İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

Yeni Nesil Paragraf Testi – 4

ParagraftaHız

Yeni Nesil Paragraf Testi – 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hava” sözcüğü, ayraç içinde gösterilen anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Derin bir nefes alarak havayı ciğerlerine doldurdu (renksiz, kokusuz gaz karışımı).
B) Adamın yürüyüşünde bizi tedirgin eden bir hava seziliyordu (görünüş).
C) Yakışıklı sayılmazdı ama yine de bir havası vardı (çekicilik).
D) Böyle güzel havalarda tek başına dolaşmayı severdi (gökyüzü).
E) Halk şiiri havasında yazdığı manzumeler dilden dile dolaşırdı (tarz, biçim).

2. (I) Ankara’da kış mevsiminde gece erken başlar ve erken biter. (II) Ama o kadar çok şey sığar ki bu gecelere. (III) Sonbaharla birlikte Ankara’da tiyatroların kapıları sonuna kadar açılır. (IV) Ankaralılar bu kapılardan geçerek düşler ülkesine adımlarını atarlar. (V) Ankara’da kış demek aslında tiyatro, hatta en geniş anlamıyla sanat mevsimi demektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, kış mevsiminin Ankara’da yaşayanlar için nasıl bir anlam taşıdığı anlatılmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

3. Sanatçının anıları, okurların —zenginleştirmek —-arı bir dille okurlara sunuluyor. Gün ışığına ilk kez çıkan bu fotoğraflar da anlatılanları —-.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gözlem gücünü – nedeniyle – belgeliyor
B) bilgi dağarcığını – amacıyla – destekliyor
C) okuma alışkanlığını – isteyerek – tanıtıyor
D) bakış açısını – yararına – sergiliyor
E) yaşama sevincini – bilinciyle – canlandırıyor

4. Dilinin duruluğu, anlatımının akıcılığı, hele kahramanın sevdiği insanlara tutkuyla bağlanmasının başarıyla verilişi, bunca yıl yapıtın diriliğini korumasını, yaşlanmamasını sağlamıştır.

Bu cümlede geçen “yapıtın bunca yıl diriliğini koruması, yaşlanmaması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okunurluğunu sürdürmesi
B) Güncel bir dille yazılmış olması
C) Herkesçe anlaşılabilir olması
D) Düşünsel bir birikimin ürünü olması
E) Gençlere seslenmesi

5. Şairliğimin yararını bu romanımda gördüğümü söylemeliyim. Çünkü şiir yazmak insana sözü tutumlu kullanmayı öğretiyor, bu da metni dolgu malzemesine boğmaktan kurtarıyor.

Bu parçada geçen “metni dolgu malzemesine boğmaktan kurtarmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatılan olayların sınırları içinde kalmak
B) Başkalarına benzemekten kaçınmak
C) Anlatımda yoğunluğa özen göstermek
D) Anlatılanların doğruluğunu araştırmak
E) Konuları seçmede titiz davranmak

6. Önemli olan, bu yazar hakkında bilgi edinmek ve onu kimi özellikleriyle tanımak değil, yazdıklarının ışığında tanımaktır.

Bu cümlede geçen “yazarı yazdıklarının ışığında tanımak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarına onun yapıtlarını okumayı önermek
B) Yazarı anlamada, yapıtlarında anlattıklarından
yararlanmak
C) Yazarlığının gelişim aşamalarını izlemek
D) Yapıtlarındaki üstün nitelikleri görmeye çalışmak
E) Yazarın özel yaşamıyla ilgili bilgi edinmek

7. Günümüz okuru, eline aldığı eseri, etrafına toplanan kimselere sesli olarak okumuyor artık. Ya odasına çekilerek ya da koltuğuna kurularak okumayı tercih ediyor. Bu durum, kültürel şartların değişmesine ve teknolojik gelişmelere bağlanabilir. “Biz”in yerini “ben”in alması da bu değişmeyi hazırlayan koşullar arasında
sayılabilir.

Bu parçada geçen “‘biz’in yerini ‘ben’in alması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyler arasındaki iletişimin kopması
B) Başkalarını önemsememe tutumunun yaygınlaşması
C) Çeşitli alanlardaki gelişmelerin birbirini etkilemesi
D) Ailenin toplumsal bir birim olmaktan çıkması
E) Toplumsal sorunların değil, bireysel sorunların öncelikli olması

8. Bu konuda —- haklı olduğuna ben de inanıyorum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) başlı başına

B) gizliden gizliye

C) göz alabildiğine

D) yerden göğe kadar

E) açık seçik

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?

A) Dün bizimle çalışsaydın şimdi sen de projeni tamamlamış olacaktın.
B) Oraya nasıl gidileceğini yalnızca Özge bilir.
C) Sanırım babam bir sonraki vapurla dönecek.
D) Umarım yarın hava güneşli olur da yürüyüşe çıkarız.
E) Ağaçlar budandığı için kuşlar artık buraya uğramıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ivedilik söz konusudur?

A) Çocuklarınıza diş fırçalama alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırınız.
B) Kimi hastalıklardan korunmak için onların ortaya çıkma nedenlerini bilmelisiniz.
C) İyi beslenebilmek için bazı gıdaları her gün tüketmelisiniz.
D) Çocuklarınızın bedensel gelişimine olduğu kadar ruhsal gelişimine de önem veriniz.
E) Bu belirtileri çocuğunuzda gördüğünüzde hemen doktora başvurmalısınız.

11. (I) Yeryüzündeki doğal kaynaklar, çoğalan dünya nüfusu yüzünden giderek daha çok kullanıldığı için günümüzde tükenme noktasına geldi. (II) Örneğin artık, petrolü daha derinlerde veya daha uzak denizlerde aramak gerekiyor. (III) Sulama yapmaya ve büyük yerleşim yerlerinin gereksinimlerini karşılamaya sular yetmiyor. (IV) Bazı ormanlar, özellikle Afrika’dakiler yok edilip yerlerine binalar yapılıyor. (V) Daha düne kadar tükenmez balık depoları olarak görülen okyanuslar, bir yandan aşırı avlanma diğer yandan kıyılardaki kirlenmeyle kaygı verici ölçüde fakirleşiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ve II.

B) I. ve V.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) III. ve V.

12. (I) Lavaboya dökülen bir litre bitkisel atık yağ, bir milyon litre suyu kirletiyor, yer altı su kaynaklarına sızarak doğal yaşamın dengesini bozuyor. (II) Ayrıca kanalizasyon ve kolektörlerde daralma ve tıkanmalara neden oluyor. (III) Denizlerde denizanası oluşumunu
artırarak çevre kirliliğini hızlandırıyor. (IV) Ülkemiz, bitkisel yağ tüketimi açısından Avrupa’da üçüncü sırada bulunuyor. (V) Bu durum ülkemizde atık yağ miktarının da çok olduğunu gösteriyor. (VI) Bitkisel atık yağların zararlarını önlemek için, yakıt olarak kullanılmak üzere biodizele dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır?

A) I. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

13. (I) Bedestenleri, hanları ve hamamlarıyla geçmişin gösterişli ve mistik doğu kentlerini anımsatıyor Gaziantep. (II) Dokumacılık ve tekstil alanındaki çalışmalarla Türkiye’nin hızlı gelişen kentlerinden biri olmayı başarmış bir kent. (III) Buradaki eski “Bakırcılar Çarşısı” belediyece tarihî dokuya bağlı kalınarak restore edilmiş. (IV) Çarşıda, el işçiliğine dayalı üretim günümüzde devam ediyor. (V) Suriye’yle sınır komşusu olduğu için, Halep, Şam gibi kentlerle ticaret yapılabiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde anlatılan kentle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir benzetme yapılarak tanıtılıyor.
B) II. cümlede, ticaret alanındaki etkinlikler anlatılıyor.
C) III. cümlede, kamu kuruluşlarının işbirliğinden
söz ediliyor.
D) IV. cümlede, ortaya konan ürünlerin yapılış özelliği belirtiliyor.
E) V. cümlede, bir özelliğinin sağladığı olanaktan
söz ediliyor.

14. (I) Değişen yaşam tarzı, hareketsizlik, fast-food beslenme kültürü, dünyadaki kilolu insan sayısını artırıyor. (II) Fazla kiloların yarattığı estetik kaygı bir yana sağlığımızın bozulması da söz konusu. (III) Fazla kilolar en çok bel çevresinde toplanıyor. (IV) Vücut ağırlığınız arttıkça, şeker, tansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların görülme riski artıyor.
(V) Sağlıklı ve uzun bir yaşam, formda bir vücut için artık fazla kilolarımızla vedalaşma vaktinin geldiğini düşünüyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kimi etkenlerin oluşturduğu bir durumdan söz ediliyor.
B) II. cümlede, önceki cümlede belirtilenlerin ne gibi sorunlara yol açtığı söyleniyor.
C) III. cümlede, yaygın olmayan bir durumla ilgili
saptama yapılıyor.
D) IV. cümlede, bir değişiklikle bir tehlike arasındaki ilişkiden söz ediliyor.
E) V. cümlede, bir amaca ulaşmada ne yapılması gerektiği belirtiliyor.

15. Birçokları, folklor denilince yalnızca halk oyunlarını, gösterileri, eğlentileri anlar. Oysa —-.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) bazı araştırmacılar folklorun bir bilim olduğundan habersizdir
B) folklor, toplum yaşamına ilişkin çeşitli ögeleri içinde barındıran bir bilim dalıdır
C) bir toplumun ortak yaratı ürünlerinin tümü folklordur
D) folklor, halkın günlük yaşamıyla ilgili birçok etkinliği kapsar
E) halk kültürünün kapsamına giren her şey folklor ürünüdür

16. Gölün buzlu yüzeyinde yürürken sesi duydum ve ürktüm. Derinlerden gelen boğuk bir sesti. Boş bir şişenin ağzına üfleyince çıkan sesi andırıyordu. Kalın bir teli iyice gerip bırakınca meydana gelen sese de benziyordu. Tarif etmek zordu. Önce uzaklarda, gölün ortasında siyah iki nokta gibi görünen balıkçıların, buzu kırarken çıkarttıkları sesin yankısı zannettim. Yanılmışım. Gölün sesiymiş meğer. Buz sıkıştırdıkça diplerden böyle sesler gelirmiş. Balıkçının dediğine göre gölün sesini bir de yeni donmaya başladığında geceleri dinlemeliymişim, sanki binlerce boğa bağıra bağıra boğulurmuş gölün dibinde.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Benzetme sanatından yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Betimleme yapma
D) Yinelemelere yer verme
E) Nesnelliğe ağırlık verme

17. (I) İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük korkularından biri olmuş kuraklık. (II) İmparatorluklar yıkmış, savaşlara yol açmış, göçlere neden olmuş. (III) Kısacası insanoğlunun yaşamını alt üst etmiş, içinden çıkılmaz sorunlar yaratmıştır. (IV) Günümüz Mısır’ına baktığımızda ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. (V) Burada kuraklık, gerçek bir nimete dönüşmüş. (VI) Kurak çöllerin erişilmezliği, buradaki birçok tarihî eseri
yok olmaktan kurtarmış. (VII) Nem olmadığı için yapılar, içlerindeki duvar kabartmaları, resimler, ahşap, saz gibi organik maddelerle yapılan nesneler, binlerce yılı aşıp günümüze ulaşmış. (VIII) Üç bin yıl önce kral mezarına yerleştirilmiş hurma, binlerce yıl öncesinin ahşap su değirmeni zamana direnmeyi başarmış.

Bu parça düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) III. B) IV. C) V. D) VII. E) VIII.

Faysal Dal

Cevaplar

  1. D 2. E 3. B 4. A 5. C 6. B 7. A 8. D 9. C 10. E 11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. E 17. B

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.