İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları

ParagraftaHız

Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları

Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları

Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları nelerdir? İşte, cevabı: Metinde geçen sözcüklerin anlamlarını kesinlikle bilmelisiniz. Örneğin, “Bu sanatçı, sofistike imgelemin kapısını aralarken önceki tortulardan da yararlanmayı ihmal etmiyor.” yargısında geçen “sofistike, imgelem, tortu, kapı aralamak” sözcüklerinin anlamlarını bilmelisiniz. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmediğimizde metinde anlatılmak istenene ulaşmada zorlanabiliriz.

Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları nelerdir? İşte, cevabı: Metinde geçen ve gerçek anlamlarının dışında kullanılan söz ve sözcüklerin anlamlarını metnin bağlamından yola çıkarak yordayabilmelisiniz. (tahmin edebilmelisiniz).Örneğin, “Bazı insanlar yapabileceklerinin farkında olmadan, sürekli bir özgüven eksikliği içinde yaşarlar. Bazıları da abartılı bir özgüvenle, hayatta her şeyi başarabileceklerine, her alanda en iyi olduklarına inandırırlar kendilerini. Oysa insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalıdır.” yargısında geçen “insan kendisine içbükey veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalı.” Mecazı(metaforu) ile ne anlatılmak istendiğini metnin ana mesajından yola çıkarak belirleyebilmelisiniz. Bunun için

Önce gerçek anlamda içbükey, dış bükey ve düz aynanın ne olduğunu düşünmelisiniz.

İçbükey ayna: Çukur ayna

Dışbükey ayna: Şişkin, tümsek ayna

Düz ayna: Olduğu gibi gösteren ayna

 • Sonra da bu sözcüklerin metne olan katkısını düşünmelisiniz. Yani sözcüklerin mecazen hangi amaçla kullanıldığını belirleyebilmelisiniz. Temel Türkçe Özel Ders

Verilen metinden çıkan değişmeceli anlam: İnsan nasılsa öyle görünmelidir.Anlatım

 • Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları nelerdir? İşte, Anlatım Biçimleri Soruları Hariç Geriye Kalan Bütün Paragraflı Soru Tipleri Temel Türkçe Paragraf Özel Ders
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması
 • Metnin konusunun saptanması
 • Metne uygun başlık seçilmesi
 • Metinde değinilen ve değinilmeyen yargının bulunması
 • Metinden çıkarılan ve çıkarılmayan yarının tespit edilmesi
 • Metinde akışı bozan cümlenin belirlenmesi
 • Metindeki yargıların anlamlı bir şekilde sıralanması
 • Metnin iki farklı parçaya ayrılması
 • Parçadaki bir yargının sırasının belirlenmesi
 • Parçadaki boşluğun tamamlanması
 • Metnin konu ve ana düşüncesiyle ilgili olmayan yargını çıkarılması
 • Metnin hangi soruya karşılık olarak yazıldığı
 • Metindeki yargıların yerleri değiştirilerek metnin anlamlı bir sıraya konması
 • Sözcükler ya da sözcük grupları arasındaki ilişkileri görebilme
 • Sözel problemleri çözebilme
 • Cümlenin belli bir ögesinin anlamını yordama
 • Verilen cümlede söz konusu anlatım biçimini bulma
 • Parçaya dayanarak cevaplanacak soruyu bulma
 • için öncelikle metnin ana düşüncesi ve konusunun belirlenmesi gerekir.
 • Temel Türkçe Paragraf Özel Ders

Paragraflı soruları etkin, hızlı, pratik ve doğru çözebilmek için

 • Neden
 • Amaç
 • Koşul
 • Gerekçe
 • Saptama
 • Çıkarım
 • Değerlendirme
 • Eleştiri
 • Öznellik
 • Nesnellik
 • Anlamca yakın yargılı olmak
 • Sitem
 • Yakınma
 • İçerik
 • Yadırgama
 • Yadsıma
 • Kanıksama
 • Doğrudan anlatım
 • Dolaylı anlatım

kavramlarının tam ve net olarak bilinmesi gerekir.

Parçadaki anlatım biçimini saptanması gerekir.

 • Açıklama
 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Tartışma

Parçada başvurulan düşünceyi geliştirme yollarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkileri saptayabilmelisiniz.

Tanımlama

Örnekleme

Karşılaştırma

Benzetme

Sayısal verilere başvurma

Sayıp dökmelere yer verme

Alıntı yapma

Tanık gösterme

Duyusal anlatımdan yararlanma

Parçanın anlatım niteliğinin ne olduğunu belirlemelisiniz.

Yalınlık

Duruluk

Açıklık

Yoğunluk

Derinlik

Özlülük

Özgünlük

Sürükleyicilik

Akıcılık

Tahmin etme, sıralama, sorgulama, eleştirme, değerlendirme becerilerini edinilmesi paragraflı soruları etkin bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır. Düşünme, anlama, yorumlama ve akıl yürütme tekniklerini bilmeden paragraflı soruları çözme yetkinlikleri edinemezsiniz.

Okuduğunu anlamlandırma sürecinde

Cevabı metinde açıkça verilen soruları

Cevabı örtülü olarak verilen soruları

Fikirleri birleştirme ve yorumlama soruları

Metnin dil anlatım ve içeriğine ilişkin soruları

dikkatli bir şekilde çözebilmesiniz.

 1. Metinde geçen özellikli kelime gruplarının metne katkısını belirlemeden metni tam anlamına hâkim olamazsınız. Nasıl ki atları dizginlemek için yular kullanılıyorsa metne hâkimiyet için de anahtar sözcükleri bilmek gerekir. .

Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen vb. ifadelerin metne olan katkısını belirleyebilmelisiniz. Temel Türkçe Paragraf Özel Ders

Faysal DAL

Paragraf Çözmenin Püf Noktaları

 

2 cevap

 1. […] Paragraf Sorularını Çözmenin Püf Noktaları […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.