Ayça, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Filiz ve Gamze adlı çocuklar bir kreşte bulunan Papatya, Karanfil ve Zambak adlı sınıflara kaydolmuşlardır. Bu çocukların hangi sınıfa kaydolduklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuştur.

Karanfil sınıfına yalnız bir çocuk kaydolmuştur.

Burcu, Deniz ve Filiz farklı sınıflara kaydolmuştur.

Gamze’nin kaydolduğu sınıfa toplam iki çocuk kaydolmuştur.Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Correct! Wrong!

Çocuklar Sınıflar Ayça → A Papatya Burcu → B Karanfil Ceyda → C Zambak Deniz → D Elif → E Filiz → F Gamze → G Bilgiler değerlendirildiğinde; 1. ihtimal (1 kişi) Papatya Karanfil Zambak B - D - F B - D - F B - D - F A - E G C 2. ihtimal (1 kişi) Papatya Karanfil Zambak B - D - F B - D - F B - D - F G A - E C B - D - F'nin her biri farklı bir sınıfa kaydolacağı bilgisi verilmiştir ancak kimin hangi sınıfta olacağı belli değildir. Bu nedenle bütün sınıflarda bu kişilerden herhangi biri olabilir. Bunlardan biri kesinlikle Karanfil sınıfındadır ve böylelikle 1 kişi alan bu sınıf dolmuştur. G'nin bulunduğu sınıfta da toplam 2 kişi olacaktır. O halde G, Papatya ya da Zambak sınıfında yer alabilir. A ve E'de G'nin durumuna göre bir sınıfa yerleşeceğinden iki ihtimal söz konusu olur. Bu durumda C'de G ile birlikte olamayacağından (kişi sayısı üçe çıkar) A ve E'nin bulunduğu sınıfta yer alır. Her iki ihtimalde de Ayça ve Ceyda aynı sınıfa kaydolmuştur.

I. Burcu

II. Deniz

III. FilizBu bilgilere göre, yukarıdakilerden hangisi Karanfil sınıfına kaydolmuş olabilir?

Correct! Wrong!

Burcu, Deniz ve Filiz'in farklı sınıflarda olduğu biliniyor ama kimin nerede olduğu bilinmiyor. Bu nedenle her üçü de Karanfil sınıfına kaydolmuş olabilir.

Elif’in Zambak sınıfına kaydolduğu biliniyorsa aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Elif'in Zambak sınıfına kaydolduğu durum 2. ihtimalde söz konusudur. Buna göre Zambak sınıfındaki çocuk sayısı dörttür.

Ceyda’nın, Papatya sınıfına kaydolduğu biliniyorsa aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Correct! Wrong!

Ceyda'nın Papatya sınıfına kaydolduğu durum 1. ihtimalde söz konusudur. Buna göre Gamze Zambak sınıfına kaydolmak zorundadır.

Bir araştırma görevlisi A, B, C, D, E, F ve G derslerinin final sınavları programını düzenlemekten sorumludur. Bu derslerden üçünü Nil Hoca, dördünü Orhan Hoca vermektedir. Araştırma görevlisi tarafından bu derslerin sınavları aynı hafta içinde pazartesi başlayıp cuma bitecek şekilde düzenlenmiştir. Sınav takvimine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:Bir hocanın bir günde sadece tek bir dersinin sınavı vardır.

Orhan Hoca’nın verdiği tüm derslerin sınavları art arda günlerde olacaktır.

B dersinin sınavı salı günü olacaktır.

Çarşamba günü sadece F dersinin sınavı olacaktır.

A ve D derslerinin sınavları aynı gün olacaktır.

Cuma günü yapılacak iki sınavdan biri C dersinin sınavıdır.

E dersinin sınavının olduğu gün Orhan Hoca’ya ait bir dersin sınavı yoktur.

Buna göreI. A

II. B

III. C

derslerinden hangisi Nil Hoca tarafından veriliyor olabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı hoca tarafından verilmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!