Blog

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi

Posted by:

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi

 1. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki soru tipleri, daha çok düşünme becerilerini edinmiş ve bu becerilerle yordama yeteneği kazanmış öğrencilere yöneliktir.
 2. Okuma alışkanlığı olmayan ve okuduklarından çıkarım elde edemeyen öğrenciler için Türkçe anlama ve kavrama soruları epey eleyici olmuştur.
 3. Analiz yeteneği olmayan, yargılar arasında ilişki kuramayan öğrenciler özellikle paragraflı soru tiplerinde epey zorlanmıştır.
 4. Verilen önerme parçacıklarını bir bütüne ulaştıramayan öğrenciler için paragraflı soru tipleri soyut kalmıştır.
 5. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki verilen metinlerdeki sözcükleri, öbekleri, deyimleri ve ata sözlerini kavramsal olarak anlamayan öğrenciler için Türkçe ayırt edici ders olmuştur.
 6. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki Türkçeyi kullanma yeteneği kazanamamış ve hem sözlüksel anlama hem de metinsel anlama hakim olmayan öğrenciler için sorular zorlayıcı olmuştur.
 7. Öğrencilerin özellikle okuduğunu anlama ve temel dil bilgisi konularına yabancı kalmamaları için farkındalık oluşturulmuştur.
 8. TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki Ana diliyle yazılmış bir metni anlamakta zorlanan ve ana dilinin dil bilgisel özelliklerini bilmeyen öğrencinin üniversite için yetersiz olduğu vurgusu yapılmıştır.
 9. Özellikle paragraflı soru tiplerinde soyut düşünme yeteneği kazanmış ve sonuç çıkarma yeteneği olan öğrencilerin seçilmesi amaçlanmıştır.
 10. Birbirine yakın seçenekler arasında doğru cevabı bulma yeteneği kazanmış öğrencilerin seçilmesi tercih edilmiştir.
 11. Dil bilgisi sorularında günlük hayatta dilin kullanım özelliği farkındalığı oluşturulmak istenmiştir. Bununla ilgili olarak
 • Cümle ögeleri (2)
 • Ses bilgisi (1)
 • Fiilimsi (1)
 • Yazım bilgisi (2)
 • Noktalama( 2)
 • Sözcük yapısı (2)

konuları yoklanmıştır .

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki dil bilgisi sorularında da özellikle bir soruda  birkaç bilgi birlikte yoklanmıştır. Örneğin cümle ögelerinin sorulduğu soruda aynı zamanda isim tamlaması da sorulmuştur.

Yazım ve noktalama soruları artık bütün sınavların vazgeçilmez konuları olmuştur. Bunun en önemli nedeni öğrencilerde doğru yazım ve noktalama bilinci uyandırmaktır.

TYT 2018 Türkçe Soru Analizi yaparken gördük ki yazım ve noktalama sorularının yanında ses bilgisi de artık rutin dil bilgisi sorularının içinde yer almıştır. Burada da amaç, öğrencilerde sözcüklerde gerçekleşen ses olayları bilinci uyandırmaktır.

Demek ki ÖSYM artık her öğrencide anlama yeteneği ve dil bilgisel beceri aramaktadır. Öğrencilerin bu bilinçle sınava hazırlanmaları gerekir.

TYT 2018 Türkçe soru analizi yapılırken yanlış soru da saptadık.

Bakmayın sahilinin dolguyla denizden yükseltilmiş olmasına; denizin içinden çıkıp içeri doğru yılan misali kıvrılan yokuşun ta Galata Kulesi’nin gölgesine kadar uzandığı bir semt Tophane. Ana sokakları bayır, ara sokakları çıkmaz. Bu nedenledir ki adımlar hafif hafif, ağır ağır atılır burada. Sanki semti derinlemesine hissettirmek ve geçmişi teneffüs ettirmek için yukarı doğru uzadıkça uzar yol.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Karşılaştırma         B) Benzetme            C) İkileme          D) Niteleme                E) Mecazlı söyleyiş

Bu soru hem ÖSYM’nin daha önce gerçekleştirdiği 2011 ve 2012 Dikey Geçiş Sınavı’nda sorduğu karşılaştırma sorularıyla hem de TDK’nin  “karşılaştırma” ve “benzetme” maddelerinin açıklamalarıyla çelişmektedir. Çünkü hem ÖSYM hem de TDK bütün benzetmelerde bir karşılaştırmanın varlığını kabul etmiştir.

karşılaştırma

a. Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

 Güncel Türkçe Sözlük 

karşılaştırma   İng. comparison

İki veya daha çok sayıdaki kavramın  birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzere yapılan kıyaslama.

 BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003

benzetme   Osm. Teşbih

(Söz sanatı terimi) Bir şeyin niteliğini her hangi bir bakımdan canlandırmak için onu benzetme edatlarından biriyle veya edatsız olarak bir kelime yahut cümle ile karşılaştırma.

Kar gibi beyaz bir çarşaf. Dalgalar kayalara nasıl çarpıp kırılıyorsa bu emekler de öylece kırılıp yok oluyordu. İki gözü iki çeşme. Pamuk eller gibi.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948

Görüldüğü üzere TDK bütün benzetmelerde bir karşılaştırma görmektedir. Bu durumda bir benzetmede mutlaka karşılaştırma da vardır. Bu soru bizce iptal edilmelidir. Zira ÖSYM’ 2011 DGS sorusu da benzetmeyi karşılaştırma kabul etmiştir.

 

Faysal Dal

 


0
  Related Posts

Add a Comment


Şu an çevrimdışısınız

error: Bilgi: İçerik Korumalıdır !
Bilgi al