Öyküler dünyanın farklı yerlerinde geçse de okuyanda tuhaf bir “bizden”lik duygusu uyandırıyor; aşkın, kararsızlığın, tekinsizliğin ve yalnızlığın evrensel olduğunu, bu öykülerde kendimizi yazara yakalanmış hissettiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz.

Bu parçada sözü edilen öykülerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Anlatılmak İstenen Nedir? Anlatılmak istenen, bir parçanın ana düşüncesidir. Ana düşünce nedir peki? Yazarın kişisel iddiasına, vermek istediği mesaja, anlatılanlardan çıkarılan sonuca ana düşünce denir. Ana düşünce kısaca yazarın vermek istediği mesaja denir. Ana düşünce her paragrafta olmaz. Açıklayıcı ve betimleyici parçalarda ana düşünce olmaz. Ana düşünce ya tartışmacı anlatımda ya da öyküleyici anlatımda olur. Taktik 1: Bir paragrafın ilk cümlesi; öznel bir ifadeyse o cümle ana düşünce, nesnel bir ifadeyse o yargı konudur. Taktik 2: Bir paragrafın ilk cümlesi öznel bir yargı özelliği taşıyorsa, konuyu son cümle veya cümlelerde aramalıyız. Gelelim soruya Bu parçada bir yazarın öykülerinden söz edilmiştir. Soru bu öykülerin temel özelliğinin ne olduğunu sorguluyor. Anahtar Cümle: - Öyküler dünyanın farklı yerlerinde geçse de okuyanda tuhaf bir “bizden”lik duygusu uyandırıyor. Seçeneklere dikkatle baktığınızda "bizdenlik" kavramıyla ilgili bölüm A seçeneğinde verilmiştir. YANIT: A

Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir.

Bu parçada sözü edilen yazarın şiirlerinin temel niteliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Nitelik her zaman, bir şeyi kendisi yapan temel özelliği dile getirir. Nokta Atışı: Bir parçanın ana düşüncesi ya da parçadaki bir kavramın temel özelliği aranırken parçada konuşma varsa konuşmalara odaklanın. Parçadaki Konuşma : “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Eğer derinde ve dipte olan okunsun isteniyorsa bu şiirlerde bir anlam yoğunluğu vardır. YANIT: B

Bu gezi kitabında yazar, yalnızca “Ne yenir, nerede kalınır, nasıl gidilir?” gibi bilinen, pratik bilgilerle yetinmemiş. Gördüğü yerlerle ilgili bilinen doğal güzelliklere de yer vermiş, atlanmaması gereken, nitelikli, detaylı tarihî bilgilere de. Tüm bunlar, kitabın profesyonel düzeydeki alt yapısını oluşturmuş. Bana göre bu kitabın, öteki gezi kitaplarından ayrılan başka bir özelliği daha var. O da, anlatılan her yere ilişkin olarak dile getirilen insan öyküleri, insani ayrıntılar, küçük öyküler…

Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Püf Noktası! Bir cümlede anlatılmak istenen; o cümlede özellikle belirtilmek, vurgulanmak istenendir. Başka bir deyişle bir cümlede anlatılmak istenen o cümlenin ana düşüncesidir, o cümleden çıkarılan sonuçtur. Ana düşünce aranırken iki sorunun cevabını bulmalısınız: 1.Bu parçada neyin sözün ediliyor? (Parçanın konusunu buldurur.) 2.Sözü edilen şeyin hangi özelliği vurgulanmış ya da belirtilmek istenmiştir? (Parçanın ana düşüncesini buldurur.) Bu parçada da bir yazarın yazdığı seyahat kitabından söz edildiğini görüyoruz. Demek ki konumuz seyahat kitabı. Şimdi de söz konusu kitabın hangi özellikleri ele alınmış onu tespit edilmiş, onları bulalım. 1. Yalnızca “Ne yenir, nerede kalınır, nasıl gidilir?” gibi bilinen, pratik bilgilerle yetinmemiş. 2. Doğal güzelliklere 3. Detaylı tarihî bilgiler 4. Anlatılan her yere ilişkin olarak dile getirilen insan öyküleri, insani ayrıntılar, küçük öyküler… Görüldüğü gibi kitap birtakım ansiklopedik bilgilerin yanı sıra yazınsal nitelikler de taşımaktadır. YANIT: C

Sanatçı, bütün yapıtlarında öne sürdüğü görüşleri aracılığıyla “Doğu ve Batı arasında köprü kuruyor.” . Batı’nın postmodern roman tekniğini ve Doğu’ya özgü geleneksel anlatım biçimlerini bir potada eritiyor. Ancak onun yapıtları, bunun çok ötesinde bir nitelik taşıyor. En başta insanın içsel çelişkilerini ustaca betimliyor.

Bu parçada sözü edilen kitabın hangi özelliği özellikle belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM, Ana Düşünce Nedir? Bir parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargı, o parçadan çıkarılabilecek en genel sonuçtur. Bir paragrafın en genel sonucu o paragrafın ana düşüncesidir. Nokta Atışı: Parçada “ ancak, tam tersine, demek ki , o halde, sonuç olarak, öyleyse vb.” bağlayıcı ögeler varsa önce oraları okuyun. - Ancak onun yapıtları, bunun çok ötesinde bir nitelik taşıyor. En başta insanın içsel çelişkilerini ustaca betimliyor. Dikkat edin parçada “ancak” la başlayan cümle tamamen D şıkkıyla ilgili. YANIT: D

(I) Dönüp dolaşıp yine o parka geldi. (II) Küçük bir parktı burası. (III) Yeni yapılmıştı. (IV) Birkaç yıllıktı henüz. (V) Güzel ve sağlamdı kanepeleri daha. (VI) Her akşamüstü bunlara insanlar oturup seyrediyorlardı çevreyi. (VII) Ama şimdi bomboş bunların hepsi.

Bu parçada sözü edilen parkla ilgili anlatılmak istenen yargı, numaralı cümlelerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Dikkat! Bir parçada konuyla ilgili anlatılmak istenenin ne olduğu sorulmuşsa bilin ki sorunun cevabı ana düşünceyle ilgilidir.

Masal geleneğinin, söylencelerin büyük ölçüde kaynağı olan Doğu ülkeleri ve Anadolu toprakları Hattilere, Hititlere, Truva efsanesine ev sahipliği yapmıştır. Noel Baba’nın da Keloğlan’ın da yaşadığı topraklar buralardır. Alaca Höyük’ün Hattuşaş’ı, “Yüzüklerin Efendisi” gibi filmlere konu olacak zenginliklerle doludur. Böylesine zengin Antik Çağ söylencelerini ve mitolojilerini barındıran Anadolu, kendi mitoloji ve söylencelerini gün yüzüne çıkarmalı ve dünyaya ciltlerce yapıt hediye etmelidir.

Bu parçada Anadolu’ya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Ana Düşünce Nedir? En kısa tanımlamayla ana düşünce paragrafın esas düşüncesidir. Bir parçadan çıkarılacak sonuç, parçanın esas düşüncesini oluşturur. Püf Noktası! Bir parçada ana düşünceyi ararken “Bu parça niçin yazılmıştır, bu parçadan hangi sonuç elde edilebilir, bu parçada anlatılmak istenen nedir, bu parçada vurgulanmak istenen nedir?” tarzında sorular sorulmalıdır. Püf Noktası! Ana düşünceye kısa yoldan ulaşmak için 1. Giriş cümlesini iyi tanı! 2. Sonuç cümlesini iyi tanı! 3. “Bu nedenle, sonuç olarak, çünkü, zira, oysa, tam tersine, son olarak…” gibi bağlayıcı ögelerin bulunduğu cümlelere odaklan! 4. Baştan ve sondan ikişer cümle okuyup seçeneklerle ilişkilendir, ana düşünceyi kısa yoldan bulman %90 kolaylaşır. Bu parçanın son cümlesini okuduğumuzda Anadolu’ya ilişkin bir mesaj verildiği görülmektedir. - Böylesine zengin Antik çağ söylencelerini ve mitolojilerini barındıran Anadolu, kendi mitoloji ve söylencelerini gün yüzüne çıkarmalı ve dünyaya ciltlerce yapıt hediye etmelidir. Bu mesaj da C seçeneğinde verilmiştir. YANIT: C

“Fahriye Abla”, “Kar”, “Ağrı” ... Bunlar gibi öteki şiirleri de dilin, duyguların en incelikli biçimde işlenişinin örnekleridir. Turgut Uyar’ın , “Çıkışı Türk şiirinde hiçbir şeyle açıklanamaz.” dediği şairimiz, yüz yaşına bastı.

Bu parçada sözü edilen şairin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM 1.Adım Öncelikle neyin sözü edilmiş, onu bulalım. - “Fahriye Abla”, “Kar”, “Ağrı” şiirleri yazan şairden söz edilmiş. 2.Adım Sözü edilen şairin şiirlerinin hangi temel özelliği üzerinde durulmuş? -Bunlar gibi öteki şiirleri de dilin, duyguların en incelikli biçimde işlenişinin örnekleridir. Şimdi altı çizili yeri E seçeneğiyle okuyun bakalım, bire bir aynı değil mi? YANIT: E

Çocuk bir bakıma hamur gibidir. Annesinin, babasının ona verdiği biçim, onun ileride nasıl bir insan olacağının göstergesidir. Örneğin, eğer bir çocuk sürekli eleştirilirse kınama ve ayıplamayı öğrenir. Öç alma ortamında büyürse kavga etmeyi öğrenir. Hoşgörüyle yetiştirilirse sabırlı olmayı, aile içinde dostluk ve arkadaşlık görürse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.

Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargıyı aşağıdaki atasözlerinden hangisi özetlemektedir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Aramızda Kalsın! Bir paragrafta örnekleme varsa ve bizden o paragrafın ana düşüncesi isteniyorsa ana düşünce cümlesi örnekten önce gelir. Şimdi parçaya bakalım. - Annesinin, babasının ona verdiği biçim, onun ileride nasıl bir insan olacağının göstergesidir. ANA DÜŞÜNCE CÜMLESİ Örneğin, eğer bir çocuk sürekli eleştirilirse kınama ve ayıplamayı öğrenir. Örnek varsa ana düşünceyi örnekten önceki cümlede ara! Seçeneklerden hangisiyle örnekten önceki cümle aynı mesajı veriyorsa yanıt odur. Tabi burada iş size düşüyor ata sözünün anlamını bilmiyorsa yapacak bir şey şansına küseceksin. Örnekten önceki cümlede çocukta gelişimin anne ve baba eğitimiyle ilgili olduğu belirtiliyor. A seçeneğinde geçen yargıda da eğitimin küçük yaşlarda başladığı belirtiliyor. YANIT: A

Bazı şeyler hiç eskimiyor, zamana karşı direniyor. Söz gelimi eski televizyon dizileri… Ülkemden kilometrelerce uzakta, elimde kumanda, oturmuşum koltuğa, zamanın bir türlü eskitemediği tanıdık bir diziyi izliyorum: “Uzay Yolu”. Benden başka izleyen var mıdır bilmiyorum ama yayımlandığına göre olmalı. Uzayla ilgili bir dizinin bana memleketimi hatırlatacağını söyleseler inanmazdım ama buram buram 1970’ler Türkiye’si kokuyor bu dizi. Dışarıda güneş: sarı, kuru, çığırtkan… Arizona’da kış yok, sonbahar bile yok, kasıp kavuruyor güneş. Ömrüm boyunca kıştan yakınıp da şimdi böyle bir ortamda olmam, aslında hiç yakınmamam gereken bir durum. Ama ben, güneşten kaçmak için perdeler çekili, tutkuyla “Uzay Yolu”nu izliyorum bugünlerde.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Aramızda Kalsın Örnek varsa ana düşünceyi örnekten önceki cümlede ara! Seçeneklerden hangisiyle örnekten önceki cümle aynı mesajı veriyorsa yanıt odur. Parçada “sözgelimi” denen yer örnektir. Ana düşünceyi bu cümleden önce aramalıyız. - Bazı şeyler hiç eskimiyor, zamana karşı direniyor. Söz gelimi eski televizyon dizileri… Şimdi bu cümleyi C seçeneğiyle okuyalım. Bazı şeyler hiç eskimiyor, zamana karşı direniyor. Yani İnsanın belleğinde iz bırakan olay ve durumların çabuk silinmez. YANIT: C

(I)Kış rüzgârıyla çalkalanan deniz yüzünden kapılar çarpıyor; iskelede, sancakta rüzgâr uğulduyor. (II)Koca vapurda bir otobüsün yarısını bile dolduracak kadar yolcu yok.(III) Tenhalığın keyfini çıkara çıkara sohbet ediyorlar. (IV)Adalardan İstanbul’un merkezine dönenler bu kadarcık işte. (V)Yaz aylarında vapurları dolduran kalabalıklardan eser yok. (VI)Ne koltuğunun altına top sıkıştırmış, burunları güneşten yanmış çocuklar ne de koridorlara yaydıkları piknik örtülerine oturmuş ana babalar… (VII)Mevsim, İstanbul’un başka hiçbir yerinde bundan daha büyük söz hakkına sahip olamaz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın ana konusunu vermektedir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Konu Nedir? Konu, paragrafta ele alınıp işlenen olguya, kavrama, düşünceye, duyguya denir. Püf Noktası! Konuyu bulmak için “Parçada ne anlatılıyor, anlatılan nedir, bu parça neyi anlatıyor?” tarzında sorular sorulmalıdır. Püf Noktası! Bir parçanın konusu parçanın sonucu değildir. Parçanın konusu geneldir. Örneğin “sanatın kişiye kattığı değerler”, “sanatsal edimin toplumsallaşmaya katkısı”, “patates tarlasındaki işçilerin ağır çalışma koşulları” bir parçanın konusu olarak seçilebilir. Bu parçada vapurların sözü edilen mevsimde tenhalığından söz edilmiştir. Bu ifade de V. cümlede geçmektedir.

Anadolu’daki küçük bir kasabada, doğanın kucağında bahçeli bir evde büyüdüm. Böceklerin seslerini tanıyan, ağaçlara tırmanan, meyveleri dalından koparan bir çocuktum. Dut ağacı sallamışlığım, dut yemişliğim çoktur örneğin. “Dutluk” şiirini bunların etkisiyle yazdım. Bir yazımın adı da “Ben Doğanın Okulundan Hiç Mezun Olmadım.” oldu. Orada doğanın kucağında kendimi duydum ben hep. Doğa ile şiirlerim arasında bir bağ kurdum.

Bu parçada konuşan kişi aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Aramızda Kalsın Bu tarz sorularda parçanın başından ve sonundan ikişer cümle oku, seçeneklere geç, hangi seçenek bunlara yakınsa cevap odur. Sorulan Soruya Yanıt Olan Seçenek, ana düşünce ve konuyla ilgili olmalıdır. Şimdi baştan ve sondan birer cümle okuyup seçeneklere odaklanalım. İlk Cümle Anadolu’daki küçük bir kasabada, doğanın kucağında bahçeli bir evde büyüdüm. Son Cümle Orada doğanın kucağında kendimi duydum ben hep. Doğa ile şiirlerim arasında bir bağ kurdum. Doğru şık: Şiirlerinizdeki doğayla ilgili ayrıntıların kaynağı nedir? Dikkat edilirse doğru şıktaki yargı bu iki cümleyle örtüşmektedir

Bir kız çocuğunun, yalnız olduğunda bile ayakta kalabilmesi için öğrenim görmüş olması gerekir. Yaşamda sahip olduğun her şey bir anda yok olabilir ya da yapayalnız kalabilirsin. İşte böyle durumlarda, gördüğün öğrenim, yaşama yeniden başlamana yardım eder. Bu yalnızca kadınlar için değil, birey olarak hepimiz için geçerlidir.

Bu sözler aşağıdakilerden hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Bu Sorudaki Mantık Nedir? -Sorulan Soruya Yanıt Olan Seçenek, ana düşünce ve konuyla ilgili olmalıdır. Şifre: Parçada “ işte, önemli olan, sonuç olarak, yalnızca ” vb.bağlantı ögeleri varsa bu tür cümlelere odaklanın. Gelelim sorumuza Bu parçada dikkat edilirse eğitim ve öğretimden söz ediyor. Biz de parçadan eğitim ve öğretime ilişkin bir sonuç çıkarmalıyız. - İşte böyle durumlarda, gördüğün öğrenim, yaşama yeniden başlamana yardım eder. Bu yalnızca kadınlar için değil, birey olarak hepimiz için geçerlidir. Şimdi altı çizili sözleri cevap şıkkıyla okuyalım. - Okumuş olmak insanı güçlü kılar mı?

Şimdi bile ne zaman bunalsam bana yaşamın kapısını açan o kitapların bendeki izlerine sığınırım.. Bu kitaplar saçları kurdeleli, ele avuca sığmaz bir çocuk olduğum günleri de bana anımsatır. O kitapların dünyasına girdiğim günleri düşünüyorum. Önce Andersen daha sonra Grimm Masallarıyla tanışınca kitaplardan kopamaz olmuştum. Sonra Heidi’nin serüvenleriyle iç içe olduğum günler başladı. Artık doğayı ve insanları tanıyordum. Aradan nice yıllar geçti, hâlâ onları unutamıyorum. Çocukken okuduğum kitapların yüreğimde apayrı bir yeri vardır.

Bu parçada yazar kendisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin farkına varmamızı beklemektedir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Püf Noktası! Ana düşünceye kısa yoldan ulaşmak için 1. Giriş cümlesini iyi tanı! 2. Sonuç cümlesini iyi tanı! 3. “Bu nedenle, sonuç olarak, çünkü, zira, oysa, tam tersine, son olarak…” gibi bağlayıcı ögelerin bulunduğu cümlelere odaklan! 4. Bir parçada tanık gösterilmişse tanık ne diyorsa ana düşünce odur. 5. Bir parçada örnekleme varsa örneğin öncesindeki cümle ana düşüncedir. Şimdi parçanın baştan ve sondan birer cümlesine seçeneklere göz gezdirelim. Baş Cümle Şimdi bile ne zaman bunalsam bana yaşamın kapısını açan o kitapların bendeki izlerine sığınırım. Son Cümle Çocukken okuduğum kitapların yüreğimde apayrı bir yeri vardır. Sizce hangi seçenekle ilgili? - Çocukken okuduğu kitapların etkisinden çabucak kurtulamadığının

(I)Ben gerçekte bir dergi yazarıyım. (II)Ama insan ne yazarsa yazsın, birbirinden kopuk olmuyor yazdıkları.(III) Çünkü düşüncelerin kaynağı sizsiniz sonunda. (IV)Bir süre sonra yazıları bir araya topladığımda onların bir kitap bütünlüğüyle yayımlanabileceğini gördüm. (V)Güncel olmaktan çok, yarına kalacak, Türkçenin tadını yansıtan bu yazıların dergi sayfalarında unutulup gitmesine gönlüm elvermedi. (VI)Bu kitap böyle bir kaygı sonunda ortaya çıktı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın amacını vermektedir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Amaç Nedir? Bir hedef, ona ulaşabilmek için kullanılacak araçlarla birlikte ele alan kavram. Amaç, insanların ulaşmak için belli araçlar kullandığı ve eylem yaptığı hedeftir. Amacın saptanması insan faaliyetlerinin belirgin bir özelliğidir insan faaliyeti her zaman bir amaca yöneliktir, yani belirli hedeflere varmaya çalışır . Bu parçada konuşan kişinin de amacı ve yapmak istediği faaliyet, ulaşmak istediği hedef: - “Güncel olmaktan çok, yarına kalacak, Türkçenin tadını yansıtan bu yazıların dergi sayfalarında unutulup gitmesine gönlüm elvermedi” cümlesinde verilmiştir.

Bir röportajında şöyle diyor: “Birkaç yıldır şiirlerimi Fransızcaya çeviriyorum. Amacım dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Paris’te, şiirlerimi Fransız edebiyatseverlere duyurabilmek. Ülkemin adından şiirle söz ettirmek, bana gurur veriyor. Ama yine de ben ülkemin şiiri ve şairiyim. Yabancı bir kent ne kadar güzel olursa olsun, ana yurttaki sıradan bir kentin bile yerini tutamaz. Türkiye’yi çok özlüyorum. “

Bu parçada konuşan kişi bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Aramızda Kalsın Bir parçada “ çünkü, ama, oysa, önemli olan, tam tersine... vb.” bağlantı ögeleri varsa anlatılmak isteneni bu cümlelerde arayın. -Ama yine de ben ülkemin şiiri ve şairiyim. Yabancı bir kent ne kadar güzel olursa olsun, ana yurttaki sıradan bir kentin bile yerini tutamaz. Bu yargılar sizce hangi seçenekle ilgili? "İnsan ne olursa olsun yaşadığı toprakların öz suyuyla beslenir." cümlesi dediğinizi duyar gibiyim.

Benim için Anadolu, yalnızca folklorik malzeme deposu değil, öyküsü yazılacak insanların da kaynağıdır. Resmi yapılmadan, öyküsü yazılmadan ne çok insan geçmiştir bu topraklardan. Öykü kahramanlarımı gerçek insanlardan damıtırım ben. Onların sabırla, inatla peşlerine düşerim. Ancak gazete haberi olunca ayırdına varılan bu insanlar, bana göre öykülerini içlerinde saklayan istiridyelerdir. Böyle olunca da bana, inciyi bulup çıkarmak kalıyor.

Bu parçada Anadolu insanları ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Püf Noktası: Ana düşünce sorularında çabucak parçanın giriş ve sonuç bölümlerine odaklanın. Giriş Cümlesi - Benim için Anadolu, yalnızca folklorik malzeme deposu değil, öyküsü yazılacak insanların da kaynağıdır. Sonuç Cümlesi - Bana göre öykülerini içlerinde saklayan istiridyelerdir. Böyle olunca da bana, inciyi bulup çıkarmak kalıyor. Dikkat edin sözü edilen kahramanları istiridyeye benzetmiş yani gizli yönleri olan kişilerdir. Bu durumda buna yakın bir seçenek elde etmeliyiz. Aynı mesaj "Anlatılmaya değer gizli yönler taşımaları" şıkkında verilmektedir.

Öfkeye kapıldığınızda öfkenizi ya bağırıp çağırarak çevrenize yansıtacaksınız ya da kendinizi frenleyerek bastıracaksınız ve gülümsemeyi sürdüreceksiniz. Çalışmalar, her iki yaklaşımın da sağlık açısından zararlı olduğunu gösteriyor. Öyleyse ne yapmalı? Öfkenizi serbest bırakmalısınız ama kontrollü olarak. Bu nasıl olacak? Sorunu belirleyip onu akılcı bir çözüme kavuşturmayı deneyerek… Örneğin birisine sinirlendiyseniz onunla kararlı olarak ama saldırgan olmayan bir tarzda konuşmalısınız. Ya da sizi ne öfkelendiriyorsa olanağı varsa buna hazırlıklı olmak, daha iyisi ondan uzak durmak, doğru bir yol olarak öneriliyor.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Nokta Atışı Ana düşünce ararken paragrafta örneklemeye başvurulmuşsa örnekten önce gelen cümleyi okumanız yeterlidir. Örnekten Önceki Cümle Sorunu belirleyip onu akılcı bir çözüme kavuşturmayı deneyerek… Örneğin… Örnekten önceki cümle sizce hangi seçenekle anlamca bağdaşıyor? seçeneğini okuyun göreceksiniz. Sorunu belirleyip onu akılcı bir çözüme kavuşturmayı deneyerek… Yani Öfke kontrollü ve sağduyulu yaklaşımlarla çözümlenmelidir.

Günlük tutmanın kültürel bir alışkanlık olarak toplumumuzda yeterince yer edinmemiş olması, edebiyatımızda bu türün zayıf kalmasına neden olmuştur. Bugün çoğu yazarımız günlük deyince yalnızca kişisel duygularını yazmayı anlıyor, çağına tanıklık etmek yerine. Oysa günlükler, edebî bir tür olmanın dışında hem yazarların edebî duruşlarını hem de tanıklık ettikleri dönemi anlamamızın birincil araçlarındandır.

Bu parçada günlüklerle ilgili olarak özellikle belirtilmek istenen nedir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Nokta Atışı Ana düşünce ararken parçada yönlendirici sözcük olup olmadığına dikkat edin. Parçada” çünkü, oysa, fakat, demek ki, bunun ,için, öyleyse…vb.” bağlantı ögeleri varsa bu sözcüklerin geçtiği cümlelere odaklanmalısınız. Şimdi bu parçadaki bağlantı ögesini seçelim. - Oysa günlükler, edebî bir tür olmanın dışında hem yazarların edebî duruşlarını hem de tanıklık ettikleri dönemi anlamamızın birincil araçlarındandır. Bu durumda bu cümleden bir sonuç çıkarıp seçeneklerden biriyle anlamca aynı olup olmadığını saptamalıyız. Sonuç Bu cümlede günlüklerin hem edebi bir tür hem de yazarları ve yaşadıkları dönemi öğrenebileceğimiz önemli ürünlerdir. ÖĞRETEN ÇÖZÜM Nokta Atışı Ana düşünce ararken parçada yönlendirici sözcük olup olmadığına dikkat edin. Parçada” çünkü, oysa, fakat, demek ki, bunun ,için, öyleyse…vb.” bağlantı ögeleri varsa bu sözcüklerin geçtiği cümlelere odaklanmalısınız. Şimdi bu parçadaki bağlantı ögesini seçelim. - Oysa günlükler, edebî bir tür olmanın dışında hem yazarların edebî duruşlarını hem de tanıklık ettikleri dönemi anlamamızın birincil araçlarındandır. Bu durumda bu cümleden bir sonuç çıkarıp seçeneklerden biriyle anlamca aynı olup olmadığını saptamalıyız. Sonuç Bu cümlede günlüklerin hem edebi bir tür hem de yazarları ve yaşadıkları dönemi öğrenebileceğimiz önemli ürünlerdir.

Büyük ozanımız Cahit Sıtkı Tarancı’nın aynı zamanda bir öykücü olduğunu biliyor musunuz? He-men belirteyim, öykü yazarı olarak bir Oktay Akbal ya da Orhan Kemal değildir. Ama kendine özgü bir biçemi, kendine özgü bir kurgu yaklaşımı, kendine özgü bir anlatı evreni olan özgün bir öykücü olduğu da kuşku götürmez bence. “Gün Eksilmesin Penceremden”de yer alan kırk üç öykünün en az dörtte üçü tanıklık etmektedir buna.

Bu parçada Cahit Sıtkı Tarancı’nın özellikle hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Ana Düşünce Nedir? Konuşanın kişisel iddia ve görüşleridir. Nokta Atışı Bir parçanın ana düşüncesi isteniyorsa ve o parçada “bence” diye başlayan bir cümle varsa ana dü-şünceyi bu cümlede arayın. Çünkü bu tür cümleler konuşanın kişisel iddiasının verildiği cümlelerdir. - Ama kendine özgü bir biçemi, kendine özgü bir kurgu yaklaşımı, kendine özgü bir anlatı evreni olan özgün bir öykücü olduğu da kuşku götürmez bence. Şimdi bu cümlenin hangi cümleyle eşanlamlı olduğunu anlamak için verilen cümlenin mesajını anlamak gerekir. Bu cümlede Cahit Sıtkı Tarancı’nın öykücülükteki özgünlüğüne vurgu yapıldığından cevap seçeneğinde geçen ifadeyle bağdaşıyor.

Geleceğin büyük insanlarını yetiştiren, kütüphanelerdir. Bilgilenmek, düşünmek, araştırmak, olgunlaşmak için kütüphanelere gitmeliyiz. Kütüphaneden yeterince yararlanmayan bir kişi, havanda su dövüyor demektir.

Bu parçada geçen "havanda su dövmek" deyiminin kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!