İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

YENİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

ParagraftaHız

YENİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Yeni Türk edebiyatı nazım biçimleri Tanzimat Edebiyatıyla şiir hayatımıza girmiş, Servet – i Fünun Edebiyatıyla yaygınlık kazanmıştır. Tanzimat’ın ikinci nesli şairi olan Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem’le başlayan Batı edebiyatı kaynaklı bu yeni tip uyak dizilişi ve nazım biçimleri özellikle Servet – i Fünun döneminde Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’le iyice ilerlemiştir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim:

1. TERZA-RİMA (Örüşük)

 • Üçer dizeli bentlerden oluşur. En sonda tek bir dize bulunur.
 • Uyak düzeni aba/ bcb/cdc/ ded … f
 • İtalyan şiirinden Fransız şiirine, Fransız şiirinden de Türk şiirine geçmiştir.
 • Türk şiirinde ilk kez Servet-i Fünun’da Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır.
 • İtalyan şiirinden şiirimize girmiştir.
 • Dante’nin “İlahi Komedya”sı bu nazım biçimiyle yazılmıştır.

2. SONE:

 • İlk defa Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in şiirimizde kullandığı bu nazım biçimi, İtalyan edebiyatından alınmıştır.
 • Daha çok lirik konular işlenir.
 • İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizelik bir nazım biçimidir.
 • Uyak düzeni “abba / abba / ccd /ede” biçimindedir.

3. TRİYOLE

 • On mısralı bir nazım biçiminin adıdır.
 • Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir.
 • Uyak düzeni: AB / aaaA / bbbB şeklindedir.

4. BALAD

 • Batı edebiyatlarında konusunu heyecan verici ya da romantik hikâyelerden alan halk türkülerine, halk şiirlerine “balad” adı verilir. 
 • Baladlar bentlerden oluşur. 
 • Bent sayısı ve bentlerdeki mısra sayısı bakımından bir sınırlama yoktur. 
 • Bent ve mısra sayısı şaire ve anlattığı konuya göre değişebilir. 
 • Bu nazım biçimi Türk edebiyatında fazla kullanılmamıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.