İstanbul
+90 555 850 19 04
info@paragraftahiz.com

YKS’de Başarının Anahtarı

ParagraftaHız

YKS’de Başarının Anahtarı

TÜRKÇE

YKS’de Başarının Anahtarının anahtarı Türkçe ve Matematik derisindeki başarınıza bağlıdır. Bu iki derste sıkıntı yaşamayan öğrencilerin YKS sonuçları da amaca uygun gelmektedir.

BAŞARI | Beştepe Bloggers
Herkes başarır, yeter ki istesin.
  • Türkçe sorularında özellikle sorular genellikle 8.sınıf düzeyinde sorulmaktadır.
  • Toplam 40 Türkçe sorusu sorulmaktadır.
  • 40 Türkçe sorusunun dörtte üçü “okuduğunu anlama, yorumlama, analitik okuma “ teknikleriyle ilgilidir.
  • Geriye kalan 10 sorunun 2’si yazım bilgisi, 2’si noktalama bilgisi, 4’ü sözcük çeşitlerini tanıma, 1’i tamlamalar, 1 tanesi de karma olarak sorulmaktadır.

Görüldüğü gibi Türkçe testinde başarının anahtarı, “okuduğunu anlama, yorumlama, analitik okuma “ soru tiplerinde yani paragraf sorularında iyi netler yapmaktır.

Paragraf Sorularında Başarı İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Başarı ile İlgili Söylenmiş En Güzel 10 Özlü Söz | ViraListe.com
Adam dediğin düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkar.

Paragraf sorularında tam bir başarı için dört beceriye ihtiyaç vardır: Bilgi, yorumlama gücü, hızlı okuma stratejisi, teknik okur okuma kültürü.

Bilgi:

Paragraf sorusu bile olsa YKS’de Başarının Anahtarı için paragrafa Paragraf Sorularını Nasıl Fullerim? ilişkin bazı kavramları bilmezseniz soruyu çözmeyebilirsiniz. Örneğin sorunun birinde geçen “ Yukarıdaki parçada geçen cümlelerin hangisinde imgelemeye başvurulmuştur?” denmişse “imge” sözcüğünün ne olduğunu bilmeniz gerekir. Yoksa metne boşuna bakarsınız.

Yorumlama Gücü:

Yorumlama yapmak için verilenlerden yola çıkarak verilmeyene ulaşmaktır. Diyelim ki “Bu parçadaki altı çizili cümleyle, şairin eşinin anlattıklarında aşağıdakilerden hangisinin varlığı sezdirilmek istenmiştir?” sorusunda ne aramak zorunda olduğunu yorumlayabilmen gerekir.

Hızlı Okuma Stratejisi:

Hızlı okuma, göz kaslarını geliştirip hareketli bir metne çabuk bakıp satırın başından sonuna kadar bakabilme becerisi değildir. Herhangi bir metne amacına göre metinden bilgileri bakma becerisidir. YKS’de Başarının Anahtarı

Hızlı okumak için bir metne ilişkin size sorulmuş sorunun cevabına ulaşmak için gereken anahtar kelime ve şifre kelime eğitimi almanız gerekir.

Teknik Okur Olma Kültürü

YKS’de Başarının Anahtarı için şunları bilmeniz gerekir. Hızlı okur, sözcükleri hareketlendirilmiş ve belli bir hızda akan bir metne çabuk bakma yeteneği kazanmış okurdur. Teknik okuma kültürü edinmiş okur ise herhangi bir metne ilişkin hazırlanmış bir soruyu -örneğin metinde değinilmeyen düşünceyi bulma sorusu- edindiği çözüm tekniğine göre çözme becerisi kazanmış okurdur. TYT Türkçe sorularını çözmek için hızlı okur olma kültüründen çok teknik okuma yapma kültürü edinmiş olmaya bağlıdır. Bu kültürü edinmemiş öğrenci soruları hem yavaş hem de yanlış okuma yüzünden maalesef doğru cevaplayamayacaktır.

Bir Uyarı!

Başarı Sözleri: Başarı Hakkında Söylenmiş En Güzel 30 Söz | Paratic
Ellerin cebinde zirveye çıkamazsın.

Günümüz insanı – özelde öğrencisi –sinema seyircisi gibi her şeyi unutturacak kadar çok görüntüyle karşı karşıya bırakıldığı için okuduklarına odaklanamamak ve okuduklarını anlamamak gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Hal böyle olunca günümüzde “edilgen göz” olmaktan öteye gidemeyen bir insan modeli oluşmuştur. Bu insan tipi, her şeye çok hızlı baktığı için gördüklerini didikleyecek bir zihin yapısından uzaklaşmaktadır. Çünkü durağan görüntüler belirli bir hızın üzerinde gösterildiğinde beyin okuduklarına odaklanamamaktadır. Oysa etkin bir göz için insanın gördükleri üzerinde anlamlar kurması, imajlar üzerinde derinleşmesi ve bunları hayatla ilişkilendirmesiyle mümkündür. Çünkü anlamak sadece metindeki sözcükleri işitsel olarak duymak ve seslendiriyor olmak değildir; işitilen sözcüklerin etkileşiminden doğan düşünceleri kavramaktır. İşte YKS sisteminde soruları da devreye girip okuduklarına odaklanmayan ve okuduklarından anlamlar üretemeyen ”edilgen gözler” için anlamlı okumanın ve etkin anlamanın anahtarı olacak püf noktaları ve etkinliklerle etkili okumanın stratejileri sorgulanmaktadır. YKS’de başarının Anahtarı Bu sorularda başarı için düşünme teknikleri ve becerileri noktasında da yepyeni yöntem ve uygulamalarla paragraflı soru tiplerinin çözümlerine de farklı ve özgün bir bakış açısı kazanmış olmanıza bağlıdır.

Yargılardan Sonuç Çıkarma

 Metindeki yargılardan metinde verilmeyen yargılara ulaşma ve metnin anlamını genişletme işlemleridir. Bu işlem için ipuçlarından yararlanılır. Metindeki ipuçları da anahtar sözcüklerdir.

Metinden sonuç çıkarmak için

  1. Metnin giriş cümlesini anlamalısınız.
  2. Metnin son iki cümlesini özetlemelisiniz.
  3. Metinde geçen “ önemli olan, tam tersine, bu nedenle, işte, sonuç olarak, o halde, denilebilir ki, çünkü, fakat, buna karşın, buna karşılık olarak vb.” şifre sözlerin geçtiği yargılara odaklanmalısınız.
  4. Metnin ana düşüncesini tespit etmelisiniz. Ana düşünce ,”Bu metinde verilmek istenen, anlatılmak istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?” sorusunun cevabıdır.
  5. Metnin konusunu tespit etmelisiniz. Konu içinBu metinde neyin sözü edilmektedir” sorusunun cevabı bulunmalıdır?
  6. Metinde değinilmeyen veya varılmayan düşünceleri bulmak için giriş, gelişme ve sonuç cümlelerini özetleyin.

Tahmin Etme İçin

Okumada tahmin etme metnin başlığından, ilk cümlesinden, son cümlesinden ve anahtar sözcüklerden yola çıkarak metne ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Tahmin etme, hayal ederek değil metindeki ipuçlarından yola çıkılarak yapılmalıdır.

Türkçe dersi TYT’nin doğrudan %33’ü, dolaylı olarak %80’idir.

MATEMATİK

Matematik dersi için öğrenciye gereken en önemli beceri, temel matematiksel malzemeyle düşünebilme ve işlem yapmadır. Bu işlemleri de doğru ve yerinde yapabilmek için de Türkçenin gücüne ihtiyaç vardır: Soruda sizden tam olarak ne istendiğini anlama ve doğru sonuç çıkarma.

Matematik dersi TYT’nin  % 33’üdür.

Faysal DAL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi için Arayınız.
1
Bilgi için Arayınız.
Bilgi için Arayınız.