İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Sayısal Mantık Özel Ders

ParagraftaHız

Sayısal Mantık Özel Ders

Sayısal Mantık Özel Ders Hedefleri

Sayısal mantık özel ders Sayısal malzeme ile akıl yürütmeyi amaçlayan Sayısal Mantık Soruları matematik kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri anlama, sayısal malzemeyle problem çözme, sayısal malzemeyi kavrama, ögelerine ayırabilme, bu ögeler arasındaki mantıksal ilişkileri bulma gibi davranışlar yoklanacaktır. 

Sayısal mantık özel ders ile ilgili kullanılacak malzeme aritmetik, cebir, geometri alanlarından ve dalı ne olursa olsun bütün üniversite mezunlarının bilmesi beklenen konulardan seçilecektir. Malzeme seçiminde ortaokul düzeyinin üzerine çıkılmayacaktır. Bu üç alanın kapsadığı konular şunlar olabilir.

Sayısal Mantık Özel Ders Konuları

Meslek Liselerine Matematik Derslerinin Gelmesi (2015) - Matematik ÖABT Platformu
Sayısal Mantık Sayılar Arasında İlişki Kurmakla Başlar.

Aritmetik: Rasyonel sayılarla dört işlem, negatif olmayan üsler ve kökler, yüzde hesaplama, ortalama hesaplama, çarpanlara ayırmanın temel kuralları, en küçük ortak kat, en büyük ortak bölen, basit olasılık, sayıların özellikleri( tek ve çift sayılar, asal sayılar, bölünebilme kuralları) temel sayma kuralları, tablo ve grafiklerin kavranması

Cebir: Üslü cebirsel ifadelerin çarpanlara ayrılması ve sadeleştirilmesi, eşitlilikler ve eşitsizlikler, mutlak değer, birinci ve ikinci dereceden denklemler, denklem sistemleri, sözel olarak ifade edilmiş problemin cebirsel eşitliğe veya eşitsizliğe dönüştürülmesi

Geometri: Paralel çizgilerin özellikleri, daire, üçgen, dörtgen ve öteki çokgenlerin temel özellikleri, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen 30 – 60 – 90 üçgeni gibi özel üçgenler; kare, dikdörtgen, gibi özel dörtgenler; alan, çevre ve hacim hesapları; Pisagor  Teoremi; derece olarak açı ölçüleri; basit koordinat geometrisi, sayısal mantık özel ders bu beceriler de kazandırılacaktır.

Grafik ve Tablo Okuma

Building Mathematics Teaching and Leadership in Mid-Coast Maine | PenBay Pilot
Sayısal Mantık Özel Ders

Bu tür sorular tablo veya grafikte verilen bilgileri anlama, bunlar arasındaki ilişkileri görebilme, belirli bir amaç için uygun olan bilgileri seçme, bu bilgilerden hareketle çıkartılabilecek sonuçlar bulabilme gibi davranışları yoklamayı amaçlamaktadır. Bu maddeler için önce grafik ya da tablolar (ya da ikisi birden) verilecek sonra bunlarla ilgili sorular sorulacaktır.

Sayılarla Akıl Yürütme

B.A. Physics/Math Education
Sayılarla Akıl Yürütme

Sayısal mantık özel ders sorularında kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya da olaylar ile ilgili verilen hayali ilişkileri çözümleme, anlama, bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Bu soruları doğru çözmek için formel mantık bilgisi gerekmemektedir.

Sayısal Mantık Özel Ders Soru Mantığı

Bu sorularda önce 3 – 7 cümleden oluşan ve karmaşık ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da önermeler grubu verilecek, sonra verilen ilişkilerin ya bunların doğurgularının kavranıp kavranmadığı yoklanacaktır. 

Scholarships Available for Future Science, Math Teachers | Michigan Technological University News
Saıysal Mantık Özel Ders

Aynı metinle ilgili sorular birbirinden bağımsızdır, yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevaplayamama bir başkasını cevaplamada etkili olamamaktadır. Ayrıca sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplanacağından bir sorunun doğru cevabı bir başka sorunun doğru cevabıyla uyuşmayabilir. Bu soruları çözerken basit şema ya da tablolar oluşturmak cevaplamayı kolaylaştırabilir. 

Sorularda Verilecek İlişkiler

 1. Zaman Açısından Sıralanış: X Y’den önce fakat Z’de sonra gitmiştir.
 2. Mekanda Sıralanış: X kenti Y’nin güneyinde, Z’nin doğusundadır.
 3. Üyelik ya da Bir Grubun Elemanı Olma:  Komiteye Dr. X girerse Y de girmelidir.
 4. Neden – Sonuç İlişkisine Bağlılık: X olayı gerçekleştiği için Y olayı da oldu.

Ayrıca ilişkilerin bir kısmı sabit değişmez ( üçüncü evin sahibi X’tir.), bir kısmı seçenekli, değişebilir( X ya ressam ya da müzisyendir. Y’nin mesleği sağlıkla ilgilidir.) nitelikte olabilir. 

Soruları çözmek için yararlanılacak bilgilerden bir kısmının verilen ilişkilerden çıkarılması gerekebilir. Örneğin, bir raftaki kitaplardan Y, X’in sağında, Z de Y’nin sağında ise bu bilgiden Z’nin X’e göre sağda olduğu anlaşılmalıdır. Ancak verilen ilişkinin açık bir biçimde gerektirmediği, başka ilişkilerin var olduğu kabul edilmemelidir. Örneğin X’in Z’de uzun olması, onun Z’den ağır olmasını gerektirmez. 

Sayısal Mantık Özel Dersini Kim Anlatmaktadır?

How to Teach Math Vocabulary - Video & Lesson Transcript | Study.com
Öğretmenlerimiz

Sayısal Mantık dersini 25 yıllık tecrübesiyle duayen öğretmen Yusuf MERAL anlatmaktadır. . Yusuf Meral ODTÜ’yü dereceyle bitirmiş ve Türkiye’nin sayılı kurumlarında TYT, ALES, DGS, KPSS alanlarında eğitim vermiş yazar öğretmenimizdir. GOOGLE’a  ismini yazmanız yeterlidir.

Sayısal Özel Ders Nasıl İşlenmektedir

Sayısal Mantık Özel Ders öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, basitten karmaşığa ve kolaydan zora analitik ve hipotetik düşünme öğretim teknikleri işe koşularak anlatılmaktadır.

Confusing Middle Class Statistics - The Public Debate On The Middle Class
Dersleri Nasıl Anlatıyoruz?

Sayısal Mantık Özel Ders için seçtiğimiz malzeme tamamen ÖSYM’de sorulmuş DGS ve ALES Sayısal Mantık sorularından seçilmektedir.

Sayısal Mantık Özel Ders için öğrencilerimiz seviyelerine göre üç gruba ayrılmaktadır:

Sayısal Mantık Özel Ders Grupları

Birinci Grup (Zayıf Seviye):

Bu seviyedeki öğrencilerimize temel düşünme ve anlama becerileri eğitimi verildikten sonra matematik dersinin temel konuları olan problemler, denklemler ve sayısal eğitimi verilmektedir.

Student Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD
Gruplarımız
 • Düşünme ve Anlama Eğitimi: 5 Ders Saati
 • Temel Matematik Eğitimi: 20 Ders Saati
 • Tablo ve Grafik Okuma: 5 Ders Saati
 • Ücret: 2500 TL (2021 Yılı Ücreti)

İkinci Grup (Orta Seviye):

Bu gruptaki öğrenciler kısmen konulara aşinadır ve daha önce sınav deneyimi yaşamış ama zamansızlık gibi etkenlere bağlı olarak yeterince antrenman yapamadığı için başarı sağlayamamıştır. Bu seviyedeki öğrencilerimize konu ve soru takviyesi yaparak sınava hazır hale getirmekteyiz.

 • Düşünme ve Anlama Eğitimi: 5 Ders Saati
 • Temel Matematik Eğitimi: 15 Saat
 • Tablo ve Grafik Okuma: 5 Ders Saati
 • Ücret: 2000 TL (2021 Yılı Ücreti)

Üçüncü Grup (İleri Seviye):

Bu seviyedeki öğrencilerimize bol bol soru çözdürerek sınavlarda seri çözüm becerileri kazandırmaktayız.

Student Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD
Mutlu Öğrencilerimiz
 • Düşünme ve Anlama Eğitimi: 5 Ders Saati
 • Temel Matematik Eğitimi: 10 Ders Saati
 • Tablo ve Grafik Okuma: 5 Ders Saati
 • Ücret: 1500 TL (2021 Yılı Ücreti)

Not:

Peşin Ödemelerde % 5 indirim yapılmaktadır. Şehitlik ve Muhtarlık onaylı fakirlik belgesi olan öğrencilerimize % 50 indirim yapılmaktadır.

Faysal DAL

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.