES Paragraf Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri Paragraf Sorusu Nasıl Çözülür? İlk yapılması gereken soru kökünü okumaktır. Çünkü soru kökü, metnin neresine yoğunlaşmanız gerektiğine dair size yön verecektir. Soruyu okumayıp metinden okumaya başlarsanız defalarca geriye dönmek zorunda kalabilirsiniz. Paragraf Sorusu Nasıl Çözülür? Metinde anlamını bilmediğiniz sözcüklerin altını mutlaka çizin ama kaygılanmayın.…
Devamı

OKUMADA YÖNLENDİRİCİ SÖZCÜKLERİN İŞLEVİ

Yönlendirici Kelimeler ve Okuma Amaçları Her şeyden önce okuma amacını belirle: Neden okuyorum, ne elde etmek istiyorum?Okuma amacı olmadan yapılacak bir okuma gelişigüzel olacağı için çokça vakit kaybedersiniz. Okumada Yönlendirici sözcüklerin işlevi Ana Düşünceyi Bulalım İlk olarak paragrafın son cümlelerine odaklanın ve yazının özüne inmeye çalışın. “Yazar en sonunda ne söylemek istemiş olabilir veya sonuçta…
Devamı

Okumada Geriye Dönüşleri Önleme Teknikleri

Okumada Neden Geriye Döneriz? Neden Geri Döneriz?Göz okuma sırasında bir kelimeyi ya da cümleyi daha iyi görmek için geri dönüşler yapar. Bunu temel nedeni yoğunlaşamamaktır. Ama aynı sözcüğü veya cümleyi defalarca okumak enerji kaybına ve okuma sürecinin bozulmasına neden olmaktadır. 1. Okuyucudan Kaynaklanan NedenlerÖnemli olan bazı kelime ve cümlelerin karıştırılmamasıdır. Bazı kelime ve cümleler birbirine…
Devamı

Kitap ve Okur Tipleri

Bütün uygar ülkelerde aynı yakınma: “Okumuyoruz.” Anlaşılan kitaplar çoğaldıkça okuma sevgisi azalıyor. Ama yine de birçokları için okumak bir hastalık. Ancak böyleleri araştırmak, düşünmek, incelemek için okumaz; okumuş olmak için okurlar. Ne sanat heyecanı ararlar ne de okuduklarını özümserler. Ellerine geçeni okurlar. Sabırsızdırlar, sırtlarından bir yük atmak isterler sanki. Okuduklarına karşı çıkmaları ya da onları…
Devamı

Analitik Okuma ve Öğrencilerimiz

“Tema ne demek?” diyorum. Duyduk sanırım ama bilmiyoruz, diyor çocuklar. “Doğa” kavramı için “ağaç ve kuş” diyor birisi. Haydi, biraz yaklaştı, diyorum. “Evren” için sözlüğü açıyor “kozmos, kâinat” karşılıklarını okuyamıyor. Okuma bilmediğinden değil, sözcükler yabancı geliyor. “Tema” kelimesinin anlamına bakıyor sözlükten ama “sanat yapıtları” ifadesini okuyamıyor. Çünkü “yapıt” sözcüğü de anlamca yabancı geliyor. Çocuklar sözcükleri…
Devamı

Paragraf

Paragraf Soruları Nasıl Çözülür?

Paragraf Öğrenelim ! Önce Göz Gezdir!  “Paragraf sorusu nasıl çözülür?” sorusunun cevaplarını verelim.  Her bölüme çok hızlı göz atarak zihninizi bir süre sonra meşgul edeceğiniz asıl bölüme hazırlayın. Bu işlem,soruların genel yapısını görmenizi, testin yapısındaki soru sayısındaki değişiklere karşı kendinizi yeniden düzenlemenizi sağlayacaktır. Soru Kökünü Oku! Paragraf Mutlaka soru kökünü okuyarak soruya başlayın. Çözdüğünüz Soruya…
Devamı

Köktürkçe(Orhun Türkçesi)

Köktürkçe(Orhun Türkçesi) Orhun (Köktürk)Yazıtları Orhun Türkçesi(Köktürkçe) (Türk-runik, Runik,) harfleriyle yazılmış yazıtlar, Talat Tekin’in “Köktürkçe Alfabesiyle Türkçe” başlıklı makalesinde altı grup altında şu şekilde değerlendirilmiştir:Orhun Türkçesi(Köktürkçe) Köktürk Yazıtları: II. Köktürk Kağanlığı (682-745) döneminde dikilmiş yazıtlardır. Kül  Tigin (KT- 732) Bilge Kağan (BK- 735) Tonyukuk (T- 720-725 veya 732’den sonra) Çoyren Yazıtı (Ç- 688-692) – Orhun harfli…
Devamı

Köktürk Yazıtlarının Türk Edebiyatındaki Yeri

  Köktürk Yazıtların İçerikleri Köktürk Yazıtlarının Türk Edebiyatındaki Yeri ….Türk dili ve tarihinin ilk ve en önemli belgeleri olarak kabul edilen Orhun Abideleri, Türk toplumunun dili ve kültürü hakkında fikir sahibi olabilmemizi sağlayan en önemli kaynaklardan biridir. Türkçenin yayılma alanları Türklerin hareketli bir millet olmaları, birçok kültür ve toplumdan etkilenmeleri sonucunda tarihi süreç içerisinde birçok…
Devamı

Okuduğumuz Bir Yazı Bize Ne Kazandırmalıdır?

Okuduğumuz bir yazı bize ne kazandırmalıdır? Bu sorununun cevabını her yazar ve okur farklı verir? Kimisi beni etkilemelidir, cevabını verir. Kimisi hem bir etki bırakmalı hem beni alıp sürüklemelidir, der. Kimi de üslup kaygısıyla okur. Yazarın üslubunun meftunudur. Yalın mı, süslü mü, duru mu, akıcı mı? vb. kaygılarla okur. Kimisi yazarın meftunudur. O yazar ne yazarsa yazsın okur.

SAF (ÖZ) ŞİİR ANLAYIŞI

Edebiyatımızda Özşiir Millî edebiyat şairlerinin oluşturduğu şiir anlayışına bir karşı çıkış olarak ortaya çıkmıştır. Millî edebiyat şiirlerinde yaratılan “heyecan” ortadan kalktığında geriye kalanın şiir olmadığını, sadece manzume olduğunu savunan, dolayısıyla tüm ideolojilerden bağımsız ve şiirin estetik boyutuna öncelik veren bir şiir algısının yaratılmasını savunan anlayıştır.

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.