İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Yeni Nesil Paragraf Testi

ParagraftaHız

Yeni Nesil Paragraf Testi

1.Her kahve aynı tadı taşımaz. Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Sahilde oturduğun rüzgârli bir sonbahar günü en sevdiğin dostun ağlarken içtiğin kahvenin tadı ise kederlidir. Bir pazar öğle sonrası annenin “Hadi bir kahve yap da içelim!” dediği kahve huzurdur. Köpükler annenin göz bebeklerine yansıyan, dudağının kıyısında kalan küçük bir gülümsemedir. Yeni Nesil Paragraf Testi
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Kahve, içinde bulunulan duruma göre farklı anlamlar kazanır.
B) Kahve, toplumlar için farklı kültürel anlamlar taşıyan bir içecektir.
C) Kahvenin tadını belirleyen nasıl değil, kim tarafından pişirildiğidir.
D) Dostlarla kahve içmek, sorunlardan uzaklaşma fırsatı verir.
E) Birlikte kahve içtiğimiz kişilerin bize olan yakınlığı kahvenin tadını etkiler.

2. “Yeterince çaba gösterdiğiniz takdirde yapamayacağınız şey yok.” iddiasını söyleşilerinde sıklıkla yineliyor ve bunu yaparken de neden söz ettiğini aslında çok iyi biliyordu. O yüzden iyimserlik üzerine yazdığı kitabin, “Bugüne dek yıldızların gidemediğini gören, bilinmez denizlere yelken açan veya insana yeni bir kapı aralayan bir kötümser çıkmadı.” satırlarıyla başlaması da tesadüfi değildi. Yeni Nesil Paragraf Testi

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötümserlik, insanların sorumluluktan kaçınmak için kullandığı kalkandır.

B) İyimserlikle taçlandırılmış bir çaba eninde sonunda kişiyi amacına ulaşır.

C) Kötümser bir başlangıç, insanı amaçsızlaştırır ve uğraş verdiği işi sıradanlaştırır.

D) İyimserlik kolay elde edilen bir özellik değildir, her adımda yeni yollar bulmanı gerektirir.

E) İyimserlik başarılı insanların doğuştan sahip olduğu, onlara yön veren bir niteliktir.

3. Bugün eskisi kadar ne mektup yazıyor ne de mektup alıyorum. Okumanın yerini televizyon ekranlarının, mektuplaşmanın yerini telefonun aldığı bir gerçek. Yine de mektup yazarken verilen emeği ve mektuptaki kalıcılığı önemsiyorum. Mektubun aynı zamanda yazınsal bir tür olduğunu anımsatmaya gerek var mı? Çocukların, gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını, telefonla konuşmalarından daha önemli, daha geliştirici buluyorum. Yeni Nesil Paragraf Testi
Böyle konuşan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eskisine göre daha az mektuplaşmaktadır.
B) Gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını istemektedir.
C) Televizyonun, okumayı olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir.
D) Arayıp soranları gittikçe azalmıştır.
E) Mektubun salt haberleşme aracı sayılmasını doğru bulmamaktadır.

4. “Fakat, daha umutlandıracak kadar bulut kümelenmeden, güneyden acı bir rüzgâr koptu. Bu keskin samyeli, yerden süpürge ile toz kaldırırmış gibi gökteki bulutları sildi süpürdü. Gök, çıplak ve boş kalmıştı.”
Bu parçayı, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlatmak uygun olur?
A) Aylar ayları kovaladı, yine de yağmur yağmadı.
B) Havada bir ağırlık vardı, gökyüzü, kapkara bulutlarla kaplanmıştı.
C) Öğleye doğru, küçük, hafif bulutlar isteksiz isteksiz gökte toplandı.
D) Koyu kırmızı bir şafak söküyor, ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyordu.
E) Şimdi sanki gök, ona olan borcunu bereketli bir yağmurla ödüyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir?
A) Oysa bu sanatçının çağında daha niceleri yaşamış, ürün vermiştir.
B) Kimi ise sanatın en çetin doruklarına tırmanmayı bilmiştir.
C) Bir de gerçek insanlık örneği olmuş kişiler vardır.
D) Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmez misiniz?
E) Geçen gün şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım.

6. İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, döneminin özellikleri açısından değerlendirildiğinde her bakımdan modern bir roman. Böylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından önemli bir gelişme. Ayrıca romanın daha önemli bir özelliği var: Çok rahat ve kolay okunabilirliği. Sanki bugün yazılmış gibi —–
Düşüncenin akışına göre, parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Yeni Nesil Paragraf Testi
A) akıcı, anlaşılır bir dile sahip
B) günümüzün birçok sorununa değiniyor
C) gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte
D) geçmiş yüzyılın değerlendirilmesini içeriyor
E) yaratıcısının yaratma gücünü kanıtlıyor

7. Sırtında taşıyamayacağı kadar ağır bir yük vardı. Bir de o sabah katlanamayacağı acı sözler işitmişti. Oysa keyfinden değil, karısını hastaneye götürdüğü için işine geç kalmıştı.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa, paragraf anlamını olduğu gibi korur?
A) çekmek
B) bırakmak
C) kaldırmak
D) dayanmak
E) iletmek

8. Kin tutmak benim harcım değil,
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum.
Parasız pulsuzum ne çıkar,
Gelecek güzel günlere inanıyorum.
Bu dizelerdeki gibi düşünen bir kişiyle bağdaşmayan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
A) mutlu
B) sevecen
C) iyimser
D) hoşgörülü
E) gamsız

9. “Odunu yardım.”, “Ona yardım, bir insanlık borcudur.” cümlelerindeki “yardım” sözcükleri arasında ses bakımından bir benzeşme, sözcük çeşidi bakımından bir ayrım vardır. Yeni Nesil Paragraf Testi
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir benzeşme ve ayrima elverişli bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu iş, beni çok yordu.
B) Bu bağ, bana dedemden kaldı.
C) Ahmet, hemen kolları sıvadı.
D) Sana ağlamak yakışmıyor, hep gül.
E) Bu çiçeğin yaprakları zar gibidir.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “açık vermek” deyimi, öbür dördünden değişik anlamda kullanılmıştır? Yeni Nesil Paragraf Testi
A) Tüketimin, üretimden çok olması, açık vermek demektir.
B) Mal fire verdikçe, satıcı da açık verir.
C) Tartışmada açık vermemek için özen göstermek gerekir.
D) Bu pahalılıkta açık vermeden geçinmek çok güç.
E) Kazandığından azını harcayan, açık vermez.

11. “Onu ancak bu bıçak kesebilir.” cümlesinde “ancak” sözcüğünün kullanımı, aşağıdaki kullanımlardan hangisine özdeştir?
A) Aradığını, ancak bu kitapta bulabilirsin.
B) Ancak ortaokula kadar okumuştur.
C) Senin dediğini yapacağım, ancak beni dinleyeceksin.
D) Bu koşullar altında, oraya ancak yarın varabiliriz.
E) Oraya gelirim, ancak hemen değil.

12. “Kanı niteliğini taşıyan yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Çünkü bunların kişiden kişiye değişen, göreli bir yanı vardır.”
Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi kanı niteliği taşımaz?
A) Görünümü ve insanlar üzerindeki etkisi bakımından dört mevsimin en güzeli ilkbahardır.
B) Boks, seyirciyi sürekli bir gerilim içinde tutan bir spor türüdür.
C) İstanbul, konumu ve doğal güzellikleri yönünden en çok sevilen kentimizdir.
D) Turuncu, kırmızı ile sarının karışımından elde edilen bir renktir.
E Çiçekler arasında karanfilin, rengi ve kokusu yönünden özel bir yeri vardır.

13. Rüzgâr eser dallarınız atışır,
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür,
Ören yerler bu bayramda pek üşür.
Sümbül, niçin yaslı bakışır dağlar?

Karac’oğlan size bakar sevinir,
Sevinirken kalbi yanar göyünür,
Kımıldanır hep dertleri devinir,
Yas ile sevinci yıkışır dağlar.
Karacaoğlan, duygularındaki çatışmayı iki ayrı dizede dile getirmiştir. Bunlar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. dörtlüğün 3. dizesiyle 4. dizesi
B) 2. dörtlüğün 1. dizesiyle 2. dizesi
C) 2. dörtlüğün 3. dizesiyle 4. dizesi
D) 2. dörtlüğün 2. dizesiyle 4. dizesi
E) 1. dörtlüğün 4. dizesiyle 2. dörtlüğün 3. dizesi

Faysal Dal

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.