Blog

YGS, LYS, KPSS Hızlı Soru Çözüm Teknikleri

Gönderen:

YGS, LYS,KPSS, ALES VE DGS

Sınavlarında en pratik soru çözüm teknikleriyle paragrafta hızlanacaksınız.

1.Her gün ritmik bir şekilde soru çözün.

-Her güne 20  YGS paragraf sorusu sloganıyla devam edin.

2. YGS’de Uzun Paragraflardan korkmayın.

3. YGS’de “değinilmemiştir” soruları için bütün parçayı okumalısınız.

4. YGS’de Ana düşünce soruları için tanık gösterme varsa tanığın sözüne odaklanın.

YGS PARAGRAF SORULARI

¨Bu bölümde şu davranışlar yoklanacaktır.

1.Sözcükler ya da sözcük öbekleri arasındaki ilişkileri görebilme

2.Cümleler arasındaki ilişkileri görebilme

3.Sözel problemleri çözebilme

4.Sözel malzemeyi kavrama

5.Sözel malzemeyi ögelerine ayırabilme

6.Sözel malzeme ögeleri arasındaki ilişkileri görebilme

7.Sözel malzeme ögeleri arasındaki mantıksal ilişkileri görebilme

.8.Verilen kavramla aynı şekilde ilişkili olan seçeneği bulma

9.Verilen kavramla eş veya zıt anlamlı seçeneği bulma

10.Cümledeki boşluğu anlam açısından tamamlayacak sözcüğü veya sözcük öbeğini bulma

11.Verilen durumdan çıkarılabilecek durumu bulma

12.Verilen cümle ya da parçadaki sayıltıyı ( önerme) bulma

14.Parçaya uygun başlık seçme

15.Parçada değinilen veya değinilmeyen yargıyı bulma

16.Parçadaki anlatımın akışını bozan cümleyi bulma

17.Parçanın ana düşüncesini bulma

18.Parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için hangi cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini bulma

19.Seçenekler arasında belirli bir ölçüte (kanıtlanabilirlik vb.)uygun olanı bulma

20.Verilen cümle veya parçada anlatım biçimini bulma

21.Cümlenin belirli bir ögesinin amacını bulma

22.Verilen iki cümle arasındaki çelişkiyi bulma

  • Ana Vurgu

¨Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek, belirlemek, damgasını vurmak.

¨ BUNU HİÇ UNUTMA ! YGS

¨Vurgulanan düşünce , kişisel bir doğrudur,iddialı bir düşüncedir.Bir yazıyı okurken öncelikle burayı bulmak gerekir.

¨Okurun özellikle yoğunlaştırıldığı  ; özellikle belirtilmek , anlatılmak ,ifade edilmek  istenen bölümdür.

¨Bu bölüm aynı zamanda yazının merkezidir.

YGS

  • KISACA ANA DÜŞÜNCE

  • ANLATILANLARLA İLGİLİ VARILMAK İSTENEN SONUÇTUR.

  • Konuyu Sınırlandırma
  • Yazar, konuyu içerdiği düşünceye göre sınırlandırabilir. Okur kitlesinin özelliklerine göre sınırlandırabilir. Yine yazının türüne, yazıda kullanacağı anlatım yoluna göre de sınırlandırabilir.
  • Örneğin bir yazının konusunun “roman” olduğunu düşünelim. Bu çok geniş bir konudur. Yazar bu konuyu “Türk romanı”, “Türk romanında Batılılaşma”, “Türk romanında etkilenilen akımlar,” “Halit Ziya ‘nın Türk romanındaki yeri” şeklinde sınırlandırabilir. Konu, işlenen düşünce bakımından olduğu kadar bakış açısı, işlenen duygular, zaman hatta kişiler bakımından da sınırlandırılabilir.
0
  Benzer Yayınlar

Yorum Ekle


error: Bilgi: İçerik Korumalıdır !