İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampı

ParagraftaHız

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampı

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampının Amacı

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında ÖSYM’nin son yıllarda yaptığı bütün sınavlarda “Paragraflı Soru Tiplerini Anlama ve Yordama” ya ilişkin üst biliş beceriler yoklanmaktadır. Keza bu soru tipleri de her geçen sene artırılmaktadır. Örneğin TYT’nin 40 Türkçe sorusunun 32 tanesi, felsefe ve din dersinin tamamı bu tip sorulardan oluşmaktadır.  AYT edebiyat testinin 5 sorusu, yine paragraflı soru tiplerinden oluşmaktadır. Diyelim ki KPSS’ye girdiniz,  30 Türkçe sorusunun 20 tanesi paragraflı soru tipleriyle ilgilidir. Keza ALES ve DGS ölçmelerinde 50 sorunun 42’si yine paragraflı soru tiplerine ilişkindir. Bu durum, bu tip soruların sınavları başarıyla geçmenin temel anahtarı olduğunu göstermektir.

Kazanım

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında öğrencilerin çeşitli nedenlere bağlı olarak  zorlandığı bu soru tiplerinin bütün tekniklerini öğretip düşünme becerilerine yönelik farkındalık kazandırmış olacağız. Öğrencilerin bu sorulara ilişkin etkin ve pratik çözüm yeteneğine sahip olmayışları, soruları gelişigüzel çözmeleri ve soruların çözümü için gereken ön bilgiyi taşımamaları başlıca nedenlerdir. Oysa ister paragraf ister matematik sorusu olsun her sorunun bir çözüm tekniği ve etkin bir pratiği vardır. Başka bir deyişle hiçbir soru bilgisiz ve gelişigüzel çözülmez.

Çözüm

İşte, “Paragrafta Hız” adlı seminerlerimiz, bütün paragraflı soru tiplerine ilişkin hem kavram öğretimi hem de anlama ve yordama eğitiminde benzersiz çözüm teknikleriyle sizin için gireceğiniz sınavlarda kurtarıcı bir kamp Paragraf Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri Kampı(Online)olacaktır.

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında her sorunun pratik ve etkin çözümü tek tek yapılmaktadır. Her açıklamayı lütfen not alarak ve bilgiyi özümseyerek çalışınız. Bu çözümleri özümsedikten sonra serileşmek için günde en az 30 soru çözmelisiniz. Keza çıkmış bütün “ÖSYM Paragraflı Soru Tipleri” sorularını bu süreçte çözmek lehinize olacaktır.

Fakat uyarıyoruz!

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında herkesin anlama, analiz etme ve uygulama yeteneği farklı olduğu gerçeğiyle eğitim yapılmaktadır. Bundan dolayı kimseye kazanç ve başarı garantisi vermiyoruz. Başarı; öğrenme, planlı çalışma, hedef belirleme ve harekete geçme gibi birçok etkene bağlıdır. Bunları dikkate almayan katılımcı duvara toslayacaktır.

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında kolay bir şekilde sihirbazlık yapılarak, köpük bilgilerle ve gerçeküstü kazanma yöntemlerinin konuşulduğu “Bu tekniği kullan ve günde 15 dakika çalışarak sınavı kazan! “ tarzı bir seminer değil. Gerçekten başarılı olmak isteyen öğrencilerin problemini çözüp değer katmak isteyen ve öğrenmeye açık öğrenciler için hazırlanmış etkili bir seminerdir.

Not: Seminerde toplam 360 soru üzerinden bütün paragraflı soru tiplerinin bilgisi, tekniği, yorumu ve hızlı çözme teknikleri tek tek anlatılacaktır.

Paragraf Soru Çözüm Teknikleri Kampında sonra size PDF olarak “ÖSYM’LİK1500 SORU” verilecektir. Gerçek bir başarı için bu soruların üşenmeden çözülmesi gerekir. Aksi takdirde size anlatılan her şey günbegün unutulacak ve başladığınız noktaya dönmüş olacaksınız.

Hepinize sınavlara hazırlanma yolunda başarılar dilerim.

Faysal Dal

Paragraflı Soru Tipleri Çözme Teknikleri Uzmanı

Eğitim Semineri Programı

1. Gün:

☑ Ders-1:    09.00 – 10.30

 • Düşünme Nedir?
 • Düşünme Adımları
 • İnceleme
 • İlişki Kurma
 • Sınıflama
 • Sıralama

☑ Ders-2:    11.00 – 12.30

☑ Ders-3:    14.00 – 15.30

 • Önerme Nedir ve Önerme Çeşitleri
 • Akıl Yürütme Teknikleri

☑ Ders-4:    16.00 – 17.30

 • Örnek Sorular ve Çözümleri
 • Sınav

2. Gün:

☑ Ders-5:    09.00 – 10.30

Paragraflı Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri -1

 • Sözcük ve Paragraf İlişkisi ile İlgili Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri

☑ Ders-6:    11.00 – 12.30

Paragraflı Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri -2

 • Cümle ve Paragraf İlişkisi ile İlgili Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri

☑ Ders-7:    14.00 – 15.30

Paragraflı Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri -3

 • Anlatım Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri

☑ Ders-8:    16.00 – 17.30

Paragraflı Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri -4

 • Ana Düşünce, Konu İlgili Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri
 • Paragraf Yapısıyla İlgili Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri

Eğitim Size Ne Kazandıracak?

❶ Paragraf sorularının çözülmesi için gereken doğru ve gerçek bilgiye ulaşmış olacak ve hiçbir bilgi eksikliğiniz kalmayacak.

Paragraf sorularının daha doğru yorumlanabilmesi için hiçbir yerde duymadığınız anahtar kelime eğitimi alacak ve soruları daha etkin ve doğru çözmüş olacaksınız.

❸ Okuma sürecinde başarılı olmak, neyin, ne zaman, nerede, neden ve nasıl okunacağının bilinmesine bağlıdır. Okumasını planlayan bir öğrenci, ne kadar sürede okuması gerektiğini bilir ve buna göre işine yarayacak bir okuma yöntemi üzerinde çalışır, ne kadar sürede, metnin ne kadarını okuması gerektiğini hesaplar. Bu eğitimde Gelişigüzel metin okumanın neden olduğu okuma kusurları giderilecek ve amaçlı okuma yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız.

❹ Bir paragraf sorusunun sizden tam olarak ne istediğini bilerek metnin hangi bölüm ve cümlesinin çözüm anahtarı olacağını öğrenip gereksiz cümleleri okumadan cevaba yönlendirilme teknikleri öğrenmiş olacaksınız.

Düşünme  – anlama- yorumlama becerileriniz artacak ve okuduklarınızdan doğru anlamalar elde edebileceksiniz.

❻ Hızlı okumanın çabuk bakma olmadığını, amaca göre doğru yere bakma olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

❼ Her paragraf sorusunun aynı teknikle çözülmediğini, soruya göre çözüm tekniği belirlenmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

❽ Metin okurken geriye dönüşlerin önlenmesi için gereken teknik bilgileri edinmiş olacak ve geriye dönüşlerden kurtulmuş olacaksınız.

❾ En önemlisi de paragrafın sadece Türkçe dersinin konu alanı olmadığını, matematik, felsefe, tarih, din kültürü, biyoloji vb. derslerin de belkemiği olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

❿ “İleri okur” becerilerinin ne olduğunu öğrenecek ve bu alanda uzmanlık becerisi edinmiş olacaksınız.

⓫ Çoklu işlevsel okuryazarlık deneyimi edinerek kendini gerçekleştirme, yaratıcılığını geliştirme, derin değerlere sahip olma, karmaşık sorunları çözmeye yönelme, kapsamlı dünya görüşüne sahip olma ve tarafsız davranma gibi değerler yüklenmiş olacaksınız.

⓬ Metinde söylenmeyenleri bulan, gizli anlamları anlayabilen “örtük okur olma becerisini kazanmış olacaksınız.

“Örnek okur” olma becerisini kazanarak metinde yazarın oluşturduğu okuma stratejisini gören, yazarla özdeşleşmiş düşüncelere sahip olan, metinde okuyucuya gizli olarak sunulmuş yollarda ilerleyerek anlamlandırmayı gerçekleştirebileceksiniz.

Kazanımlar

 • Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
 • Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
 • Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
 • Metnin planını kavrar.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
 • Paragrafta başvurulan düşünceyi geliştirme yolunu saptar. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
 • Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.
 • Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
 • Metindeki anahtar kelimeleri belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
 • Metne ilişkin sorulara cevap verir.
 • Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
 • Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
 • Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
 • Ana Düşünce Bulma tekniklerini kullanır.
 • Paragrafa Başlık Bulma Tekniklerine hâkimdir.
 • Konu Bulma Tekniklerini özümser.
 • Paragraftaki cümleleri ardışıklık ilkesine düzenler.
 • Paragrafta anlam bütünlüğünü bozan yargıyı belirler.
 • Paragrafı anlamca ikiye ayırır.
 • Paragrafla ilgili olmayan yargıyı seçer.
 • Paragrafın diğer cümleleriyle anlamca ilgili bir yargıyı metne dâhil eder.
 • Düzensiz bir metni düzenleyerek herhangi bir cümlesinin yerini belirler.
 • Paragraftaki boş bırakılan yeri tamamlar.
 • Paragrafın anlatım biçimini belirler.
 • Paragrafı anlatım niteliği yönünden değerlendirir.
 • Paragraftaki kavramları yorumlar.
 • Paragraftan çıkarılamayan yargıyı tespit eder.
 • Paragrafta değinilen yargıya ulaşır.
 • Numaralı paragrafı belirli bir ölçüte göre (saptama, çıkarım, tahmin, eleştiri, değerlendirme, kanıksama, yadsıma, öngörü, ön yargı vb.) değerlendirir.
 • Paragraftaki altı çizili sözcük veya sözün anlamını belirler.
 • Bir paragraftaki yakın anlamlı cümleleri saptar.
 • Paragraftaki cümleleri sanatsal söyleyiş bakımından değerlendirir.
 • Aynı paragrafa ilişkin ortak soruları çözer.

⓯Spinner’ın geliştirdiği “Davranış Odaklı” eğitim anlayışında bireyin metinle “oynaması” esastır ve bir yazı türünü anlamanın en iyi yolu bizzat ona benzer bir yazı yazmaktır. Bu eğitimde okuduklarıyla ilgili yazma faaliyetinde olan bir okuyucuya dönüşeceksiniz.

Okuduklarıyla ilgili yazma faaliyetinde bulunan kişi,  metne eleştirel bir gözle bakar, okuduğunu yeniden üretir, okuduklarını kendi yaşantısı yoluyla sorgular, farklı bakış açılarıyla değerlendirir ve böylelikle çoklu işlevsel okuma fırsatı bulur.

Başka Ne Kazanacaksınız?

TYT sınavına giriyorsanız

 • 40 Türkçe sorusunun 30’unun, 5 felsefe, 5 din kültürü sorusunun “paragraflı “soru olduğunu ve bunların çözüm tekniklerini öğreneceksiniz.

DGS’ye giriyorsanız

 • 60 sözel sorunun tamamının okuduğunu anlama ve yorumlama teknikleriyle ilgili olduğunu öğrenecek ve pratik çözüm teknikleri uzmanı olacaksınız.

ALES’e giriyorsanız

 • 50 sözel sorunun tamamının ve sayısal malzemeye ilişkin 50 sorunun yarısının paragraf anlama ve yorumlama teknikleriyle ilgili olduğunu öğrenmiş olacak ve buna göre pratik stratejiler geliştirmiş olacaksınız.

KPSS’ye giriyorsanız

 • 30 Türkçe sorusunun 20’sinin paragraflı soru tipi olduğunu fark edecek ve buna göre bir plan yapmanız gerektiğini görmüş olacaksınız.

LGS’ye giriyorsanız

 • 15 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü sorusunun tamamen paragraflı soru olduğunu görecek ve buna göre bir program yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

Katılımı Görüşleri

 

Sınava çok az kala sizlerle karşılaştığım için üzgünüm. Maalesef son bir haftalık bu çalışmayla sınava gireceğim. Bu süreçte gösterdiğiniz teknik bilgi ve beceri için çok teşekkür ederim. Saygılarımla

Harika Yavuz

Okulumuzda yapılan bu seminerin bana çok katkısı oldu. Genellikle denemelerde paragrafta sıkıntı yaşardım. Ancak bu seminerde anlatılan ipuçları ve taktikler sayesinde daha hızlı ve doğru bir yöntemle çözebileceğime inanıyorum.

Beklan Sözcü

Türkçe denemelerinde yanlışlarım genellikle paragraf sorularından çıkıyordu. Bu seminerle paragraf çözme tekniklerini ve daha kısa çözmeyi öğrendim.

Zehra Babacan/ Beyoğlu Anadolu Lisesi

İşini bilen bir eğitmen, görev adamı adamın dibisin üstat! Türkçenin absürt akrostişli ezber metotlardan daha fazlası olduğunu, analiz edildiğini şu iki gün öğrendim. On iki sene bende oturmayan Türkçe on iki derste cuk oturdu. Ağzına sağlık üstat!  Hürmetler!

Ferhat/Ataşehir Çizgi Eğitim Kurumları

Hocam!

Bugün benim için çok verimli geçti. Direkt nokta atışı yaptınız. Dikkat noktaları öğrettiniz. Süpersiniz!

Figen Bilici

Referanslarımız

 • Vefa Lisesi (2015)
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO (2015)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi(2016)
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi(2016)
 • İstanbul Marmara Üniversitesi(2017)
 • İstanbul Üniversitesi Adalet MYO(2018)
 • Hakkı Demir Anadolu Lisesi(2018)
 • Rauf Orbay Lisesi( 2018)
 • Şile Fen Lisesi(2018)
 • Final Maltepe Temel Lisesi ( 2019)
 • Kavram Anadolu Lisesi (2019)

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1.Seminer sonrası netlerim artar mı?
 • En zayıf öğrencide bile yüzde 20’lik artış olur.
 • 2. Okuma hızımda artış olur mu?
 • Eğitimim sonunda  amaçsız ve gelişigüzel okuma yerine, amaçlı, etkili ve doğru okumayı öğrenmiş olacaksınız. Görme yelpazesi genişletme pratiklerine ilişkin bir farkındalık edinmiş olacaksınız.
 • 3. Bu teknikler hangi sınavlarda işime yarar?
 • Girdiğiniz tüm sınavlarda sizin bir okuma modeli geliştirip aktif ve bilinçli okur olmanızı sağlar.

Kamplarımızdan Görüntüler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hızlı Okuma ve Etkin Soru Çözme
Vefa Lisesi Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları

 

Bir cevap

 1. […] olarak paragrafın ilk cümlelerine geçerek başlangıçta neyin sözünü ettiğini, neyle ilgili konuştuğunu bulmaya çalışın. […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.