İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Sayısal Mantık Özel Ders

ParagraftaHız

Sayısal Mantık Özel Ders

Sayısal Mantıkla Akıl Yürütmede Analitik Çözümler

1. Dersin Kapsamı

Sayısal mantık özel dersimizde Sayısal malzeme ile akıl yürütmeyi amaçlayan Sayısal Mantık Soruları matematik kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri anlama, sayısal malzemeyle problem çözme, sayısal malzemeyi kavrama, ögelerine ayırabilme, bu ögeler arasındaki mantıksal ilişkileri bulma gibi davranışlar yoklanacaktır. 

Sayısal mantık özel dersimizde kullanılacak malzeme aritmetik, cebir, geometri alanlarından ve dalı ne olursa olsun bütün üniversite mezunlarının bilmesi beklenen konulardan seçilecektir. Malzeme seçiminde ortaokul düzeyinin üzerine çıkılmayacaktır. Bu üç alanın kapsadığı konular şunlar olabilir.

Aritmetik: Rasyonel sayılarla dört işlem, negatif olmayan üsler ve kökler, yüzde hesaplama, ortalama hesaplama, çarpanlara ayırmanın temel kuralları, en küçük ortak kat, en büyük ortak bölen, basit olasılık, sayıların özellikleri( tek ve çift sayılar, asal sayılar, bölünebilme kuralları) temel sayma kuralları, tablo ve grafiklerin kavranması

Cebir: Üslü cebirsel ifadelerin çarpanlara ayrılması ve sadeleştirilmesi, eşitlilikler ve eşitsizlikler, mutlak değer, birinci ve ikinci dereceden denklemler, denklem sistemleri, sözel olarak ifade edilmiş problemin cebirsel eşitliğe veya eşitsizliğe dönüştürülmesi

Geometri: Paralel çizgilerin özellikleri, daire, üçgen, dörtgen ve öteki çokgenlerin temel özellikleri, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen 30 – 60 – 90 üçgeni gibi özel üçgenler; kare, dikdörtgen, gibi özel dörtgenler; alan, çevre ve hacim hesapları; Pisagor  Teoremi; derece olarak açı ölçüleri; basit koordinat geometrisi

Sayısal mantık özel derslerimizde beceriler de kazandırılacaktır.

Grafik ve Tablo Okuma

Bu tür sorular tablo veya grafikte verilen bilgileri anlama, bunlar arasındaki ilişkileri görebilme, belirli bir amaç için uygun olan bilgileri seçme, bu bilgilerden hareketle çıkartılabilecek sonuçlar bulabilme gibi davranışları yoklamayı amaçlamaktadır. Bu maddeler için önce grafik ya da tablolar ( ya da ikisi birden) verilecek sonra bunlarla ilgili sorular sorulacaktır.

Sayılarla Akıl Yürütme

Sayısal mantık özel ders sorularında kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya da olaylar ile ilgili verilen hayali ilişkileri çözümleme, anlama, bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Bu soruları doğru çözmek için formel mantık bilgisi gerekmemektedir.

Soruların İçeriği

Bu sorularda önce 3 – 7 cümleden oluşan ve karmaşık ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da önermeler grubu verilecek, sonra verilen ilişkilerin ya bunların doğurgularının kavranıp kavranmadığı yoklanacaktır. 

Aynı metinle ilgili sorular birbirinden bağımsızdır, yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevaplayamama bir başkasını cevaplamada etkili olamamaktadır. Ayrıca sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplanacağından bir sorunun doğru cevabı bir başka sorunun doğru cevabıyla uyuşmayabilir. Bu soruları çözerken basit şema ya da tablolar oluşturmak cevaplamayı kolaylaştırabilir. 

Sorularda Verilecek İlişkiler

  1. Zaman Açısından Sıralanış: X Y’den önce fakat Z’de sonra gitmiştir.
  2. Mekanda Sıralanış: X kenti Y’nin güneyinde, Z’nin doğusundadır.
  3. Üyelik ya da Bir Grubun Elemanı Olma:  Komiteye Dr. X girerse Y de girmelidir.
  4. Neden – Sonuç İlişkisine Bağlılık: X olayı gerçekleştiği için Y olayı da oldu.

Ayrıca ilişkilerin bir kısmı sabit değişmez ( üçüncü evin sahibi X’tir.), bir kısmı seçenekli, değişebilir( X ya ressam ya da müzisyendir. Y’nin mesleği sağlıkla ilgilidir.) nitelikte olabilir. 

Soruları çözmek için yararlanılacak bilgilerden bir kısmının verilen ilişkilerden çıkarılması gerekebilir. Örneğin, bir raftaki kitaplardan Y, X’in sağında, Z de Y’nin sağında ise bu bilgiden Z’nin X’e göre sağda olduğu anlaşılmalıdır. Ancak verilen ilişkinin açık bir biçimde gerektirmediği, başka ilişkilerin var olduğu kabul edilmemelidir. Örneğin X’in Z’de uzun olması, onun Z’den ağır olmasını gerektirmez. 

Sayısal Mantık Dersini Kim Anlatmaktadır?

Sayısal Mantık dersini 25 yıllık tecrübesiyle duayen öğretmen Yusuf MERAL anlatmaktadır. . Yusuf Meral ODTÜ’yü dereceyle bitirmiş ve Türkiye’nin sayılı kurumlarında TYT, ALES, DGS, KPSS alanlarında eğitim vermiş yazar öğretmenimizdir. GOOGLE’a  ismini yazmanız yeterlidir.

Eğitim Kaç Ders Saati Sürmektedir?

Sayısal mantık dersi online veya yüz tüze toplam 25 ders saati sürmektedir.  

 

Faysal DAL

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.