İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Yeni Nesil Paragraf Testi -2 (Çıkması Muhtemel Sorular)

ParagraftaHız

Yeni Nesil Paragraf Testi -2 (Çıkması Muhtemel Sorular)

  1. Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” sözcüğü cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Çıkış zilini duyduğu gibi, kendini, kalabalık ve bunaltıcı sınıftan dışarı attı.
B) Başarılı olmak için o da kardeşi gibi düzenli çalışıyordu.
C) Onun kitabını okurken birçok okuyucu gibi ben de büyük bir zevk aldım.
D) Sizin de bildiğiniz gibi bu konudaki araştırmalar daha tamamlanmadı.
E) Her öğrencisiyle çocuğuymuş gibi ilgilenerek sınıfta sıcak bir hava yaratmayı biliyordu.

2. “Tutmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “uygun gelmek, çelişmemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Çalışmak, her yaşta insanı canlı tutar.
B) Büyükçe bir ev tutup oraya taşındılar.
C) Kar sabaha kadar bu hızla yağarsa tutar.
D) Tuttuğu takım yenilince çok üzüldü.
E) Mahkemede tanıkların sözleri birbirini tuttuğu için sanık bırakıldı.

3. Biz insanlar, çevremizdeki cansız varlıklarla ilgili ne biliyoruz? Baş ucumuzda duran şu komodin, yattığımız şu karyola, yemek yediğimiz masa, duvardaki bir çerçeve, kısacası evimizi şekillendiren bu eşyalar hakkındaki bilgimiz ne kadardır? Galiba koca bir sıfır!

Bu parçada geçen “koca bir sıfır” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bildiklerimizle gerçek yaşam arasında bağlantı bulunmadığı
B) Kimi bilgilerimizin hiç değer taşımadığı
C) Kimi eşyalarla ilgili hiçbir bilgimizin olmadığı
D) Evimizdeki eşyaların önemli bir işlevinin olmadığı
E) Kişilerin, evlerindeki eşyaları pek de önemsemediği

4. Bir sanat eserinin yeniliğini onun yazıldığı dönem ya da türü belirlemez. Sanat yapıtını yeni kılan, sanatçının, herkesin söylediğini kendine özgü bir biçimde dile getirmesidir.

Bu parçada geçen “sanatçının herkesin söylediğini kendine özgü bir biçimde dile getirmesi” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazdıklarının değerinin zamanla anlaşılması
B) Aynı konuyu, başkalarından farklı biçimde anlatması
C) Başkalarından farklı yorumlar yapabilmesi
D) Bilinen gerçeklere bağlı kalması
E) Geleneksel anlatımı çağa uygun biçime dönüştürmesi

5. Kimi şairler, şiirin miladını kendileriyle başlatıp, arkalarına bakmadan, burunlarının doğrultusunda yürüyüp giderler.

Kendilerinden böyle söz edilen şairler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eski şiirle yeni şiirin aynı olmadığını düşünürler.
B) Şiirin konu alanını genişletmeye çalışırlar
C) Gerçek şiiri kendilerinin yarattığına inanırlar.
D) Kimsenin, kendilerini örnek almadığını bilirler.
E) Şiirde yaratıcılığın büyük çabalar gerektirdiğini belirtirler.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eşitlik” söz konusudur?

A) Yazdıklarımı birkaç kez düzelttiğim hâlde sonra yırttığım çok oluyor.
B) Betimlemeleriniz öyle canlı ki kolay kolay unutulmuyor.
C) Kimi öykülerinizde yoğun bir karamsarlık kimilerinde de iyimser bir hava seziliyor.
D) Kitapta birbirinden bağımsız beş öykü yer alıyor.
E) Son romanında içerik kadar biçime de önem veriyor.

7. (I) Yeni bir kitabım çıktı. (II) Bugün şöyle bir karıştırıp birkaç sayfa okuyayım dedim. (III) Ne görsem beğenirsiniz! (IV) Bütün “ki”ler ayrı yazılmış, “seninki, benimki” sözcüklerindekiler bile… (V) Bu tür yanlışlara yalnız benim kitabımda değil, başka kitaplarda, gazete ve dergilerde de rastlanıyor. (VI) Bu durum kimi düzeltmenlerin, dizgicilerin dilimizin yazım kurallarını yeterince bilmemelerinden kaynaklanıyor. (VII) Okurlarımdan dileğim, bu tür yanlışlıklardan beni sorumlu tutmamaları.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?

A) I. B) II. C) IV. D) V. E) VII.

8. (I) Bu kentte iki ünlü şair yetişmişti. (II) Bunlardan biri 1900’de burada doğan Yorgo Seferis’ti. (III) Seferis, zamanının çoğunu iskeledeki balıkçıların arasında geçirir, onların ezbere okudukları destanları dinlerdi. (IV) Şairliğinin ilk tohumları bu sırada atılmış olmalıydı. (V) Öteki önemli şair de Necati Cumalı’ydı. (VI) Burada büyüyen, okuyan ve yaşayan Cumalı, en güzel şiirlerinde ve romanlarında Ege yöresi kasabalarını ve insanlarını anlatmıştı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

9. (I) Gerçekçi romanın tüm dünyada saygınlığını yitirmeye başladığı bir dönemde o, gerçekçi romanlar yazmıştır. (II) Hızlı kentlileşmenin, varoşlarda yarattığı ara kültürü doğru, gerçekçi bir biçimde yansıtmıştır. (III) Romanlarında yer yer yinelemelere, dil ve anlatım pürüzlerine rastlanır. (IV) Türkiye’nin Panait Istrati’si sayılan yazar, yoksullara, yoksulların dünyasından bakabilmiştir. (V) Yoksulluk, onun yapıtlarında yavan bir acıma ya da sızlanma olmaktan çıkarak, tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazara yönelik olumsuz bir eleştiri vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. (I) Türk öykücülüğünde Anadolu insanı, belki ilk kez onun öykülerinde ete kemiğe bürünüp tam bir gerçeklikle hayat bulmuştur. (II) O, yazdığı yirmi öyküde Anadolu insanının yol, su, toprak, işsizlik, ağalık düzeni ve sağlık gibi sorunlarını ortaya koymuştur. (III) Köyün ve köylünün bu sorunlarını bir sosyolog veya politikacı gibi değil, sanatçı gözüyle ele alarak öyküleştirmiştir. (IV) Elbette bu yaklaşımlarında kimlerden yana olduğunu göstermiş, duracağı yeri çok iyi belirlemiştir. (V) Sonuçta ortaya inandırıcı ve etkileyici bir dünya çıkarmayı başarmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “nesnellik” söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölümle ondan önceki bölüm anlamca birbirine yakındır?

A) Sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı, mutfağın düzenine özen gösterilmelidir.
B) Yiyeceklerin hazırlanması ve tüketilmesinde sağlık kuralları göz önünde bulundurulmalı, yatmadan en az iki saat önce bir şey yenmemelidir.
C) Kimi durumlarda yağlı ve posalı besinlerden
uzak durulmalı, vücuttaki sıvı kaybını önlemek
için bol su içilmelidir.

D) Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapılmalı, bir
sağlık sorunu ortaya çıktığında doktora başvurulmalıdır.

E) Yiyecekler, bozulmaması için sıcak ortamda bırakılmamalı, buzdolabında korunmalıdır.

12. (I) Antik kent, Antalya’nın 34 km kuzeybatısında, Mecine Kanyonu’yla çevrili. (II) Roma Dönemine ait bu kalıntılar hâlâ ayakta duruyor. (III) Roma İmparatoru Hadrianus adına yapılmış tapınağın giriş kapısını doğa olayları bile yıkamamış. (IV) Biraz ilerideki yer yer beyaz çiçeklerle ve çalılarla kaplı patika, lahitlerin bulunduğu yere doğru uzanıyor. (V) Lahitlerin üzerindeki hayvan figürleri, o dönemde yaban hayatının ne kadar zengin olduğunun işaretidir.

Bir antik kentin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, konumu hakkında bilgi veriliyor.
B) II. cümlede, bugünkü durumundan söz ediliyor.
C) III. cümlede, bir bölümünün ne kadar dayanıklı
olduğu açıklanıyor.
D) IV. cümlede, yolun niçin önemli olduğu belirtiliyor.
E) V. cümlede, kalıntılar üzerindeki resimlerle ilgili bir yorumda bulunuluyor.

13. (I) Burası kışın da güzel; hatta kışın kasabanın karlar altındaki görünümü, yazdan daha mı güzel ne! (II) “Küçük, şirin bir kıyı kasabası” olmaktan çıkıp gerçek kimliğine bürünmek için kışı sabırla beklermiş gibi gelirdi bana. (III) Bu yıl da beklemiş. (IV) Kış olmasına karşın bayram nedeniyle kasaba turist akınına uğramış. (V) Kasabaya özgü zeytinyağı kokusunu,
zeytin odununun yanarken çıkardığı koku bastırmış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kasabanın bir özelliğine dikkat çekilmiş.
B) II. cümlede, kasabadaki mevsimsel değişiklikle
ilgili yorum yapılmış.
C) III. cümlede, kasabaya, insana özgü nitelikler aktarılmış.
D) IV. cümlede, kasabalıların turizme gerekli önemi vermedikleri vurgulanmış.
E) V. cümlede, kasabada duyulan kokuyla ilgili bir açıklama yapılmış.

14. (I) Montaigne, deneme türünün kurucusudur, isim babasıdır. (II) Kendisiyle konuşur gibi yazar. (III) Kesin bir sonuca varmaz, varsa bile sonuç kendincedir. (IV) Ona göre içtenliktir önemli olan, içten olmayan denemeci olamaz. (V) Günümüzde deneme, felsefecinin kendini ifade etmesinin en içtenlikli yoludur. (VI) Birçok filozof düşüncelerini deneme nitelikli yapıtlarla iletir okuyucuya. (VII) Bu yapıtlarda güçlü bir sanatsal yapı da kendisini hissettirir.

Bu parça düşüncenin akışına göre, iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

15. (I) Bir araştırmacı, vaktiyle Sait Faik’in Burgaz Adası’nda geçen bir öyküsündeki mekânın krokisini çizdikten sonra bunu adanınkiyle karşılaştırıyor. (II) Krokiler birbiriyle uyuşmadığından yazarın, kahramanını yanlış dolaştırdığı ve okurunu yanılttığı sonucuna varıyor. (III) Bu anekdotu aktaran yazarsa: “Bu eleştiri bana, sinemayla ilk kez karşılaşan insanların, gerçek ile kurgusal olanı ayıramamasından kaynaklanan tepkilerini hatırlatıyor.” diyor. (IV) İşte bu da az okumanın zararlarından biridir. (V) Ardından, bu yaklaşımın
“yaşamdaki gerçeğin, edebî gerçekle aynı olduğunu sanmaktan doğan bir yanılgı” olduğunu belirtiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Yazdıklarımı bitirdikten sonra sesli olarak en az iki kez okurum. Bu sırada kulağımı tırmalayan bir şey hissedersem bunun, dildeki bir aksaklıktan kaynaklandığını düşünürüm. Çünkü akıcı olmayan bir yazı, insanın duraklamasına, onu anlamakta zorlanmasına neden olur. Bir yazar için de bundan daha korkutucu bir şey olamaz.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A) Yazılarınızın sevilerek okunduğunu düşünüyor
musunuz?
B) Yazdıklarınızı okumanız neyi görmenizi sağlıyor?
C) Bir yazıya değer kazandıran nitelikler nelerdir?
D) Size göre bir yazıda konudan daha önemli olan
nedir?
E) Her yazarın çalışma yöntemi farklı mıdır?

17. Mavi, yazarlığının ilk yıllarından beri onun, mutluluk, özgürlük, sevinç gibi kimi duyguları anlatmak için kullandığı bir renk, bir simgeydi.

Yazarın bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Birbirine bağlı durumları ortaya koyma
B) Genellemelere yer verme
C) Hep aynı konuları işleme
D) Şairane söyleyişe başvurmama
E) Söylemek istediğini doğrudan dile getirmeme

Faysal DAL

Cevaplar

A. 2. E 3. E 4. B 5. C 6. E 7. D 8. C

9. C 10. B 11. E 12. D 13. D 14. D 15. D

16. B 17. C

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.