İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

2020-YKS Değerlendirme Raporu

ParagraftaHız

2020-YKS Değerlendirme Raporu

YKS Nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nden (YDT) oluşan ve üç oturumda uygulanan bir sınavdır.

TYT oturumu için başvuru yapan 2.424.718 adayın 2.296.138’i bu oturuma katılmıştır. AYT oturumuna başvuran 1.788.590 adaydan 1.672.376’sı sınava girmiştir. YDT oturumuna başvuran 128.177 adaydan 105.579’u sınava girmiştir.

TYT Değerlendirmesi

Toplamda 120 sorudan oluşan TYT oturumunda; Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 165 dakikadır. Doğru cevap sayısı ortalaması; Türkçe testinde 18,23, Sosyal Bilimler testinde 9,13, Temel Matematik testinde 7,00 ve Fen Bilimleri testinde 3,76 olarak hesaplanmıştır.

AYT Değerlendirmesi

Toplamda 160 sorudan oluşan AYT oturumunda; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40 soru), Sosyal Bilimler-2 (40 soru), Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 180 dakikadır. İlgili testlerde en az 1 soruyu işaretleyen adaylar dikkate alındığında doğru cevap sayısı ortalaması; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 13,67, Sosyal Bilimler-2 testinde 14,21, Matematik testinde 9,96 ve Fen Bilimleri testinde 8,39 olarak hesaplanmıştır.

YDT Değerlendirmesi

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden sınav uygulanmakta ve adaylara başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait 80 sorudan oluşan soru kitapçığı verilmektedir. Sınavın cevaplanma süresi 120 dakikadır. Doğru cevap sayısı ortalaması; Almanca testinde 37,22, Arapça testinde 41,55, Fransızca testinde 38,26,
İngilizce testinde 38,32 ve Rusça testinde 43,42 olarak hesaplanmıştır.

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde adayların puan düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde TYT oturumuna katılan adayların %77,32’sinin 150 ve üzeri puan, %58,60’ının 170 ve üzeri puan aldığı tespit edilmiştir. AYT oturumunda 170 puandan daha düşük puan alan aday oranının, en fazla SAY puan türünde (%41,40) ve en az DİL puan türünde (%13,67) olduğu tespit edilmiştir. 10 2020 YKS Değerlendirme Raporu

2020 TYT Değerlendirmesi


Temel Yeterlilik Testi Doğru Cevap Sayısının Son Üç Yıla Göre Dağılımına bakıldığında en sık görülen doğru cevap sayısı 28’tir.

2020-TYT Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan 34 aday bulunmaktadır. Adayların 4.050’si ise testteki hiçbir soruya doğru cevap verememiştir.

2020-TYT Sosyal Bilimler testinde 20 sorunun tamamını 1.742 aday doğru cevaplamış iken 37.432 aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir. 2020 yılında hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının 2018 ve 2019 yıllarına göre daha az olduğu görülmektedir.

2020-TYT Temel Matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2.196 aday doğru cevaplamış iken 399.271 (%17) aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir.

2020 yılı için tüm grubun %76’sı, dağılımın yoğunlaştığı 0 ile 5 doğru cevap sayısı aralığında bulunmaktadır. 2020-TYT Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını 1.315 aday doğru cevaplamışken 553.129 (%24) aday hiçbir soruya doğru cevap

verememiştir.

Kurallar


  • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nden (YDT) oluşan ve üç oturumda uygulanan bir sınavdır.
  • YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlara katılım ise isteğe bağlıdır. Ancak 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin AYT ve YDT oturumlarına girebilmektedir.
  • 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS’ye; 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar ile ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp öğrenim durumları yukarıdakilerden birine uyan adaylar girebilmektedir.

YKS’nin 1. oturumundaki Temel Yeterlilik Testi’nde; Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testleri uygulanmakta olup toplam 120 soru bulunmaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 165 dakikadır. Uygulanan testler ve soru sayılarına ilişkin bilgiler Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil – 1

YKS’nin 2. oturumundaki Alan Yeterlilik Testleri’nde adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40 soru), Sosyal Bilimler-2 (40 soru), Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) testlerinden oluşan toplam 160 soruluk bir kitapçık verilmektedir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplamaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 180 dakikadır. Uygulanan testler ve soru sayılarına ilişkin bilgiler Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil- 2

YKS’nin 3. oturumundaki Yabancı Dil Testi; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmakta olup her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. Sınavda adaylara, başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait 80 sorudan oluşan soru kitapçığı verilmektedir. Sınavın cevaplanma süresi 120 dakikadır. Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler
testinde ve AYT Sosyal Bilimler-2 testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulmaktadır. Bu adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine TYT’de İlave Felsefe alanından 5 soruyu ve AYT’de İlave Felsefe Grubu altındaki Felsefe (2 soru), Psikoloji (1 soru), Sosyoloji (2 soru) ve Mantık (1 soru) sorularını cevaplandırmaktadır.

Testlerin Ağırlıkları

TYT’de Testlerin Ağırlıkları
AYT’de Testlerin Ağırlıkları

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/yksdegraporweb_27112020.pdf

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.