(I) Müzik eleştirmeni olabilmek için uzun ve yorucu bir çalışmayı göze almalısınız. (II) Çünkü hem müzik bilginizin hem de güçlü bir kaleminizin olması gerekir. (III) Ayrıca çok iyi bir müzik dinleyicisi olmalısınız. (IV) Bu işte deneyimli olanlardan kimileri “Beğenmediysen, hakkında bir şey yazma.” derler. (V) Oysa beğendiğin değil beğenmediğin müzikle ilgili yazmak daha zor ama gerekli bir iştir. (VI) Denetleme, kötüleri ayıklama, önerilerde bulunma ve daha iyiye yönlendirme gibi bir göreviniz yoksa müzik eleştirmenliğinin ne anlamı kalır ki!Bu parça anlam akışına göre ikiye bölünmek istense ikinci parça numaralı yerlerden hangisiyle başlatılabilir?Correct! Wrong!I. Düşünceleriyle tanınıp anımsanmak ve belki de benimsenmek ister.II. Oysa benim romanlarımda karakterlerin “fiziksel görünümleri” yokturIII. Varsa da ciddiye alınmayacak kadar siliktir.IV. Sizin de bildiğiniz gibi benim karakterlerim sözcüklere bürünür.V. Yazınsal yapıtlarda öyle karakterler vardır ki bir fotoğraf, bir resim olarak belleklere kazınmıştır.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir parça elde edilmek istense numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?Correct! Wrong!

I. Öte yandan birçok yabancı ülkede Türkçe öğretimine yer verilmesi onun geniş bir coğrafyada konuşulduğunun göstergesidir de.II. Bunlardan söze dayananları her türlü konuşma, ders, konferans gibi etkinlikleri içerir.III. Dilin, yazılı ve sözlü olmak üzere iki boyutu vardır.IV. Yazılı olanlarsa roman, öykü, deneme, mektup gibi türlerde dilin bütün olanaklarıyla kullanılmasını zorunlu kılar.V. Bütün zengin diller gibi Türkçenin zenginliği de onun kullanılmasına bağlıdır.Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta yer almaz?Correct! Wrong!

I. Yanımda çalışanlar da bu yüzden bana saygıda kusur etmezlerII. Bir kere, ben onlardan değilim; hatta soğuk, itici, hırçın, uzak durulması gereken biri olarak değerlendiriliyor olabilirim.III. Ama en azından adalet, dürüstlük ve saygı yönünden yüksek puan aldığımı sanıyorum.IV. Hani çok sevilen insanlar vardır.V. İnsanın adil davranabilmesi için önce sevilmemeyi göze alması gerekir.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir parça elde edilmek istense numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?Correct! Wrong!

5. (I)Toroslar’da yer alan bu kasabada fotoğ- raflar çektim.(II) Evlerinin önünde oturan, komşusuyla dertleşen yaşlı kadınların fotoğrafların …(III) En zoru da yaşlıların fotoğrafını çekmektir.(IV) Kasabanın gençleri gurbete çıkmış, yaşlılar kalmış kapıların önünde.(V) Bakışlarından bazen yalnızlığın verdiği hüzün, bazen de aile yadigârı evleri beklemenin verdiği mutluluk okunuyor.(VI) Söyledikleri manilerdeyse çocuklarına, torunlarına duydukları özlem…

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

Correct! Wrong!

6. ( I )Sinema filminde olayları yönetmen şekillendirir.(II) Belgesel filmdeyse olaylar gerçeklere dayanır.(III) Belgesel film yaparken konuyla ilgili araştırma yapar, bilgi toplar, böylece kendimizi de eğitiriz. (IV)Ayrıca belgesel film sürprizlerle doludur, bu yüzden de biraz daha devingendir. (V) Türkiye’nin belgesel film alanında bir açığı olduğunu düşünüyorum. (VI)Ben ve ekibim çektiğimiz filmlerle, bu açığı biraz olsun kapatmaya çalışıyoruz.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Correct! Wrong!

(I)Yaptığınız işe severek gitmelisiniz. (II) İşe giderken heyecan duymalı, işinizi yaparken keyif almalısınız. (III)Çok çalışmalı, hırslı ve sabırlı olmalısınız.(IV) İşe yeni başlayanlardan kimileri, ne zaman yetkili konuma gelebileceklerini sorarlar.(V) Halbuki o pozisyonu hak edebilmek için hangi yollardan geçmeleri gerektiğini sorsalar daha çabuk olgunlaşıp o makamı hak edebilirler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “İstemeyerek işe gidiyorsanız yaptığınız işin ne size ne de çalıştığınız kuruma bir yararı olur.” cümlesi getirilirse anlatımda bir daralma olmaz?

Correct! Wrong!

(I) Çağımızda bilgi ve teknoloji hızla ilerliyor.(II) Bu gelişmeler bizi hem sevindiriyor hem de düşündürüyor (III) Ben, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sanata ve estetiğe hep gereksinim duyulacağını düşünüyorum.(IV) Bu yüzden sanatın, özellikle de edebiyatın gereksinimlere göre değişerek her zaman var olacağına inanıyorum. ( V) Bu inancımı da asla yitirmiyorum.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine ““Acaba insanlar ileride nasıl yaşayacak, nelerden hoşlanacak?” sorusuna yanıt aranıyor.” cümlesi getirilirse anlamda daralma olmaz?

Correct! Wrong!

(I) Bu, gerçek kişi ve olayların romanıdır. (II)Mektuplar, anılar, raporlar, bilgi ve belgeler gerçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiş.(III) Belli bir dönem ve o dönemdeki insanların yaşamı, tarihsel olaylar çarpıtılmadan yansıtılmış. (IV) Olaylar durumlar, kişiler olduğu gibi , hiç değiştirilmeden anlatılmış.(V)Hatta bunlar tarih sırasıyla verilmiş. (VI)Bu kitabı okuyan herkes, bazı olaylara tanık olmuş, onları yaşamış gibi bir duyguya kapılıyor, bildiklerine yenilerini ekliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında bir daralma olmaz?

Correct! Wrong!

I. Alman firmaları “organik güneş pilleri” ni büyük yüzeylerde kullanılabilecek biçime getirmeye çalışıyor.II. Firmalar hızla yürüttükleri çalışmaların sonunda seri üretime hazır, ışığı enerjiye dönüştüren, ucuz, günümüzdeki sert güneş pilleri kullanmıyor.III. Ayrıca malzemenin 2015 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.IV. Bu malzemeyi çatılara, pencerelere ve cephelere uygulandığında özellikle gökdelenleri dışarıdan fark edilmeyen birer elektrik santraline dönüştürecek.V. Aksine, bükülebilen, rulo yapılabilen, şeffaf bir folyo üretmeyi planlıyor.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir parça elde edilmek istense numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?Correct! Wrong!

11. (I) O, yaşama ve çevreye farklı bir gözle bakmayı, güzellikleri gözümüzün önüne getirmeyi bilir. .(II) Güzel ve kalıcı şeyler yazmak ister ama açıkçası bu konuda ne acelesi vardır ne de gayreti. (III)Kendisiyle ilgili hiçbir şeyi gizlemez.(IV) Yaşadığı, duyduğu ne varsa okurlarının önüne serer.(V) Yüzlerini görmediği, adlarını, yaşlarını, mesleklerini bilmediği nice okurunun koluna girip onlarla gezmelere çıkar.

Bu parça anlam akışına göre ikiye bölünmek istense ikinci parça numaralı yerlerden hangisiyle başlatılabilir?

Correct! Wrong!

12. (I)Yazar, öykü ve romanlarını oluştururken yaşanmışlık duygusu yaratmak için çeşitli anlatım biçimlerine başvuruyor.(II) Bunlardan biri de mektup.(III)Bu yolla, öykü kişilerinin bastırılmış coşkularını ortaya çıkarmak daha kolay. (IV) Bu yöntemin belki de en büyük yararı, mektupların, bir olayın parçası ya da bütünü olması ve okurun da kendini olayların içinde hissetmesini sağlamasıdır.(V )Okur bu sayede anlatılanlardan yola çıkarak yazarı eleştirip layık olduğu yere konumlandırabiliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlatım akışını bozmaktadır?

Correct! Wrong!

13. (I)Bu, acı ve mutluluk gibi temel duyguların ele alındığı bir roman. (II)Yazar, roman boyunca yazınsal kaygıları bir yana bırakıp kendini felsefenin büyüsüne kaptırıyor.(III) Öyle ki okur, trende yaşananların, bazı kavramlar üzerinde düşünüp bunları tartışmak amacıyla yazıldığını fark ediyor. (IV)Kahramanlar, olayların akışını bozma pahasına sık sık, uzun diyaloglarla felsefi tartışmalara giriyor. (V)Okur, roman okuduğunu unutarak kendini tartışmanın içinde buluyor, metnin kendisinden kopuyor.

“Bu durum yazarın, olay anlatmaktan çok düşündürme yönelimi içinde olduğunu sezdiriyor.” cümlesi bu parçada numaralanmış cümlelerinden hangisinden sonra getirilemez?

Correct! Wrong!

Bana öyle geliyor ki senin asıl eksiğin işte burada. Düz yazıyı ve şiiri yeterince izleyip irdelememek. Doğaçtan şiir söyleme dönemi çoktan kapandı. Türkçenin şiir haritasını tüm bölgeleriyle tanımalısın. Bunları yaptığın gün dergilerin kapısının sana da açıldığını göreceksin.Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi

I. Kolay bir iş değildir bu.

II. Şiirle ilgili çalışmaları sürekli izlemelisin.

III. Yazınsal ürünlerin temeli dildir.

IV. Şairlikte baş koşulun, dille içli dışlı olmayı gerektirdiğini unutma.

V. Şiirlerin evrensel nitelikler taşımalı.Bu parçayla ve parçadaki cümlelerle şekilce ve anlamca ilgili değildir?

Correct! Wrong!

15. I. Bilirsiniz ki okul; bilgilenme, aklını kullanma, yetişip olgunlaşma yuvasıdır. II. Okulda bizden beklenen şey, aklımızı kullanma, öğrendiklerimizi akıl süzgecinden geçirip olgunlaşmadır. III. İnsan, karşılaştığı sorunlara çözüm bula bula yetkinleşir ancak. IV. Bu yüzden okula, yalnızca bilgi sahibi olmak için değil, aklımızı kullanma yetisi elde etmek için de gittiğimizi unutmayalım. V. Aklı kullanmanın yoluysa insanın kendini eleştirmesinden, sorgulamasından, “Ben neyim?” demesinden geçer.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir parça elde edilmek istense hangi cümle başka bir paragrafta yer almalıdır?

Correct! Wrong!

16. I. Tam doruğa ulaşacakken yine aşağıya yuvarlanıverdi. II. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor ama tepeye tırmanma çabası her seferinde başarısızlıkla sonuçlanıyordu. III. Kim bilir nereden gelip de banyo küvetine düşmüştü. IV. Banyo küvetinin duvarına bir daha tırmandı. V. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu.

Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir parça elde edilmek istense numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

Correct! Wrong!

17. (I) Buralara gelme hikâyem, altı ay öncesine uzanıyor. (II) Mardin’e ziyaretlerimden birinde, otelin duvarında asılı olan o fotoğraflarla karşılaştım. (III) Savur’un fotoğraflarını gördüğüm o ilk anda, bunların Mardin’in değişik açılardan çekilmiş fotoğrafları olduğunu düşündüm. (IV) Sonra da kendime o fotoğrafları niçin ben çekmedim diye kızdım. (V) Dikkatle bakınca da gördüklerimin Mardin’in genel görüntüsüne çok benzeyen ancak bir o kadar da farklı Savur ilçesine ait olduğunu anladım.

Bu parçanın anlamlı bir bütün olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

18. (I) Sıtma, uluslararası halk sağlığının önemli sorunlarından biri. (II) Her yıl, ortalama dört yüz milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. (III) Bunların birkaç milyonu yaşamını yitiriyor. (IV) Sıtmanın görüldüğü bölgelere yolculuk yapanlar, ilaçla korunmalı. (V) Kişisel korunma yöntemlerini uygulamalı, cibinlikle yatmalı, uzun kollu gömlek ve pantolon giymeli, şapka kullanmalı.(VI) Bu tedbirleri alındığında sıtmaya karşı bir başarı elde edebilir.

Bu parça ikiye bölünmek ikinci parça numaralanmış yerlerden hangisiyle başlar?

Correct! Wrong!

19. (I) Tarsus’un görülmeye değer yerlerinden biri olan Gözlükule Höyüğü, kentin gü-neydoğusunda bulunuyor. (II) Günümüzde, ağaçlandırılıp park olarak kullanılan Gözlükule, 300 m uzunluğunda ve 22 m yüksekliğinde bir höyük. (III) 1934, 1938 ve 1947 yıllarında yapılan arkeolojik kazılardan, bölgeye yerleşimin Yeni Taş Çağı’nda başladığı anlaşılıyor. (IV) Gözlükule’deki kazılarda, ok uçları, küçük mızraklar, seramikler, dörtgen planlı taş ve kerpiç evler gibi kalıntılar bulundu. (V) Çıkarılan yapıtlar Adana ve Mersin Müzelerinde sergileniyor.(VI) Bu müzeleri gezen turistler de Gözlükule’deki zengin tarihi ürünlere hayranlıkla bakıyor.

Bu parça ikiye bölünmek ikinci parça numaralanmış yerlerden hangisiyle başlar?

Correct! Wrong!

20. I. Son yıllarda, balık yetiştiriciliğinin ülke ekonomisine sağladığı katkı da gözden kaçmıyor. II. Avlanarak elde edilen balıklar, artan nüfusun gereksinimini karşılamaya yetmiyor. III. Et, süt, peynir gibi gıdalarda olmayan Omega-3 yağ asidini içerdiği için sık sık balık yemek gerektiği söyleniyor. IV. İyot bakımından zengin olan balığın bazı hastalar tarafından tüketilmesinin zararlı olduğu belirtiliyor. V. Kemik erimesi rahatsızlığı olanların balık yemeyi ihmal etmemesi gerekiyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

Correct! Wrong!

Please share this quiz to view your results.