Ozan, kendinden başka ozanlara, başka ozanlardan kendine gide gele pişer ve olgunlaşır. Bu nedenle ozanın başkalarından ayrılan yönlerini ortaya koyması, kendine varması kolay olmaz. Uzun ve yorucu bir yolculuktur bu.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Bir parça içinde verilen altı çizili bir ifadenin hangi anlamda kullanıldığını bilmek için 1.Öncelikle altı çizili ifadeyi okuyun ve başına ‘’ yani ‘’sözcüğünü ekleyerek seçeneklerle ilişkilendirin yanıtı bulma ihtimalin % 90’dır. 2. Eğer yanıtı bulamadıysan altı çizili ifadenin öncesini ve sonrasını okuyup seçenekleri incele! Sonuç: Başkalarından ayrılan yönlerini ortaya koymak yani kendi kişilik özelliklerini göstermek

Ben edebiyatla ilgilenmeye çok geç başladım. Aslında yaşamımda edebiyat ve sanat her zaman vardı. Ama edebiyata yönelmek için koşullar uygun değildi. Çünkü bizden beklenen, yalnızca derslerimize çalışmamızdı. Doğrusunu söylemek gerekirse biz de edebiyata ilgi duymuyorduk.

Bu parçada geçen ’’ yaşamında edebiyat ve sanat olmak ‘’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM ‘’Yaşamında edebiyat ve sanat olmak’’ sözü, ‘’ Sanat ve edebiyatla iç içe olmak ‘’ anlamında kullanılmıştır. Püf Noktası! Bu tarz sorular son on yıldır ÖSYM’nin en sevdiği sorulardır. Bu tarz soruları çözmek için yapacağınız tek şey, sözün içinde geçen anahtar sözcüklerin imgelediği kavramı bulmaktır. Örneğin bu soruda anahtar kavramlar “sanat, edebiyat ve anahtar” sözcüklerdir.

(I)Kalp-damar hastalıkları, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 49’unu oluşturuyor. (II) Bu hastalıklar, Avrupa’daki ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. (III) 65 yaşın üstündeki üç kişiden birinin ölümü bu hastalığa bağlanıyor. (IV) 2020 yılında da kalp-damar hastalıklarının bu durumunu sürdüreceği düşünülüyor. (V) Sağlık harcamalarında da en önemli payı bu hastalıklar alıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Gerçek Anlam Nedir? Bir sözcüğün herkesçe bilinen anlamıyla ilgili kullanılmasına ya da o sözcüğün akla ve mantığa uygun bir anlamda kullanılmasına denir. Bağlanmak, somut olarak bir nesnenin başka bir nesneye bir araçla eklenmesi (gerçek anlam

(I)Termoslarda, aralarında boşluk bulunan, iç içe geçmiş iki kap vardır. (II) Dıştaki metal bir kap, içteki ise genellikle bir cam şişedir. (III) İkisinin arasındaki hava boşaltılmıştır. (IV) Boşaltılmış bir ortamda hava molekülleri bulunmadığından ısı iletilmez. (V) Maddenin başlangıçtaki ısısı korunur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “ikileme ‘’ vardır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM İkileme Nedir? Anlamı güçlendirmek, pekiştirmek için bir araya getirilmiş bazıları anlamlı, bazıları anlamsız sözcük tekrarlarıdır: yüz yüze, el ele, baş başa, sıcak sıcak… Dikkat! İkilime en az iki sözcükten oluşur ve daima ayrı yazılır. Buna göre I. cümlede geçen’’ iç içe ‘’ sözü bir ikilemedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” sözcüğü, cümleye “pekiştirme” anlamı katmıştır?

Correct! Wrong!

Pekiştirme Nedir? Pekiştirme anlamı güçlendirmeye veya kuvvetlendirmeye denir. Pekiştirme çeşitli yollarla yapılabilir. İkilemeyle: efil efil, gümbür gümbür, sarı sarı M,P,R,S ünsüzleriyle: koskocaman, sapsarı… ‘’ Mi ‘’ edatıyla: yeşil mi yeşil, güzel mi güzel ‘’De ‘’ ekiyle: anlattı da anlattı, güldü de güldü… ‘’ Ama ‘’ bağlacıyla: çok ama çok, pek ama pek… Buna göre C seçeneğinde geçen “gitmem de gitmem” ifadesi pekiştirmedir. YANIT: C

Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde “hem gerçek hem mecaz anlam ” söz konusudur değildir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Kinaye Nedir? Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına kinaye denir. Örnek: – Her sözümden sonra yüzünün kızardığını görürdüm. Bu cümlede geçen “yüz kızarıklığı” hem gerçek anlamda yüz kızarıklığı hem de mecazen “utanmak” anlamında kullanıldığı için bu sözde kinaye vardır. Bu soruda da B şıkkı dışındaki diğer seçeneklerde de kinayeli bir anlam vardır. B şıkkında sözcüğün mecaz anlamı var ama gerçek anlamla ilişkilendirilemez. YANIT: E

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iletmek” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM İletmek Nedir? 1. Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek: “Bunların tek kaygıları gördüklerini, duyduklarını okurlara iletmektir.” -S. Birsel. 2.Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götürmek.3. Götürmek.4. Getirmek, , yerine ulaştırmak. Dikkat edilirse ‘’ iletmek ‘’ sözcüğünün anlamlarında biri de “ bir nesneyi aktarmak’’ tır. Buna göre seçenekler incelendiğinde ‘’D ‘’ seçeneğinde geçen “ uzatmak “ sözünde bu anlam vardır. YANIT: D

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ‘’ tahmin’’ anlamı vardır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Tahmin Nedir? Bir şeyi yaklaşık olarak değerlendirmektir. “ sanırım, belki, olmalı ki, ---yordur.” gibi sözcüklere odaklanın. Seçenekler incelendiğinde B’de kesinlik , ‘’C’’ de ‘’ son anda’’, ‘’D’’ de ‘’istek ‘’ ‘’E ‘’de ‘’hemen ‘’ anlamlarında kullanılmıştır. Ama ‘’A’’ seçeneğinde ise tahmin anlamı vardır. YANIT : A

Divan Yolu adını alan cadde, Osmanlı eserleriyle de süslenmeye başlandı. Bizans yapılarıyla Osmanlı eserleri, geçirdiği yangınlara, depremlere karşın bugünlere geldi. Ayakta kalanlar, hayatta olmanın sevincini yaşadı, aralarından ayrılanlara gözyaşı döktü.Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangilerinde bir “anlam olayı” vardır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Anlam Olayı Nedir? Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlama kaymasıdır. Buna göre parçada geçen ‘’ gözyaşı dökmek ‘’ ifadesinde mecaz anlam olduğu için anlam olayı vardır, denebilir. YANIT: E

(I) İki saattir yolda olan İdris, sonunda yorgun argın, nehre ulaşmıştı (iki saat boyunca ). (II) Nehre bakan tepede pürüzsüz, dik gövdeli ağaç kümeleri vardı.( tertemiz) (III) Ağaçlar öylesine sıktı ki dalları birbirine karışmıştı.( parçaları arasında çok az aralık bulunan) (IV) Dallar arasına gerilmiş örümcek ağları güneşte parlıyordu .( bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak) (V) Ağaçların arasından, yanında bir deri bir kemik kalmış siyah tazısıyla avcı kılıklı bir adam göründü. (çok zayıf olmak).

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır ?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Açıklama Nedir? Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içeriklerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma. Unutma! Bir cümlenin anlamı ile kullanımı arasında bir fark yoksa sözcüğün açıklaması doğru verilmiştir. Dikkat! Bu tip soruları çözmek için yerine koyma, birbirinin yerine kullanma tekniğini uygulayın! Buna göre seçenekler tek tek denendiğinde II. cümlede geçen ‘’pürüzsüz ‘’ sözünün açıklamasının yanlış olduğu görülecektir. Pürüzsüz, düzgün, hatasız anlamına geldiği için verilen cümlede yanlış açıklanmıştır. Pürüzsüz “temiz” anlamına gelmez.

(I) Kütüphanemizdeki yıpranmış kitaplar onarıma alınmadan önce sayfa numaraları denetlenir. (II) Numarası olmayan sayfaların sırasının bozulmaması için önce sayfalara numara verilir. (III) Ardından kitabın cildi sökülerek böceklerin yediği sayfalar onarılır. (IV) Patoloji işlemi tamamlandıktan sonra kitap, dikişi yapılarak cilt servisine gönderilir. (V) Cilt servisinde deri, ebru, lake ve kumaş kaplı eski kapaklar ustalıkla onarılır; gerekirse kitabın ait olduğu dönemin özelliklerine göre yeni ciltler yapılır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Püf Noktası! Bir sözcüğün anlamını belirlerken o sözcüğün sözlük anlamı ne kadar önemliyse cümlede diğer sözcüklerle etkileşiminden kazandığı anlam da o kadar önemlidir. Hatta bir sözcüğün anlam anahtarı diğer sözcükler ile etkileşiminden elde edilebilir. Bu parçada geçen altı çizili sözcüğün anlamını bulmak için de sözün ya da sözcüğün geçtiği cümleyi okumanız yeterlidir. Ya da yerine koyup okuma tekniğini deneyin. Her seçeneği altı çizili sözün yerine koyup okuyun. Anlamlı gelen, yadırgatıcı gelmeyen yanıttır. Buna göre IV. de geçen “servis” sözü bir işin yapılma biçimini değil yapıldığı yer anlamına geldiği için açıklanması yanlış verilmiştir. YANIT: D

(I) Anadolu’da çok eski zamanlardan beri bir hamam geleneği olduğu bilinir. (II) Bu geleneği yaşatan “Türk hamamları” olmuştur. (III) Çünkü Türkler, Asya’dan getirdikleri ile Anadolu’da buldukları hamam kültürünü birleştirip yeni bir “Türk Hamamı” anlayışı oluşturdular. (IV) Bugün bu gelenek toplumumuzda hâlâ sürdürülmektedir. (V) Bundan sonra hamamlar, Türklerin gelenekleri arasına yerleşti ve Avrupa’ya kadar yayıldı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Mecaz Anlam Nedir? Mecaz, bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlarla yapılan edebi sanattır. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılmasına denir. Kız senin sebebine / Yanar yüreğim yanar (üzülmek) Konuşulanlara kulak verirsen kazançlı çıkarsın. (dikkatli dinlersen) Püf Noktası! Bir sözcüğün ya da sözün gerçek (herkesin bildiği) anlamının dışında kullanılması için soyutlaşması gerekir. Örnek: – Derin bir gölde yüzüyoruz. ( gerçek, somut) – Derin bir aşkla bağlıyım kitaplara. (mecaz, soyut) Buna göre V. cümlede geçen ‘’ yerleşmek’’ sözü soyut anlamda kullanıldığı için mecazdır. Çünkü hamamlar gerçekte Türklerin gelenekleri arasına gelip yerleşemez; gelip yerleşmek insani bir niteliktir. YANIT: E

Bu tür etkinlikleri, “kitap fuarı” olarak değil de “kitap sergisi, panayırı, pazarı” olarak nitelendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu fuarların, kitap çeşitliliğini ve indirim olanaklarını okura geniş bir çerçevede sunmaktan başka bir işlevi yok. Amaç sınırlı olunca, fuarın kültürel etkinliği de sınırlı oluyor ve yayınevlerince seçilen kitapların satışına yönelik kalıyor.

Bu parçada geçen ‘’ geniş bir çerçevede sunmak ‘’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Kulağa Küpe! Bir metinde geçen altı çizili bir sözcük öbeğinin ya da metinden seçilen sözcük öbeğinin metne kattığı anlamı çözmek için 1.Sözcük öbeğinin gerçek anlamını neyi çağrıştırdığını 2.Metindeki diğer sözcüklerle ilişkisinden doğan anlamı 3.Metnin ana düşüncesiyle ilişkisini hesaplamak gerekir. Bu sözde geçen ‘’geniş bir çerçeve ‘’ ifadesindeki ‘’çerçeve’’ sözü anlaşılırsa sorunun yanıtı çıkar. Çerçeve bu metinde mecazlaşıp geniş ve farklı seçenek anlamlarına geldiği için yanıt E’dir. YANIT: E

Kolay değildir deniz insanlarının yaşamı. Yüzünde dalgadan başka iz bulunmayan bu insanlar, daha gün doğmadan ağlara sarılırlar. “Dip” sözcüğü, sünger avcılarının işini değil hayatını tanımlar. Vurgun, gündelik dilin bir parçasıdır. Ölüm ıslaktır oralarda. Kıyılar, dalgalar gibi sadece coşkulu değil, hüzünlüdür aynı zamanda.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Dikkat!Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını belirlerken kesinlikle cümle içindeki anlamına ve ana düşünceyle ilişkili olmasına dikkat etmelisiniz Bizim için önemli olan, sözcüğün cümle dışı anlamı değil, cümle içindeyken hangi anlamda kullanıldığıdır. Bu metinde de altı çizili ifade mecazlaşıp ” yüzüyle dalga arasında bir bağ olmak “anlamını düşündürdüğü için yanıt B’dir. YANIT: B

Çağdaş Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden olan bu yazar, O’Henry Ödülü alan “Miriam” adlı öyküsü ve yirmi dört yaşındayken yazdığı “Başka Sesler, Başka Odalar” ile edebiyat çevrelerine kendini kabul ettirir. “Çimen Türküsü”, “Gece Ağacı”, “Tiffany’de Kahvaltı”nın ardından “Soğukkanlılıkla” ile dünya literatürüne adını yazdırır.

Bu parçada geçen ‘’ kendini kabul ettirmek ‘’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Kendini Kabul Ettirmek Nedir? Bir şeyde kendini kabul ettirmek; yaptıklarıyla kendini fark ettirmek anlamına gelmektedir. Bu anlamla koşut giden seçenek, cevap olacaktır. Buna göre ‘’E’’ seçeneği yanıt olacaktır. YANIT: E

Edebiyat bilgileriyle donanımlı olup onları öğretmek başka, sanatçı olup roman ya da şiir yazmak başka. Edebiyat öğretmeni sanatçı olamaz demiyorum, onlardan kimileri sanatçı olup roman da şiir de yazabilir. Çünkü yazınsal yaratma yalnızca bilgilere dayandırılmaz. Bunun için yetenek gerekir, hayal gücü gerekir.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Edebiyat Bilgisi Nedir? Edebiyat bilgileri, aktarılabilecek öğretici edebi bilgilerdir. Bu bilgilerle donanmak, o bilgilere sahip olmak anlamına gelir. Buna göre parçada altı çizili açıklamayla ilgili olan seçenek D şıkkında verilmiştir. YANIT:D

Ben geçmişimi, yaşadıklarımı yazmak istemem. Çünkü böyle yapıtlar yazın değeri taşımaz. Oysa ben yazınsal nitelikli yapıtlar oluşturmak isterim. Sanattaki yaratıcılığımı da ancak bu yolla ortaya koyabilirim.

Bu parçada geçen ‘’ yazın değeri taşımamak’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Yazın Değeri Taşımamak Nedir? Yazın, edebiyat demektir. Bu durumda eğer yapıtlar yazın değeri taşımıyorsa o yapıtlarda edebi değer yoktur demektir. Buna göre ‘’B’’ seçeneğinde geçen ifade yanıttır. YANIT : B

Bu kitapta, Osmanlılar döneminde yazılmış şiirlerde adları geçen kuşlar anlatılıyor. Kitap, yazarın daha önce yayımlanmış olan bir kitabının genişletilmiş biçimi. “Türk Mitolojisinde Kuşlar”, “Osmanlı Kültüründe Kuşlar” ve “Kuş Edebiyatımız” isimli üç kısa bölümden sonraki bölümde, kuşların Osmanlı şiirindeki izleri araştırılıyor. Bu bölümde söz konusu kuşların özelliklerinden, yaşadığı bölgelerden ve Osmanlı şiirine yansıma şekillerinden söz ediliyor ve örnekler veriliyor. Kitabın sonunda da, araştırmaya konu edilen bazı kuşların fotoğraflarından oluşan bir albüm bulunuyor.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Püf Noktası 1.Adım Bu tür sorularda her zaman olduğu gibi öncelikle altı çizili bölüm seçeneklerle ilişkilendirilir. 2. Adım Altı çizili bölümde kullanılan sözcüklerin içinde mecaz varsa hangi anlamda kullanıldığı anlaşılır. Kulağa Küpe! Anahtar sözcüklere odaklanarak yanıtlara ulaşmaya çalışın Bu parçada geçen altı çizili sözde de ‘‘iz ‘’sözcüğü sorunun çözüm anahtarıdır. İz Nedir? Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare. İz, bir şeyin yansıması olarak düşünülebildiği için bu anlamıyla kullanılmış seçenek ‘’C’’ dir. YANIT: C

Saymakla bitmez benim vazgeçemediklerim. Örneğin vazgeçemediğim alışkanlıkların başında evimin, mutfağımın temizliği ve kendi temizliğim gelmektedir. Yemeği, ütüyü, asla başkasına yaptırmamak da bunlar arasındadır. Bilmediğim bir kente gittiğimde onun ara sokaklarına dalıp yorulana kadar dolaşmak bir başka alışkanlığımdır. Bunlara, akşam başucuma koyduğum kitabı, uyanır uyanmaz elime almayı da ekleyebilirim. Daha başkalarını da sayayım mı? Arkadaşlarımı yemeğe çağırmak, alçak sesle gün boyu şarkı söylemek, müzik dinlemek.

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Alışkanlık
dalmak
baş ucu

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Gerçek Anlam: Sözcüklerin herkesçe bilinen anlamına denir. Herkeste buna ilişkin ortak bir anlam vardır. Püf noktası! Gerçek anlam, akla ve mantığa aykırı değildir. Yan Anlam: Gerçek anlamıyla ilişkili bir anlamda kullanılması sözcüğün yan anlamıdır. Yan anlamda kullanılan bir sözcükte algıya seslenebilirlik vardır. ÖRNEKLER: -Bu sabah güneşin ışıkları pencereme değiyordu. -Tam alnında bir sivilce çıkmıştı. Mecaz Anlam: Sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle kopuk bir anlamda kullanılmasıdır. Püf Noktası! Mecaz anlamda kullanılan bir sözcük akla ve mantığa aykırı bir kullanımdadır. Soyuttur. Göreceli bir anlamı vardır. ÖRNEKLER: -Sanatçımız bugün sadece parantezler içinde yaşamaya çalışıyor. -Her sanatçı onun kadar sokağa ayna tutamaz. Buna göre sözcükler irdelendiğinde alışkanlık ve başucu herkesçe bilinen anlamıyla kullanıldığı için gerçek ama dalmak sözcüğü soyut bir anlamda kullanıldığı için mecazdır. YANIT:D

Kimi yazarlar yazdıkları makalelere de deneme deyip işin içinden çıkıveriyorlar. Halbuki tür olarak deneme başka, makale başka. Denemeden makale tadı alındı mı o artık deneme olmaktan çıkar. Makale, bilimsel, toplumsal, siyasal ve yazınsal konuları açıklayıcı, kanıtlayıcı ve yorumlayıcı nitelikler taşır. Bu bakımdan makale yazarının biçemi yoktur. Dilin kalıplaşmış kurallarına uymak makale yazmaya yeter. Yazar kendine özgü bir biçem geliştirememiş, dili yaratıcı boyutlarda kullanamamışsa, ortaya konulan yazı deneme değil, bal gibi makaledir.

Bu parçada geçen altı çizili sözler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

ÖĞRETEN ÇÖZÜM Deyim Nedir ve Ne Gibi Özellikleri Vardır? 1. En az iki sözcükten oluşan ve bir anlam inceliği için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. 2. Deyimler bir yargı, bir düşünce taşımaz: göze batmak, kendinden geçmek… Sadece bir durumu anlatırlar. (tembellik, cimrilik, …) 3. Deyimlerin çoğu gerçek anlamının dışında düşünülür. Ama gerçek anlamlı deyimler de vardır. Çoğu gitti, azı kaldı. (gerçek anlamlı) Gemi azıya almak. (mecazlı) Deyimler Sınavlarda Nasıl Sorgulanır? 1. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük yüklemle deyimleşmiştir? 2. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir? 3. Aşağıdakilerin hangisinde bir deyim yanlış açıklanmıştır? 4. Aşağıdakilerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bu soruların çözüm tekniğini soru karşımıza çıktıkça vereceğiz. Şimdi sorumuza gelelim. Püf Noktası! Bu tür sorularda yüklemlere odaklanın. Ayrıca sözü edilen sözcüğün (açık) tek başına bir anlam taşıyıp taşımadığına dikkat edin. Tek başına bir anlam taşıyorsa deyimleşmemiştir. Tek başına anlam taşımıyor, başka sözcüklerle birlikte bir anlam elde edebiliyorsanız deyimleşmiştir. Buna göre parçada geçen altı çizili sözcükler tek başına anlam taşımadığı için deyim özelliği kazanmıştır. (bir işin) içinden çıkmak karışık bir işin güçlüklerini yenebilmek, üstesinden gelmek. işin içinden çıkmak (sıyrılmak) 1) bir şeyi anlamak, bir sorunu çözümlemek 2) güç bir sorunu çözemeyince kestirip atmak 3) bir konudan veya işten uzak durmak, kaçmak bal gibi 1) pek tatlı; 2) şüpheye yer bırakmadan, çok iyi, adamakıllı YANIT : E