İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Online TYT – YKS Kursu

ParagraftaHız

Temel Yeterlilik Ne Demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi,
beceri ve yetkinliklerini kapsar.

TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili
sorular yer alacaktır.

Türkçe Testinde;

Paragraf Sınavlarda Hayat Kurtarır.
 1. Türkçeyi doğru kullanma,
 2. Okuduğunu anlama ve yorumlama,
 3. Kelime hazinesi,
 4. Temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde;

Matematik hayatın kendisidir.
 1. Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma,
 2. Temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma,
 3. Temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama
  becerileri ölçülecektir.

Sosyal Bilimler Testi

 • Coğrafya,
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
 • Felsefe,
 • Tarih alanları;

Fen Bilimleri Testi

Fen Okuryazarı Olun!

 • Biyoloji,
 • Fizik
 • Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin YGS’den farkı nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel
Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, düşünme yeterliliğine dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

Önemli

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen
ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

TYT, Türkçe ve Temel Matematik

derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

Türkçe Testinde;

Sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde;

Sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel
matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik
prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal
Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen
Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –
Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?
Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

Oturumu İçerikleri ve Soru Sayıları

1.TYT

Temel Türkçe :40

Sosyal Bilimler:20

Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5

Temel Matematik: 40

Fen Bilimleri: 20

Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7

Toplam: 120

2. AYT

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40
Türk Dili ve Edebiyatı: 24
Sosyal Bilimler-1: 16
Coğrafya -1: 6
Tarih -1 : 10

Sosyal Bilimler-2: 40
Coğrafya – 2:  11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) :12
Tarih – 2: 11

Fen Bilimleri: 40
Biyoloji : 13
Fizik :  14
Kimya: 13
Toplam: 40

Toplam: 160

Online TYT – YKS Kursumuz

Temel Türkçe ve Temel Matematik temelli bir kurs sistemidir.

Temel Türkçe Konuları

 1. Paragraf Soru Tipleri ve Çözüm Teknikleri
 2. Okuma – anlama – yorumlama becerileri
 3. Tez – sentez – analiz becerileri
 4. Dil bilgisi yeteneği ve soru çözüm teknikleri

Konuları bire bir veya online işlenir.

Temel Matematik Konuları

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler
 15. Fonksiyonlar
 16. Permütasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatistik
 21. 2. Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Parabol
 24. Polinomlar

GEOMETRİ Konuları 

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Vektörler-1
 24. Doğrunun Analitiği
 25. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Online TYT – YKS Kursunda Dersler Nasıl İşlenmektedir?

Derslerimiz
 • Yüz yüze ( interaktif )
 • Online
 •  Atölye çalışması
 •  Tam öğrenme
 • Yapılandırmacı anlayışla işlenmektedir.

Eğitmenlerimiz

25 yıllık Dershane Deneyimli ve ÖSYM Test Uzmanlığı Yapmış Akademik Kadromuzla Hizmet Vermekteyiz:

Türkçe: Faysal Dal

Matematik: Yusuf Meral, Sema İlgezdi, Mehmet Karayiğit

Fen Dersleri: Hasan Candan, Gözde Yıldırım, Ahmet Civelek

Online TYT – YKS Kursunda Amacımız

Kurslarımıza devam eden her öğrenciyi anlamlı ve kişiliğine uygun birinci tercihine yerleştirmektir.

Online TYT – YKS Kursu Başarılarımız

Kursumuzu takip eden her öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi vb. Türkiye’nin sayılı üniversitelerindeki tercihlerini kazanmıştır.

Online TYT – YKS Kursu Merkezimiz

İstanbul/ Kadıköy

Faysal Dal

Koordinatör

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.