Neden Paragrafta Hız?

ÖNCE BAZI SAPTAMALAR

 • Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceğinin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme becerilerine sahip olmaktan geçtiği tartışılmaz bir gerçektir.
 • Bilgiye ulaşmanın ve bilgileri güncellemenin çeşitli yolları vardır ancak en üstün bilgiyi alma yolu ve yöntemi okuma yoluyla olmaktadır.
 • Bir spiker, aktör veya öğretmen dinleyicilere saatte en fazla 9000 kelime aktarabilmekteyken orta düzeyde bir okur bile saatte 27000 kelime okuyabilmektedir.
 • Eğer okuyucu bir de okuduğu metne ilişkin bir okuma yöntem ve tekniği öğrenip buna göre bir seçmeli okuma yaparsa okuma hızını üç katına çıkarabilmekte ve saatte 71000 kelimeye kadar okuyabilmektedir.
 • Ülkemizin vazgeçilmez gerçeklerinden biri olan TEOG, YGS, LYS, KPSS, DGS… vb. sınavlarda öğrencilerimiz okuma yöntem – teknikleri ve soru çözüm stratejilerine sahip olmadıkları için maalesef sözel malzemeyle hazırlanmış Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi sözel derslere ilişkin soruları hızlı ve etkin çözememekte ve bu durum her yıl yüz binlerce öğrencimizin elenmesine yol açmaktadır.
 • Hatta özellikle çok kolay görülen paragraf sorularını bu sınavların birincileri bile 3-4 dakika ayırdığı halde yanlış çözmektedir. Örneğin 2015, 2016 yılı birincileri tüm soruları doğru yapmalarına rağmen paragraf sorularında aynı başarıyı gösteremeyip 4- 5 yanlış yapmışlardır.

Tüm bunların nedeni etkili, pratik, hızlı soru çözüm becerilerine sahip olamamalarıdır.

 • Ömür boyu süren öğrenme sürecinde tam ve kalıcı öğrenmenin yoğunlaşmaya ve odaklanmaya bağlı olduğu bilinmektedir. Bilginin sınavlarda kullanılabilmesi de okuduklarına ve gördüklerine odaklanmaya bağlıdır.

Günümüzde uygulanan merkezi sınavlarda soruların %60 ‘ı bilgiyi, %40’ı da dikkati ölçmektedir. Sorunun cevabı bir cümle ve paragraf içinde verilmesine rağmen bir sözcük hatta ekin dikkatsizlikten fark edilememesi cevabın yanlış seçilmesine yol açabilmektedir.

Tam Bu Aşamada

Tam bu aşamada “ Hızlı Okuma Atölyesi”  olarak  “Paragrafta Hız”  seminer sistemimiz devreye giriyor ve öğrencilerimizin hem derslerde hem sınavlarda başarı sağlayabilmesi için aşağıdaki becerileri kazanabilecekleri işlevsel bir programı hizmetinize sunuyoruz.

1.Düşünme ve sorgulama

 1. Amaçlı Okuma
 2. Görme Çabukluğu
 3. Anahtar Kelimelerden Yola Çıkarak Okuma
 4. Paragraf Sorularında Tümevarımsal, Tümdengelimsel ve Analitik Okuma  6.Zihinsel Sözlük Oluşturma
 5. Okumada Geriye Dönüşleri Engelleme

8.Dikkat Geliştirme  9. Sınavlarda Zaman Ve Stres Yönetimi

 1. Seçmeli Okuma Tekniklerini Uygulama

Not: Seminerlerimize katılan öğrencilerimize ücretsiz “Hızlı Oku, Anla Çöz” isimli kitabımızı hediye ediyoruz.

Retina-ready WP Themes