Sözel Mantık Özel Ders

Bu derste kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri anlama, sözel malzemeyle problem çözme, sözel malzemeyi kavrama, ögelerine ayırabilme, bu ögeler arasındaki mantıksal ilişkileri bulma gibi davranışlar yoklanacaktır.