İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Yeni Nesil Mini Paragraf Testi-1

ParagraftaHız

Yeni Nesil Mini Paragraf Testi-1

 1. “Yalnız” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ilgi kurmak amacıyla kullanılmıştır?
  A) Oraya gidelim; yalnız, yiyecekleri buradan götürelim.
  B) Yalnız gel demiştim; ama arkadaşını da getirmiş.
  C) Aradığınız kitabı yalnız orada bulabilirsiniz.
  D) Tatilini ıssız bir koyda yalnız geçirmiş.
  E) Koca evde yalnız kalınca canım sıkıldı.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, birlikte verilen sözcüğün anlamını içermemektedir?

A) Senin için birçok sıkıntıya katlandı. (uğruna, yoluna)

B) Bu kitaplar için ne kadar para ödemiş? (karşılığında)

C) Onun için “Çalışkandı.” diyorlar. (hakkında)

D) Bu ev sizin için çok geniş. (oranla, göz önünde tutulursa)

E) Hava soğuk olduğu için dışarıya çıkmadım. (amacıyla)

3. Aşağıda anlamı verilen sözcüklerden hangisi, ayraç içindeki cümlede, bu anlama uygun olarak kullanılmamıştır?
A) Akmak: Art arda, toplu olarak gitmek. (İnsanlar omuz omuza Anıtkabir’e doğru akıyordu.)
B) Aktarmak: İletmek, bildirmek. (Diller, düşüncelerimizi başkalarına aktarmamızı sağlar.)
C) Aldanmak: Düş kırıklığına uğramak. (“Bu adamın tatlı sözlerine aldanma.” diye onu uyarmıştım.)
D) Andırmak: Benzer yanları bulunmak. (Bu göl, girinti ve çıkıntılarıyla İstanbul Boğazı’nı andırıyordu.)
E) Aratmak: Yokluğunu duyurmak. (Gelen, gideni aratır, sözü kimi durumlarda geçerlidir.)

4. Ülkemizde başarılı çevirinin ilk örnekleri Orhan Veli’yle başladı. Bir sonraki kuşaktan pek çok sanatçı da neredeyse kendi şiirlerini geriye atarak şiir çevirisine yöneldi.
Yukarıdaki altı çizili sözle anlatılmak istenene en yakın söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unutturma

B) Önem vermeme

C) Özelliklerini yitirme

D) Kalıcı olmama

E) Yayımlamaktan korkma

5. Bir tiyatro sanatçısı için sahne, çoğu zaman .dertlerin, ruhsal dağınıklığın bittiği yerdir. Orada sanatçı derlenip toparlanır, üstüne başına bir çeki düzen verir, kendine gelir. Hele sahneye çıkıp oyuna kendini kaptırdığı anda artık onu hiçbir şey etkilemez. Çünkü sahneye çıkmak onun için bir tiryakiliktir. Hasta bile olsa vakti geldiğinde sahneye kendini atmak isteyişi bundandır.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyim değildir?
A) kendine gelmek

B) kendini kaptırmak

C) çeki düzen vermek

D) vakti gelmek

E) kendini atmak

 1. (I) Çocuk kitaplarında önemli olan sadece öyküdür, demiyorum. (II) Öykü bir başına elbette yetmez. (III) Başka etkenler de söz konusu: anlatılan öykünün merak uyandırması, değişik ve çarpıcı olması, düş gücüyle örülmesi gibi. (IV) Ayrıca yazarın düzeyi de önemli bir etken. (V) Ama yazarlığınızı öykünün önüne çıkarırsanız okurunuzun ilgisinden yoksun kalırsınız.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. (I) Sağlığımızı korumanın, sıkıntılardan kurtulmanın en kolay, en ekonomik yolu, tempolu yürüyüşlerdir. (II) Kent içinde yapılabilen bu yürüyüşler kolay ve güvenlidir. (III) Özellikle sonbahar mevsiminde, sokak aralarını sararmış yapraklar kaplamışken yürümek ayrı bir zevktir. (IV) Kent ortamında yapılan uzun yürüyüşlerin kalabalık ve trafik nedeniyle çekilmez olduğu düşünülse de bu yürüyüşlerin sağlık açısından yararları göz ardı edilmemelidir. (V) Ayrıca sıkıntılarımızı atmanın en iyi yolunun da uzun yürüyüşlerden geçtiği unutulmamalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle belirtilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. (I) Sokağımızın eskiyen taşları yenilendi. (II) Çay bahçelerinin gölgelikleri kaldırılınca sokağımızın ne kadar geniş olduğunu gördük ve doğrusu şaşırdık. (III) Artık, bir ucundan bakınca öbür ucunu rahatça görebiliyoruz. (IV) Sokağımızın yaşlı kedisi Kalender, yine gelip geçenlerin arasında dolaşıp duruyor. (V) Satıcılar akşam saat beşten sonra her zamanki yerlerine dizilip satış yapıyorlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde farkına varma söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sorunun giderek büyüdüğü anlamı vardır?
A) Bu kentte her geçen gün ulaşım yetersizleşiyor.
B) Bu kentte sağlıksız besin maddelerinin satışı, yapılan sıkı denetimlerle engellenmeye çalışılıyor.
C) Bu kentteki insanlar çöp atacak kutu bulmakta zorlanıyor.
D) Bu kentteki toplu ulaşım araçlarının çoğunun eskimiş ve bakımsız olduğu biliniyor.
E) Bu kentte insanlar olup bitenlere tepkisiz kaldığından yöneticiler sorunları zamanında öğrenemiyor.

10. (I) Titreyengöl’e bakınca adının nereden geldiği hemen anlaşılıyor: Rüzgârla hafifçe ürperen suya bakılarak konmuş adı. (II) Aslında burası bir göl değil, Manavgat Çayı’nın denize dökülmeden önce yayılıp akıntısının yavaşladığı bölüm. (III) Binicilik öğreten, orman içinde at turları düzenleyen at istasyonları Titreyengöl’de de karşınıza çıkacak. (IV) Gölün çevresi yeniden düzenlenmiş, buralara yürüyüş yolları yapılmış. (V) Bu yollardan yararlanarak Manavgat Çayı’na, ormanın içine doğru yürüyüşler yapabilirsiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, gölün adının neye dayandığı belirtilmektedir.
B) II. cümlede, göl diye bilinen yerle ilgili bilgi verilmektedir.
C) III. cümlede, göl kıyısındaki at istasyonlarının işleviyle ilgili açıklama yapılmaktadır.
D) IV. cümlede, gölün yakınındaki değişikliklerin kimler tarafından yapıldığı vurgulanmıştır.
E) V. cümlede, yapılan yollardan nerelere kadar gidilebileceği belirtilmiştir.

11.

I. O, arkadaşından sevgiyle söz ederdi.
II. O, ünlü bir müzisyen olmuş, ödüller almıştı.
III. O, sağlığına kavuşabilmek için birçok zorluğu aştı.
IV. O, sporu bırakalı yıllar oldu.
V. O, işin inceliklerini bilen birisiydi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin kaç tanesinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. O yazarımızı çok sevdiğimi okurlarım bilir ama benim asıl sevdiğim ( ) onun denemeci yanı, romancı yanı, edebiyat düşünürü yanıdır. Şairliğini ise fazla abartmamak gerekir ( ) doğrusu kendisi de bunun farkındadır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,)

B) (,) (!)

C) (:) (,)

D) (,) (,)

E) (,) (;)

13.(I) İnsanların zaman içinde düşüncelerinde değişmeler olması doğaldır. (II) Çünkü insanoğlu öğrenen, değişen, gelişen bir varlıktır. (III) Bilgi dağarcığımız geliştikçe, bireysel deneyimlerimiz arttıkça hem duygu hem de düşünce dünyamızda birtakım değişmeler olur. (IV) İnsan, tek doğrunun, kendi doğrusu olduğunu düşünmeye başlar. (V) Bu değişme ve gelişmeler sağlıklıdır; insanı daha başarılı, daha uyumlu, daha verimli kılar. (VI) Değişmenin sağlıksız olanı, kişinin, bağnazlık ya da kör inanç diye niteleyebileceğimiz türden düşüncelerin peşine takılmasıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

14. İnsan, okurken çok etkilendiği bir kitaba zaman zaman tekrar bakmak isteyebiliyor ya da bir yazı yazdığı zaman ondan bir şeyler alma gereksinimini duyabiliyor. İşte o an bir de bakıyorsunuz ki aradığınız kitap yerinde yok. Onun için ben, ne alırım ne de
veririm.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Kitapları hangi amaçlarla okuyorsunuz?
B) Başkalarından ödünç kitap alır mısınız?
C) Ne tür kitapları beğenerek okursunuz?
D) Yazılarınızı yazarken başka kitaplara başvurur musunuz?
E) Çok sık kitap alır mısınız?

15. O, geçmişten gelen alışkanlıklarından vazgeçemez. O dönem için iyi ve güzel sayılan düşünceleri korumak, sürdürmek ister. Babasından, atasından gördüğü, duyduğu yaşama biçimini ve dünya görüşünü ayakta tutmak için çabalar.
Böyle anlatılan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kişisel görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışır.
B) Toplumsal değişmelerden korkar.
C) Çevresinde olup bitenlerle ilgilenmez.
D) Geleneklere bağlı bir yaşam sürdürmek ister.
E) Geçmişin güzellikleriyle avunmayı sever.

16. Mevsimlere göre yenilenen bahçesinin düzeni ve temizliğiyle, coşkulu turist kalabalığıyla, sıcacık atmosferiyle gönlümde ayrı bir yeri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeyiz şimdi. Zaman dizinsel (kronolojik) sergilemenin başarılı bir örneği olan vitrinlerde binlerce yıl öncesinin aletlerini, eşyalarını, sanat yapıtlarını şaşırarak izliyoruz. Müzenin ilk bölümünde, insanlık tarihinin besin üretimiyle başlayan, ilk yerleşik toplum yaşamının başladığı dönem olan Neolitik Çağın en önemli iki merkezi Çatalhöyük ve Hacılar’ın ele geçen buluntuları sergileniyor.

Bu parçada Anadolu Medeniyetleri Müzesi’yle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her mevsimde gezilip görülmeye elverişli olduğu
B) Ziyaretçilerinin çokluğuyla öteki müzelere benzemediği
C) Görünümü, bakımı ve sergilemesiyle övgüye değer bulunduğu
D) İnsanlık tarihinin başlangıcına ilişkin belgelerin sergilendiği
E) Taş devri buluntuları bakımından önde gelen merkezlerden biri sayıldığı

17. O yıllarda biz okullu kızlar, bayan öğretmenlerimize öykünürdük. Saçlarımızı uzatıp onlar gibi topuz yapmak ya da özenle taramak; onlar gibi giyinmek isterdik. Kendimizden küçük çocukları boy sırasına dizer, marşlar eşliğinde mahallenin bir ucundan öbür ucuna yürütürdük. Bahçemizdeki akasyanın altını derslik yapar, öğretmen olurduk. Çalıkuşu’ndaki Feride’ydik düşlerimizde. Lisede öğretmenlerimiz, Feride’den kopup ucundan, kıyısından da olsa dünya yazınıyla tanışmamızı sağladılar. Okuduğumuz yerli-yabancı romanların başkişileri konuk oldu dünyamıza. “Annabel Lee”yi ezberledik hemen hemen hepimiz. Zaman içinde müzikle, tiyatroyla, resimle ilgilenir olduk.
Bu parçada, söz konusu kız çocuklarıyla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ne gibi düşünsel, duygusal değişmeler yaşadıkları
B) Roman kahramanları gibi yaşamak istedikleri
C) Çelişik duygular içinde bocaladıkları
D) Kimi öğretmenlerinin davranışlarını örneksedikleri
E) Özlemlerini gerçekleştirmek için neler yaptıkları

18. İnsanımız, günümüzde toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlarda değişimlere uğramaktadır. Bu değişmeler onda birtakım sorunlara yol açmaktadır. Örneğin gençlerimizin yükseköğrenimleri sırasında yaşadığı uyum sorunu başta gelmektedir. Bu dönemde öğrenciler, aile ortamından çok farklı, toplumsal ve akademik bir çevreye girmekte; dolayısıyla birtakım sorunlar yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki uyum sorunlarının başında dersler, barınma, beslenme ve parasal durum gelmektedir. Aynı araştırmalar, öğrencilerin, sorunlarının çözümünde daha çok ailelerinden, arkadaşlarından destek aldıklarını; toplumsal destek birimlerinin öğrencilere verdiği hizmetlerin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Bu parçaya göre yükseköğretim öğrencileriyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırmalara konu edinildiği
B) Sorunları, kendi başlarına çözmek zorunda oldukları
C) Psikolojik rehberlik hizmetlerine gereksinme duydukları
D) Sorunlarının çözümüne gerekli ilginin gösterilmediği
E) Uyum sorunlarının neler olduğu ve bunların çözümünde kimlerden yardım aldıkları

19. Yaşamını okumaya, yazmaya adamış; ilerlemiş yaşına karşın pırıl pırıl, güçlü bir belleği olan, bilge bir kişi. Konuşmasını ince esprilerle zenginleştiren, güler
yüzlü, tatlı dilli, yetkin bir insan.
Böyle betimlenen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konuşmalarıyla insanı incitmediği
B) Geçmişi kolaylıkla hatırladığı
C) Olgun, iyi ahlaklı biri olduğu
D) Yerli yersiz şaka yapmayı sevdiği
E) Geniş bilgi sahibi olduğu

20. Yaşantılar, çoğu kez zaman içinde biçim, renk ve anlam değiştirir. Örneğin hoşumuza gitmeyen olayları anımsamaz olur, bunları sileriz belleğimizden. Sevdiğimiz olaylar ise durmadan yinelediğimiz için hep canlı kalır, hatta zamanla daha da güzelleşir. Bunu, yaşlı kişilerle konuşurken hep görürüz. Bir yolunu bulup sözü kendine getirmek, yaşadığı dönemin kendi çevresinde döndüğünü belli etmek, buna kendisini de inandırmaya yaşlıların kaçınamadığı bir durumdur.
Bu parçaya göre yaşantılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklılaştırmaya uygun bir yapısı bulunduğu
B) Olumsuzluk taşıyanların unutulmak istendiği
C) Çarpıtarak anlatmaya en çok yaşlıların başvurduğu
D) Yinelemelerle değişime uğratıldığı
E) Anlatanlara övünme olanağı sağladığı

21. Kentler vardır, ekonomisindeki canlılıkla bir ülkenin umut kaynağıdır. Kentler vardır, üzerinde binlerce yıllık tarihi barındırır; tarihsel mirasına sessizce sahip çıkar, aynı sessizlikle onu geleceğe taşır. Kentler vardır, sahip olduğu güzelliklerle adını, ülke sınırlarının dışında da duyurmayı bilir. İşte Ege Bölgesi’ndeki Denizli, bu özelliklerin tümüne sahip bir kent.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kentin bir özelliği değildir?
A) En gelişmiş kent olma
B) Üretici olma
C) Başka ülkelerce bilinme
D) Ülkesinin geçmişten gelen değerlerini koruma
E) Ülkesine, geleceğe yönelik katkılarda bulunma

22. Benim kitaplarla buluşmam erken oldu. Ama o zaman için bu bir seçim değil, “seçeneksizlik”ti. Çünkü çocukluk döneminde yapacak daha renkli bir şey yoktu yaşamımda. Bir ara yurt dışına gittim, döndüm; ailenin parçalanması, yalnızlık… Bunlara eklenen başka sıkıntılar, yabancılaşma… İşte o dönemlerde kitaplara sarıldım. Onlar bende çok derin izler bıraktı. İçimdeki boşluğu doldurdu. Gerçek yaşamdaki insanlardan daha gerçek geldi kitaptakiler bana.
Bu parçada konuşan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çocukluğunun sıkıcı bir ortamda geçtiği
B) Başkalarına güven duymadığı
C) Özel yaşamında sorunları olduğu
D) Çevresinde yakınlarının bulunmadığı
E) Mutluluğu okumada bulduğu

23. Egzersiz yapmanın kalp sağlığı ve genel sağlık için önemini kimse inkâr edemez. Ancak, diyet yapmadan egzersiz yapmak, kilo vermeyi sağlamaz. Dolayısıyla egzersiz, kilo vermek için ilk koşuldur; ama yalnızca destekleyici olarak. Peki egzersizin yararları nelerdir? Öncelikle metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor. Spor yaptıktan sonra da vücut iki saat daha kalori yakmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar egzersizin depresyona karşı çok etkili olduğunu gösteriyor. Sıkıntılı olduğunuzda yapacağınız yarım saatlik bir yürüyüşün sizi rahatlattığını göreceksiniz. Ayrıca egzersizin, vücudu biçimlendirmede yararlı olduğu da bilinen bir gerçek.
Bu parçada egzersizle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Ruhsal sıkıntıları gidermede yardımcı olduğuna
B) Zayıflamakta tek başına yeterli olmadığına
C) Kalp üzerinde olumlu etkileri bulunduğuna
D) Vücuttaki yaşamsal ve kimyasal değişimleri çabuklaştırdığına
E) Günde en az iki saat yapmak gerektiğine

Faysal DAL

Cevaplar

 1. C. 2. E. 3. C 4. B. 5. E. 6. E. 7. D. 8. B 9. A 10. D. 11. C. 12. A. 13. C 14. B. 15. D. 16.C. 17. D 18. E. 19. D. 20. C. 21. A 22. B. 23. E

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.