Sözel Mantık-2

SIRALAMA MANTIĞI

Bir dizi, bir parçayı belirli bir ilişkiye göre düzene koyma yeteneğine  sıralama denir.

Ne Zaman Gelişir?

Bu yetenek okul öncesi dönemde gelişmeye başlar.Somut işlemler döneminde çocuğun nesneleri

 • ağırlık
 • büyüklük
 •  niceliksel

vb. özelliklere göre sıralama yeteneği gelişir olgunlaşır.

Sözel Mantık dediğimiz soruların bir kısmı ögrencilerdeki bu beceriyi ölçmeye yöneliktir. Şimdi bu soruların bir kısmını birlikte görelim.

 Zaman Açısından Sıralanış

Sözel Mantık-2 SORU

Aytaç, Bilge, Can, Deniz ve Eren haziran, temmuz ve ağustos aylarında hizmet veren bir gençlik kampına gitmişlerdir. Her ayın, ilk yarısında ve ikinci yarısında olmak üzere ikişer dönemi vardır. Bu kişilerin kampa gittikleri dönemlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Herkes farklı bir dönemde kampa gitmiştir.
 • Kampa ilk giden Can’dır.
 • Aytaç ve Bilge kampa aynı ayda gitmişlerdir.
 • Deniz ve Eren kampa farklı  aylarda gitmişlerdir.
 • Eren kampa ayın ilk yarısında gitmiştir.

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle  doğrudur?

A) Aytaş Kapma haziranda gitmiştir.

B) Eren Kampa Temmuzda gitmiştir.

C) Aytaç ve Bilge Kapmaz Ağustosta gitmişlerdir.

D) Can ve Eren kampa ayın ayda gitmişlerdir.

E) Deniz kampa Eren’den önce gitmiştir.

Bu beş kişiden her birinin hangi ay ve dönemde kampa gittiğinin bilinmesi için

 •  I. Deniz’in hangi dönem ittiği,
 • II. Bilge’nin hangi dönem ittiği,
 • III. Aytaç’ın hangi ay gittiği,
 • IV. Denizin hangi ay gittiği

bilgilerinden hangilerinin verilmesi yeterli olur?

A) I ve II              B) I ve III                C) II ve III                 D) II ve IV                 E) III ve IV

Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kampa hiç kimse gitmemiş olabilir?

A) Ağustosun ilk dönemi

B) Ağustosun ikinci dönemi

C) Temmuzun ilk dönemi

D)Haziranın ilk dönemi

E) Haziranın ikinci dönemi

Aşağıdakilerin hangisinde verilen kişiler kampa haziran ayında gitmişlerdir?

A) Can ve Deniz

B) Aytaç ve Bilge

C) Aytaç ve Eren

D) Aytaç ve Can

E) Bilge ve Eren

Sözel Mantık-2 SORU

Ahmet, Cem, Faruk, Hasan adlı erkeklerle, Burcu, Didem, Elif, Gizem adlı kızlar bir iş yerine yaptıkları iş başvurusu üzerine, bir gün içinde sırayla mülakata çağrılmışlardır.

Mülakatlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 • Mülakatlar 09.00’da başlamıştır ve adaylar yarımşar saat arayla görüşmeye alınmıştır.
 • 12.00’de öğle yemeği için ara verilmiş ve mülakatlara 13.00’te tekrar başlanmıştır.
 • Cem, mülakata 2. sırada girmiştir.
 • Hasan, mülakata 10.30’da girmiştir.
 • Ahmet, mülakata Elif’ten hemen sonra ve öğleden önce girmiştir.
 • Burcu, mülakata öğleden sonra girmiştir.
 • Mülakata ilk giren aday erkektir.

1.Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Burcu, mülakata 7. sırada girmiştir.

B) Gizem, mülakata 8. sırada girmiştir.

C) Hasan, mülakata Elif’ten hemen önce girmiştir.

D) Ahmet, mülakata Burcu’dan hemen önce girmiştir.

E) Didem, mülakata Cem’den hemen sonra girmiştir.

 

Aşağıdakilerin hangisinden sonra kimin mülakata girdiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Ahmet

B) Cem

C) Didem

D) Faruk

E) Gizem

3.Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

 • A) Didem, mülakata öğleden sonra girmiştir.
 • B) Elif, mülakata öğleden önce girmiştir.
 • C) Gizem, mülakata 10.00’da girmiştir.
 • D) Ahmet, mülakata 11.30’da girmiştir.
 • E) Faruk, mülakata 13.00’te girmiştir.

B – Mekan Açısından Sıralanış

SORU

S, T, U, V, Y, Z, adlı altı arkadaş aynı sitede oturmaktadır. Bu kişilerin evlerinin konumlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.

 • S ‘nin evi Z’nin evinin 20 metre batısındadır.
 • T ‘nin evi, Y’nin evinin 20 metre batısındadır.
 • V’nin evi, U ‘nun evinin 20 metre batısındadır.
 • Y’nin evi, V’nin evinin 20 metre kuzeydoğusunda, Z’nin evinin güneyindedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen kişilerin evleri en güneyde yer almaktadır.

A) T ile Y            B) S ile Z                   C) V ile U            D) T ile V            E) Z ile Y

U’nun evi T’nin evine göre hangi yöndedir?

A) Güneydoğu

B) Kuzeydoğu

C) Güneybatı

D) Kuzeybatı

E) Batı

Z’nin evi V’nin evine göre hangi yöndedir?

 1. A) Kuzey
 2. B) Kuzeydoğu
 3. C) kuzeybatı
 4. D) Güneydoğu
 5. E) Doğu

Eleme Açısından Sıralanış

Sözel Mantık-2 SORU

Bir kamu kuruluşu tarafından yapılan işe giriş sınavlarına başvuran Ali, Burçak, Cemil, Defne, Eda, Ferhat, Gazi, Hasan ve Irmak adlı adaylara ilk olarak çoktan seçmeli sınav, bunda başarılı olanlara açık uçlu sınav uygulanmış, bunda da başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınmışlardır. Mülakat sonunda başarılı olanlar işe yerleştirilmişlerdir.

Adaylar ve sınav sonuçlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

 • Açık uçlu sınava 8, mülakat sınavına ise 4 kişi girmeye hak kazanmıştır.
 • Ali ve Ferhat, işe alım sürecinin aynı aşamasında elenmiştir.
 • Cemil ve Hasan mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır.
 • Defne ve Gazi, mülakat sınavına girmeye hak kazanamamıştır.
 • İşe yerleştirilen 3 kişiden biri Burçak’tır.

I. Çoktan seçmeli sınav

II. Açık uçlu sınav

III. Mülakat sınavı

Bu bilgilere göre Ferhat’ın elendiği aşama yukarıdakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız II            B) Yalnız III             C) I ve II          D)II ve III          E) I, II ve III

Eda’nın mülakat sınavında başarısız olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A)İşe yerleştirilenlerden biri Cemil’dir.

B)İşe yerleştirilenlerden biri Hasan’dır.

C)Ali, açık uçlu sınav aşamasında elenmiştir.

D)Ferhat, açık uçlu sınav aşamasında elenmiştir.

E)Irmak, mülakat sınavı aşamasında elenmiştir.

E-Sabit Değişmez İlkelere Dayalılık

 Sözel Mantık-2 SORU

Bir atletizm turnuvası kapsamında farklı günlerde yapılan 100, 200 ve 400 metre koşularına katılan Harun, İbrahim, Kemal, Levent, Metin ve Nejat adlı sporcularla ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Her koşuya dörder sporcu katılmıştır.
 • Bütün koşulara katılan yalnızca bir sporcu vardır.
 • İbrahim 400 metre koşusuna katılmıştır.
 • Levent yalnızca 200 metre koşusuna katılmıştır.
 • Kemal ve Metin, yalnızca 100 ve 400 metre koşularına katılmışlardır

SINIFLAMA = KÜME ( GRUP, TAKIM) PROBLEMLERİ

Cisimleri, olgu ve olayları, gözlem sonucunda belirlenen özelliklerine ve birbirleriyle ilişkilerine göre gruplara ayırabilme sürecidir. Sınıflamanın iyi yapılabilmesi, cisim, olgu ve olayların özellikleriyle aralarındaki ilişkilerin iyi gözlenmiş olmasına bağlıdır.

Ortak özellikleri olan kavramları bir yere toplamaya kümelendirme denir.

Selma, Mahmut, segah, Allah, kamçı , pirinç sözcüklerini kümelendirelim.

Harflerinden Birisi ‘’A’’ Olan Sözcükler Kümesi: Selma, Segah, Allah, Kamçı

Harflerinden Birisi ‘’H’’ Olan Sözcükler Kümesi: Mahmut, Segah, Allah

 Küme Çeşitleri

 1.  Bütünüyle Birbirinden Ayrı Olan Kümeler

Bunların hiçbir ortak yanı yoktur.

Sanatçı: Zeki Müren, Bedia Akartürk

Meyve: Elma, Portakal

 • Hiçbir sanatçı meyve değildir.
 • Meyvelerin hiçbiri sanatçı değildir.

2. En Az Bir Elemanı Ortak Olan Kümeler

Müzisyen: Selami,Necla

Ressam: Vahdi, Amil

Hem Müzisyen Hem Ressam: Ender

Buradan Ender’in hem müzisyen hem ressam olduğu anlaşılmalıdır.

Selami ve Necla’nın ressam olmadıkları anlaşılmalıdır.

Vahdi ve Amil’in ressam oldukları anlaşılmalıdır.

         3.Bütün Elemanları Ortak Olan Kümeler

Sinemaya Gidenler Erkekler: Süleyman, Hasan, Enis, Galip

Buradan sinemaya giden herkesin erkek olduğu anlaşılmalıdır.

EDEBİYAT>Edebi Türler>Şiir >Nazım Biçimi>Koşma

Buradan koşma , nazım biçimi, şiir, edebi türler kavramlarının edebiyat kümesinin bir parçası olduğu

Şiirin edebi bir tür olduğu,

Nazım biçiminin şiirin bir parçası olduğu

Koşmanın bir nazım biçimi olduğu anlaşılmalıdır.

Örnek

Portakal – Kivi- Elma  – Pırasa – Soğan – Sarımsak – Patates – Muz bu kavramları sınıflayalım

Meyve                                               Sebze

Portakal                                             Pırasa

Kivi                                                     Soğan

Elma                                                  Sarımsak

Muz                                                    Patates

Aklında Bulunsun!

Önermeleri kavradıktan sonra benzerleri bir araya toplamayı bilmelisiniz. Tablo hazırlandıktan sonra kesin olan öncüller tabloya yerleştirildikten sonra çıkarımlar yapılmalıdır.

Mantıksal akıl yürütme soruların bir şeyin asli özelliği ne verilmişse onu kabul etmelisiniz.

Örnek: Ayşe bir hastanede hemşiredir denmişse Ayşe’yi diğer özelliklerinden soyutlamalısınız.

Yani Ayşe insandır veya kadındır denmediği için bu özelliklerinden bağımsız bir şekilde akıl yürütmeliyiz.

 

Verilenleri Benzerliklerine ve Farklılıklarına  Göre Toplayıp Gruplamadan Akıl Yürütmeyin.

 • Verilenlerin Ortak Özelliğini Keşfet!
 • Verilenleri Organize Et!

Aklında Bulunsun!

ALES, DGS, KPSS Mantıksal Akıl Yürütme sorularının çözümünde yapılacak ilk şey, verileri benzerliklerine göre sınıflamaktır.

Örnek

 • Süleyman Ali’yle aynı otobüse
 • Cemal’den farklı otobüsle
 • Ali Enise ’yle aynı
 • Hilal’den farklı otobüse binmişler.

Bu durumda Süleyman, Ali ve Enise’nin aynı otobüse bindiği anlaşılmalıdır.

Örnek

Ali, Beysu , Cemal maça;  Süleyman, Enise, Hilal tiyatroya gitmiştir.

Sözel Mantık-2 Örnek Soru

Ayşe, Betül, Can, Derya ve Erdem bir kırtasiyeden 4 kalem, 3 kalemtıraş, 2 defter ve 1 silgi almıştır. Bu alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 • Her malzemeden en çok 1 tane almak koşuluyla herkes 2’şer tane almıştır.
 • Can kalem almamıştır.
 • Kalemtıraş alan herkes kalem de almıştır.
 • Ayşe ve Derya aynı malzemelerden almıştır.

Bağlantıları idrak etmeden gruplama yapmayınız.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Betül kalemtıraş almıştır.

B) Derya silgi almıştır.

C) Erdem defter almıştır.

D) Defter alan herkes kalem de almıştır.

E) Silgi alan kişi defter de almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ayşe kalem almıştır.

B) Betül defter almıştır.

C) Derya defter almıştır.

D) Can silgi almıştır.

E) Erdem kalemtıraş almıştır.

Bu bilgilere göre, aldıkları malzemelerin neler olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ayşe, Burcu

B) Burcu, Can

C) Can, Erdem

D) Ayşe, Can, Derya

E) Burcu, Derya, Erdem