İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Yardımcı Düşünceler

ParagraftaHız

Yardımcı Düşüncelerin Amaçları

Bir parçada temel düşünceyi ve konuyu daha iyi açıklamak ve somutlaştırmak için başvurulan örnekler, sayısal veriler, benzetmeler, tanık göstermeler, alıntılara yardımcı düşünce denir.

Yardımcı düşünceler aynı zamanda bir parçanın süsüdür. Bu cümleler olmazsa konu ve ana düşünce cümlesinden ibaret bir paragraf ortaya çıkar ki bu da ifadeyi sıkıcı yapar. Yardımcı düşünceler paragrafı renklendirir, daha canlı gösterir.

YARDIMCI DÜŞÜNCE SORU TİPLERİ

1.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

2.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

3.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

4.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

gibi sorular yardımcı düşünce sorularıdır.

Bu Sorular Nasıl Çözülür?

Çözüm 1:
Paragraf çok uzunsa paragrafı parçalayarak seçeneklerle ilişkilendirirseniz yanıtı bulmanız kolaylaşır.

Bunu Neden Yapmalıyız?

Çünkü uzun bir bütünü sınav kaygısıyla zihinde tutup seçeneklerle ilişkilendirmek çok zaman alır.

Bir de sık sık metne geri dönmek zorunda kalmamak için bunu yapmalısınız.

Çözüm 2:
Parçanın giriş ve sonuç bölümlerini birleştirip seçenekler bağdaştırın. Bu sayede eleyebileceğiniz seçenekleri eledikten sonra eleyemediğiniz seçenekleri, okumadığınız orta bölümle okursanız yanıtı daha çabuk bulursunuz.

Aklında Bulunsun! Yardımcı düşüncelerden hangisine değinilmediğini, hangisine varılamayacağını, hangisinin çıkarılamayacağını bulmak için

1.Öncelikle odak (eksen) konuyu ve ana düşünceyi bulun

2.Sonra seçeneklerden hangisinin odak düşünceye uzak kaldığını ya da onunla ilişkisinin olmadığını bulun!

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.